pompii o

Відповідальний за СНТ кафедри стоматології
доктор філософії ас. Помпій О. О.

  На кафедрі стоматології з 2017 р. функціонує студентський науковий гурток. Члени наукового товариства постійно беруть участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, сімпозіумах та конгресах, студентських олімпіадах зі стоматології, інших наукових заходах. За результатами роботи студентського наукового гуртка кафедри стоматології публікуються статті, тези у науково-популярних та фахових періодичних виданнях України та інших країн.

  До переліку основних тем студентських наукових робіт, що виконуються на кафедрі стоматології входять наступні:

  1. Сучасні методи ортопедичної реабілітації пацієнтів з дефектами зубних рядів.
  2. Актуальні питання матеріалознавства в стоматології.
  3. Аналіз кількісних та якісних показників роботи стоматологічних закладів охорони здоров’я Луганської області.
  4. Рівень обізнаності дорослих мешканців Луганської області щодо сучасних методів індивідуальної гігієни порожнини рота.
  5. Клінічна ефективність різних протоколів ендодонтичного лікування.
  6. Аналіз показників поширеності та інтенсивності карієсу серед дорослого населення Луганської області.
  7. Якість стоматологічної допомоги військовослужбовцям, які несуть військову службу в Луганській області.

  За підсумками трьох останніх років студентки Решетнікова С. О. та Даниленко Л. П. отримали дипломи переможців науково-практичних конференцій за кращі наукові доповіді, за кращі презентації тощо.

  Студентський науковий гурток працює у відповідності до затвердженого графіку роботи, проведено ряд засідань та заходів із науково-дослідної роботи студентів.

  Студентський гурток кафедри стоматології підпорядковується студентському науковому товариству ДЗ «ЛДМУ» згідно з «Положенням про студентське наукове товариство ім. В. Г. Ковешнікова Державного закладу «Луганський державний медичний університет». Членом СНТ може стати будь-який студент ДЗ «ЛДМУ», що займається або бажає займатися науково-дослідницькою діяльністю. Прийом у члени СНТ проводиться Радою СНТ відкритим голосуванням на підставі Заяви.

.

Наукові здобутки СНТ

Члени гуртка СНТ

Документи та інше

Дипломи і сертифікати

Фото з засідань студентського наукового гуртка кафедри стоматології