МУЛЬТИМЕДІЙНІ МАТЕРІАЛИ Акушерство та гінекологія Кафедра анатомії людини Кафедра біології, гістології та ембріології Кафедра внутрішньої медицини №1 Кафедра внутрішньої медицини №2 Кафедра гігієни та екології Кафедра гуманітарних наук та фізичного виховання Кафедра іноземних мов з латинською та українською мовами Кафедра інтенсивної терапії, невікладних станів та анестезіології Кафедра медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики Кафедра медичної хімії Кафедра мікробіології, вірусології та імунології Кафедра неврології, психіатрії та наркології Кафедра нейрохірургії, травматології та ортопедії з ЛФК Кафедра нормальної фізіології та патологічної фізіології Кафедра офтальмології, отоларингології та онкології Кафедра патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством Кафедра педіатрії з дитячими інфекціями Кафедра промислової фармації Кафедра сімейної, паліативної та військової медицини Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров'я та поліклінічної роботи Кафедра стоматології Кафедра технології ліків, організації та економіки фармації Кафедра урології, радіології та радіаційної медицини Кафедра фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації Кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії Кафедра хірургії та хірургії ФПО