Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри стоматології є оптимізація підходів щодо діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. Ця проблема виявляється актуальною, враховуючи високу поширеність, недосконалу діагностику та труднощі у виборі оптимального плану лікування стоматологічних патологій.

  Результати науково-дослідних робіт застосовуються для лікування хворих на кафедрі, а також впроваджуються у практику охорони здоров'я шляхом консультацій, публікацій у періодичних виданнях, раціоналізаторських пропозицій, доповідей на стоматологічних товариствах, а також на Всеукраїнських, обласних та районних стоматологічних конференціях.

  Науково-педагогічні працівники кафедри стоматології виконали та захистили дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів кандитатів медичних наук та докторів філософії за темами:

  • «Особливості імунної відповіді та оптимізація лікування генералізованого пародонтиту у хворих з токсичним гепатитом при опіоїдній залежності» 2015-2020 рр. (Паталаха О.В.)
  • «Оптимізація конструкції адгезивних мостоподібних протезів для відновлення цілісності зубних рядів» 2017-2021 рр. (Помпій О.О.)
  • «Удосконалення підходів до застосування адгезивних систем для відновлення зубів фотокомпозиційними матеріалами» 2017-2021 рр. (Борисенко О.М.)
  • «Оптимізація комплексної підготовки до ортопедичного лікування хворих на генералізований пародонти ІІ – ІІІ ступеня тяжкості» 2015-2018 рр. (В’юн Г.І.)

  На теперішній час асистент кафедри стоматології Бондарь О.О. виконує дисертаційне дослідження за темою: «Патогенетичне обгрунтування використання хондропротекторів в лікуванні хворих на хронічний періодонтит»

Наукові заходи, в яких брали участь співробітники:

- Науково-практична конференція «Інноваційні технології в стоматології» (Тернопіль. 23 вересня 2016 р.)

- Науково-практична конференція з міжнародною участю до 25-річчя ренесансу народної медицини в Україні «Роль і місце народної медицини в комплексній терапії» (Київ, 21 квітня 2017)

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові досягнення в імунології та алергології» (Київ, 15-16 вересня 2017 р.)

- Науково-практична конференція «Особливості коморбідного перебігу захворювань та їх фармакотерапія в клініці внутрішньої медицини» (Чернівці. 28 вересня 2017 р.)

- Науково-практична конференція молодих вчених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (Полтава, 17 листопада 2017 р.)

- ІІ міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених (Краматорськ, 26.01.2017)

- Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю, присвяченої Дню науки (Запоріжжя, 11-12 травня 2017 р.)

- Науково-практична конференція, присвячена 130-річчю Державної установи «Інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України» (м. Харків, 18-19 травня 2017 р.)

- 79-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених: «Медицина XXI сторіччя» (Краматорськ,2017)

- Перша науково-практична конференція «Філософія успішної імплантації» за участю «Асоціації імплантологів України» (13 січня 2018 р. м. Рубіжне)

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (Переяслав-Хмельницький, 2018)

- XIV міжнародна науково-практична конференція [U1] «Научният потенціал на света – 2018» (Софія, 15–22 вересня 2018 р.)

- З’їзд ГО «Асоціація стоматологів України» (18-19 жовтня 2018 року, м. Київ)

- Перша науково-практична конференція «Філософія успішної імплантації» за участю «Асоціації імплантологів України» (13 січня 2018 р. м. Рубіжне)

- ХVІ Всеукраїнська наукова конференція з очно-заочною участю (м. Старобільськ, 24-25 травня 2018 р.).

- Науково-практична конференція, присвячена 110-річчю з Дня народження члена-кореспондента АМН СРСР, професора М.Н. Зайка (м. Полтава, 11-12 жовтня 2018 р.)

- 80-й науково-медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя». 2018р.

- Науково-практична конференція з міжнародною участю, під час проведення сьомого стоматологічного форуму «Медвін: Стоматологія 2019» (м. Івано-Франківськ, 15–17 травня 2019 р.)

- 8-а міжнародна стоматологічна конференція студентів та молодих вчених (м. Ужгород, 1–2 березня 2019 р.)

- I-а міжнародна наукова конференція (Stuttgart, Germany, 20 December. 2019)

- 75-а Всеукраїнська студентська наукова конференція «МEDSCOP 2019». 2019р.

- 81-й науково-медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя». 2019р.

- Науково-практична конференція з міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та практики в сучасній стоматології». 2019р.

- 11th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain, 2020.

- 10th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua” (Kharkiv, Ukraine, 2020)

- 82-й науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя» 2020р.

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті» (м. Кропивницький, 20 березня 2020 р.)

- VII Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS», 7-9 червня, 2020 р, м. Харків.

- Міжнародна науково-практична конференція «Медичні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 19-20 червня 2020 р.)

- 7th international Scientific and practical Conference. Іnternational forum: Problems and scientific solutions (MELBOURNE, AUSTRALIA 25-26.04.2021)

- International scientific and practical conference (MAI 2-4, 2021, MADRID 2021)

- Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the international scientific and practical conference (AUGUST 8-10,2021 KHARKIV 2021).

- World science: Problems, Prospekts and innovations. Proceedings of XII international scientific and practical conference (AUGUST 11-13, 2021 TORONTO 2021).

- X International Scientific and Practical Conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (Kyoto, Japan. June 23-25, 2021)

- Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика: виклики і сьогодення», 27-28 серпня 2021 р.

- X International Scientific and Practical Conference “World Science: problems, prospects and innovations”. Toronto, Canada. June 16-18, 2021.

- VIII International Scientific and Practical Conference “European scientific discussion”. Rome, Italy. June 20-22, 2021.

Результати наукової роботи

Звіт про науково-дослідну роботу кафедри за 2020 рік

Реєстраційна картка НДР кафедри стоматології