Патріотично виховна робота кафедри спрямована на формування національно-свідомого, інтелігентного, фахово підготовленого студента. Викладачі кафедри проводять бесіди з проблем сучасної медицини та освіти, особливу увагу приділяють удосконаленню етичного навчання та виховання, формування світосприйняття студентів, національної ідентифікації, котрі в подальшому дозволять молоді об’єктивно та незалежно оцінювати надбання сучасної цивілізації та наукової думки. На думку викладачів кафедри стоматології особливу увагу у вихованні та підготовці майбутнього лікаря слід приділяти вмінню керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, принципами медичної етикі та деонтології виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність до інших, толерантність та милосердя, оцінювати та регулювати свої взаємини з іншими, здійснювати свідомий вибір у складних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на духовні цінності.

   Напрямки виховної роботи кафедри в цілому охоплюють сферу виховання згідно з загально-педагогічними вимогами: патріотичне виховання, правове, навчально-професійне, трудове, естетичне, екологічне і виховання здорового способу життя. Стратегічними завданнями виховання є:

  • науково-педагогічне забезпечення єдності духовного, інтелектуального, фізичного, психологічного та соціального розвитку особистості;
  • піднесення в освіті значущості світоглядних знань і умінь як стрижня єдності виховання і навчання;
  • творення індивідуального “Я”, здатного до прийняття морально виправданих рішень, особистої відповідальності, порозуміння з іншими;
  • утвердження у виховній роботі пріоритету національної культури при обов’язковому опануванні загальнолюдських цінностей;
  • методичне спрямування культури на зміни, мотивацію та критерії вихованості людини.
001
002
003