Студентський науковий гурток
з мікробіології
імені Антоні ван Левенгука

Керівник гуртка:
кандидат біологічних наук, доцент Шабельник Олег Іванович

Теми
науково-дослідницької роботи студентського наукового гуртка з мікробіології

№ з/п ТЕМА Відповідальний керівник
1 Історія зародження і становлення мікробіології як науки Доцент Шабельник О.І.
2 Видатні мікробіологи світу і України Доцент Шабельник О.І.
3 Видовий склад бактерій біотопів людини Доцент Шабельник О.І.
4 Умовно-патогенні мікроорганізми та їх імуносупресивні властивості Доцент Шабельник О.І.
5 ВІЛ-інфекція Доцент Шабельник О.І.
6 Грип Доцент Шабельник О.І.
7 Туберкульоз Доцент Шабельник О.І.
8 Дифтерія Доцент Шабельник О.І.

План
засідань студентського наукового гуртка з мікробіології на 2021-2022 навчальний рік

№ з/п Тема засідання Дата, час, місце засідання Керівник
1 Організаційні питання (регістрація  членів гуртка, обрання старости гуртка, розподіл дослідницьких тем) 22.09.2021р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.
2 Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка 6.10.2021р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.
3 Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка 27.10.2021р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.
4 Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка 24.11.2021р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.
5 Лекція з теми: «Статистичний аналіз» 22.12.2021р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.
6 Лекція з теми «Біоетика» 24.02.2022р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.
7 Заслуховування результатів наукового пошуку за темами членів гуртка, підготовка до студентської наукової конференції 31.03.2022р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.
8 Студентська наукова конференція (доповіді членів гуртка, нагородження) 17.04.2022р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.
9 Заключне засідання гуртка (організаційні питання, розподіл особистих науково-дослідницьких завдань) 25.05.2022р. Кафедра мікробіології 900 Доцент Шабельник О.І.

Склад
cтудентського наукового гуртка з мікробіології
в 2021-2022 навчальному році

№ з/п ПІБ Факультет, курс, група Тема наукової роботи
1 Асеев Д.В Лік/фак, 3 курс, 1 гр. Збудники туберкульозу (відкриття, біологічні властивості)
2 Літвиненко А.Д Лік/фак, 3 курс, 1 гр. Імуносупресивний потенціал умовно-патогенних бактерій
3 Арістова А.С. Лік/фак, 3 курс, 2 гр. Приони (історія відкриття, характеристика, епідеміологія, захворювання)
4 Цан Є.А. Лік/фак, 3 курс, 3 гр. Збудники грипу (морфологія, біологічні властивості, профілактика)
5 Савельєв О.Р Лік/фак, 3 курс, 3гр. Видатні мікробіологи України
6 Петюк К.Р Лік/фак, 3 курс, 2 гр. Проблема вакцинопрофілактики ВІЛ-інфекції
7 Вашечко Д.Р. Лік/фак, 3 курс, 3 гр. Збудники дифтерії (морфологія, біологічні властивості, профілактика)
8 Хєлая К.Г. Лік/фак, 3 курс, 7П гр. Антибіотикорезистентність збудників гнійно-запальних захворювань на сучасному етапі
9 Мірошніченко Д.О. Лік/фак, 4 курс, 3 гр. Захворюваність на дифтерію в світі і в Індії.
10 Девойно А.П. Лік/фак, 5курс, 3гр. Захворюваність на туберкульоз в світі і в Індії.