gaidasch m

ГАЙДАШ ІГОР СЛАВОВИЧ

Посада - професор, в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор
Почесне звання – заслужений діяч науки і техніки України

  Після закінчення середньої школи №25 міста Луганська працював токарем-фрезерувальником на тепловозобудівному заводі імені Жовтневої Революції. З 1979 по 1981 рік служив в лавах Радянської Армії. В 1981 році поступив на вечірнє підготовче відділення Ворошиловградського медичного інституту, і в 1982 році став студентом цього ВУЗу.

  З 1986 року Гайдаш І.С. – перший і найактивніший член студентського наукового гуртка кафедри інфекційних хвороб і епідеміології, керованого професором В.М. Фроловим – завідувачем кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. Поза програмою навчання в ВУЗі поглиблено вивчав імунологію, оволодів широкою низкою імунологічних методик. На 6-му курсі навчання пройшов стажировку в імунологічній лабораторії Латвійського гепатологічного центру академіка Латвійської АН Блюгера А.Ф. (м. Рига). Залучався до виконання хозрозрахункових наукових тем медичного інституту. За студентські роки в співавторстві мав 14 наукових праць. Результати наукових досліджень доповідав на конференціях від студентського до всесоюзного рівней в Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Махачкалі, Новосибірську.

  Після закінчення з відзнакою у 1988 році Ворошиловградського медичного інституту навчався в клінічній ординатурі і аспірантурі кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. За час навчання мав стажировки в лабораторії стрептококових інфекцій НДІ епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалеї (м. Москва), в лабораторіях цитогенетики і імуногенетики НДІ генетики (м. Москва).

  Ступінь кандидата медичних наук здобув у 1991 році (м. Луганськ, шифр спеціальності – інфекційні хвороби). Тема дисертації: «Клінико-патогенетичне значення імуногенетичних показників і лікування бешихи». Наукові керівники: професор В.М. Фролов, професор Н.О. Пересадін.

  З 1991 по 1992 роки працював асистентом кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, в 1992-1994 роки – асистент кафедри терапії факультету поза дипломної освіти Луганського медичного інституту (завідувач – професор В.Я. Плоткін). З 1994 року – асистент кафедри інфекційних хвороб і епідеміології.

  Ступінь доктора медичних наук здобув у грудні 1996 році (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, шифр спеціальності – інфекційні хвороби). Тема дисертації: «Питання патогенезу і лікування вірусних гепатитів А, Є і мікст (А+Є) у дітей». Наукові консультанти; член-кореспондент НАН України, АМН України, Російської АМН, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Анатолій Федорович Фролов; академік АНВШ України, Нью-Йорської АН, доктор медичних наук, професор Валерій Митрофанович Фролов. Офіційні опоненти: завідувач біохімічної лабораторії київського НДІ інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, Заслужений діяч науки УРСР, професор Громашевська Любов Леонтіївна; завідуюча лабораторією імунології Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, член-кореспондент АМН України доктор медичних наук, професор Чернушенко Катерина Федорівна; завідувач кафедри педіатрії медичного інституту УАНМ, академік АНВШ України та УАОІ, Нью-Йоркської академії наук, професор Мощич Петро Степанович.

  З 1996 року виконував обов’язки доцента кафедри мікробіології Луганського державного медичного університету. Вчене звання доцента кафедри мікробіології присвоєно у 1997 році, вчене звання професора цієї ж кафедри - в 2001 році. Керував кафедрою мікробіології Державного закладу «Луганський державний медичний університету» з вересня 1997 року по 19 січня 2016 року.

  З 1.04.2016 року – виконуючий обов’язки завідуючого кафедрою мікробіології, вірусології та імунології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України.

  Загальний стаж роботи 36 років, педагогічний стаж – 25 років.

  Наукова спрямованість - імуносупресивні властивості мікроорганізмів; запалення і апоптоз, як дія бактерій; імунний і метаболічний статус хворих інфекційними хворобами; мікробіологічний, імунний і метаболічний статус спортсменів; вплив промислових хімічних токсикантів на метаболічний стан лейкоцитів і червоної крові людини.

  Автор 338 наукових праць, у тому числі 41 винаходу, 16 монографій; 5 підручників та 3 навчальних посібників з мікробіології з грифом МОЗ України.

  Указом Президента України №1542 від 25 грудня 2004 року професору Гайдашу І.С. присвоєно Почесне Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (АБ №109034).

strijachenko

СТРИЖАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада - професор
  Стрижаченко Олександр Володимирович - доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки, професор кафедри мікробіології, імунології, вірусології та медичної фізики і інформатики ЛДМУ. Член редакційної колегії журналу “Journal of Networking and Telecommunications” (США), член докторської спецради Д 26.001.31 (01.04.03 - радіофізика) КНУ ім. Шевченка. Закінчив Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (з відзнакою) за спеціальністю «Радіофізика та електроніка» та Харківський гуманітарний університет «Народна Українська Академія» (з відзнакою) за спеціальністю «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури, перша англійська». Має понад 100 наукових та 20 методичних публікацій, у тому числі 3 монографії, виданих у Німеччині та 3 патенти на винахід. Читає лекції з курсу «Медична та біологічна фізика», «Біофізика та фізичні методи аналізу», «Вища математика» та ін. для вітчизняних та іноземних студентів медичних та фармацевтичної спеціальностей ЛДМУ.

schabelnik

ШАБЕЛЬНИК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Посада - доцент
Науковий ступінь – к.б.н.
Вчене звання – доцент

   Педагогічну діяльність розпочав у 2000 році. В Луганському державному медичному університеті працює з 2005 року. Загальний стаж роботи 17 років, педагогічний стаж - 16 років. Вчений ступінь кандидата наук отримав у 2005 році (м. Луганськ) по темі дисертації «Вплив різних методів інактивації токсинів сальмонел на продукцію цитокінів і циклічних нуклеотидів моноцитами, нейтрофілами та энтероцитами in vitro».

   З березня 2005 року – асистент, з 2007 року - доцент кафедри мікробіології Луганського державного медичного університету. З вересня 2016 року – доцент кафедри мікробіології, гігієни та екології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України (м. Рубіжне).

   Наукова спрямованість – імуносупресивні властивості умовно-патогенних бактерій. Має 44 наукових робіт, в тому числі 1 монографію та 4 методичні розробки, 2 патенти.

evtuschenko

ЄВТУШЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - доцент

   Євтушенко Ю.О. в 2005 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.

  В 2014 році закінчила аспірантуру Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченко за спеціальністю «Математичний аналіз». В 2007 – 2014 рр. працювала над темою «Метод глобального проектування в теорії періодичних розв’язків звичайних диференціальних рівнянь»

   В 2005 – 2015 рр. працювала в ІХТ ВНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) на посаді асистента кафедри Вищої математики та комп’ютерних технологій.

   З січня 2015 р. виконує обов’язки зав. кафедрою Медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики.

   Автор 11 науково-методичних публікацій.

   З 2015 року сфера наукових інтересів пов’язана з формуванням деонтологічної культури студентів вищих медичних навчальних закладів під час навчання.

  Завідувачка кафедри Євтушенко Ю.О. викладає медичну та біологічну фізику, медичну інформатику, біологічну фізику з фізичними методами аналізу, вищу математику і статистику, комп’ютерне моделювання у фармації, інформаційні технології у фармації. Читає лекції та проводить практичні заняття.

kovalenko

КОВАЛЕНКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Посада - асистент кафедри

   В 2014 р. закінчив ІХТ ВНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) за спеціальністю «Інформатика».

   З 2015 року асистент кафедри. Веде практичні заняття з дисципліни «Медична інформатика», «Інформаційні технології в фармації», «Комп’ютерне моделювання у фармації», «Фізичні методи аналізу та метрологія».

   Коло наукових інтересів - статистична обробка медико-біологічних даних.

   Коваленко Д.Ю. - профорг кафедри.