Перелік наукових тем
кафедри мікробіології, вірусології та імунології

На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології виконується 5 ініціативних наукових тем, за рахунок самофінансування.

  1. Мікробіологічний, імунний і метаболічний статус хворих на бактерійні інфекції
  2. Імуносупресивний і апоптогенний потенціал бактерій і грибів
  3. Вплив фізичних навантажень на еритроцити, імунну систему та метаболічний статус спортсменів і їх корекція
  4. Вплив хімічних токсикантів на еритроцити, імунну систему і метаболічний статус людини
  5. Патогенез і лікування герпесвірусних інфекцій

МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ
КОНФЕРЕНЦІЇ, ВИСТАВКИ, КОНГРЕСИ, З’ЇЗДИ,
В ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

1.Міжнародна науково-практична конференція

TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENCE AND PRACTICE

 IX International Scientific and Practical Conference  Stockholm, Sweden November 16 – 19, 2021

2.Міжнародна науково-практична конференція

SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS  Proceedings

of III International Scientific and Practical Conference Tokyo, Japan   13-15 October 2021

3.Міждународна наукова конференція

SCIENCE PROGRESS IN EUROPEAN COUNTRIES :NEW CONCEPTS AND MODERN SOLUTIONS

XI International Scientific Conference

Germany 20 December 2019

4.Міжнародна науково-практична конференція

RESULTS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCH AND DEVELOPMENT

MADRID 12-14 December 2021

X International Scientific and Practical Conference 

 

5. Студенські конференції :

THEORETICAL AND EMPIRICAL SCIENTIFIC RESEARCH: CONCEPT AND TRENDS

DECEMBER 10, 2021 OXFORD , GBR

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONFERENCE

DECEMBER 17, 2021Sydney .Australia

Наукова робота кафедри