Планування виховної роботи кафедри мікробіології ,вірусології та імунології враховує основні вимоги „Закону про освіту” та інші нормативні документи освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України. Головною метою виховної роботи є набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань світової цивілізації та українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у них особистісних рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної досконалості.

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Контроль за відвідуванням занять і дотриманням навчальної дисципліни студентами.

2. Організація консультацій з дисциплін кафедри.

3. Забезпечення дотримання правил БЖД та охорони праці.

4. Оновлення навчально-методичної візуальної інформації в приміщеннях та на інформаційних стендах кафедри.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

1. До Дня українського козацтва- Мультимедійний альманах «Історія Козацької доби»

2. До Дня української писемності та мови -година спілкування: «У світі чарівних звуків і слів» (про рідну мову).

ГРОМАДЯНСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ

1. «Закон для тебе і про тебе»,

2. «З чого починається злочин»;

3. Участь у заходах з нагоди Дня Студента.

ГЕНДЕРНЕ ТА РОДИННО-СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Єдині виховні години спілкування:

«Секрети щасливої сім’ї»;

«Заглянь у сімейний альбом»;

«Роль матері у вихованні дитини»;

«Чи підлягає сім’я плануванню?»;

«Домашнє вогнище родини, оселя наша і сім’я»;

«Взаєморозуміння. На чому воно засноване?»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Й ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Здоровий спосіб життя – обов’язкова передумова збереження і зміцнення здоров’я»

Медико-соціальне зло наркоманії (єдина виховна година)

Відповідальний за виховну роботу на кафедрі- Доцент     Олег ШАБЕЛЬНИК