janchevski

ЯНЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Посада - в.о. завідувача кафедри
   

 

  У 2010 році закінчив Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2010 прийнятий на посаду лікаря-інтерна Луганської міської станції швидкої медичної допомоги та одночасно працював на посаді старшого лаборанта кафедри мікробіології ДЗ «Луганський державний медичний університет». У 2012 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «Медицина невідкладних станів», та 2012 переведений на посаду лікаря станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, де працював до серпня 2015р.

  З 2015р. прийнятий на посаду асистента кафедри медичної біології, гістології та ембріології, мікробіології та гігієни.

  Займається викладацькою та методичною діяльністю, є співавтором методичних рекомендацій для підготовки студентів до практичних занять гістології, цитології та ембріології, є автором 6 наукових статей.

  У 2017 році закінчив курси вторинної спеціалізації «Патологічна анатомія» в Харківській медичній академіі післядипломної освіти.

  З 2017р. займає посаду виконуючого обов’язки завідувача кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліну «Патоморфологія» на медичному факультеті.

smirnov

СМІРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д.мед.н., д.б.н.,
Вчене звання - професор

kozak

КОЗАК ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д.юр.н.,
Вчене звання – професор

.

korobko2

КОРОБКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ

Посада - доцент,
Науковий ступінь - к.мед.н.

 

  У 2009 році закінчив Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар».

  З 2009 по 2011 рік навчався в інтернатурі у Харківській медичній академії післядипломної освіти та після закінчення отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Судово-медична експертиза».

  З 2015 року працює у ДЗ «Луганський державний медичний університет» на посаді асистента. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне обґрунтування давності ушкоджень травного тракту при механічній травмі» за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

  Є автором понад 30 наукових праць, у тому числі і у наукометричній базі Scopus («Dynamics of histological changes in traumatized liver tissues in the absence of alcohol intoxication»), опублікованої після захисту дисертації; автор 2 монографій: «Діагностика ушкоджень травного тракту при механічній травмі» та «Морфологія ушкоджень органів черевної порожнини та заочеревного простору при механічній травмі» 2018 р. Має патент на корисну модель «Спосіб визначення давності нанесення травм підшлункової залози».

  З 2018 року – доцент кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладає дисципліни «Патоморфологія», «Судова медицина з медичним законодавством» та «Секційний курс» на медичному факультеті.

  Коробко Ігор Сергійович у 2019 році успішно пройшов міжнародне стажування у медичному університеті м. Люблін (Польща), має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти – англійська мова на рівні В2.

marzebasov

МІРЗЕБАСОВ МАКСИМ АБДУЛАХОВИЧ

Посада - асистент кафедри
Науковий ступінь - к.мед.н.

zozulyak

ЗОЗУЛЯК ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

Посада - асистент кафедри

 

  У 2016 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «Лікар». У 2016 – 2017 рр. проходив інтернатуру зі спеціальності «Патоморфологія» і здобув кваліфікацію лікаря-патологоанатома. З 2017р. по 2021р. року працював лікарем – патологоанатомом у Кремінській центральній районній лікарні. З 2017 року – асистент кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством. Викладав дисципліни «Патоморфологія», «Секційний курс». З 2022 року – асистент кафедри біології, гістології, патологічної морфології, судової медицини. Викладає дисципліну «Патоморфологія», «Секційний курс», «Гістологія».

sternik

СТЕРНІК ВІТА МИКОЛАЇВНА

Посада - асистент погодинник

velikocka

ВЕЛИКОЦЬКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Посада - асистент

  У 2017 році закінчила Луганський Національний університет ім. Тараса Шевченка та здобула освіту за спеціальністю «Біологія» та «Генетика». У тому ж році пройшла курс спеціалізації в Одеському Національному медичному університеті та отримала сертифікат за спеціальністю «Судово-медична цитологія». У 2021 році закінчила Східноукраїнський Національний університет ім. В. Даля та здобула ступінь магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Того ж року пройшла курс спеціалізації в Одеському Національному медичному університеті та отримала сертифікат за спеціальністю «Судово-медична імунологія».

  З 2017 року по сьогоднішній день працює завідувачкою відділення Судово-медичної цитології в Луганському обласному бюро судово-медичної експертизи. 

  З 2022 року працює на посаді асистента кафедри «Біології, гістології, патоморфології та судової медицини».

alehina

АЛЬОХИНА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - старший лаборант кафедри

  З 2012-2016 р. навчалась  у Бахмутському  медичному  коледжі на факультеті «Сестринська справа».   У серпні 2016 року вступила до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» на медичний факультет за спеціальністю 222 «Медицина». 2022 році закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа», вийшла на інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія».