andruschenko

АНДРУШЕНКО ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Посада - завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.мед.н.,
Вчене звання - доцент

   

  Андрушенко В.В. у 2002 році закінчила з відзнакою Луганський державний медичний університет за фахом "Лікувальна справа" (диплом АН № 19537775). З 2002 по 2005 рр. знаходилася в очній аспірантурі при кафедрі медичної біології, паразитології і генетики Луганського державного медичного університету. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію "Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунку щурів різних вікових періодів при зміненому імунному статусі" (диплом кандидата медичних наук ДК № 033403, Вища атестаційна комісія України, 9 березня 2006 р.). У 2002 р. закінчила Інститут післядипломного утворення Луганського державного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка (диплом ДБК № 020645).

   З 2006 року працювала асистентом кафедри медичної біології. Проводила практичне зайняття з вітчизняними і англоговорящими студентами 1 курсу медичного і педіатричного факультетів, а також зайняття із слухачами підготовчого відділення з англійською формою навчання і іноземними студентами, що навчаються російською мовою.

   Брала активну участь у впровадженні кредитно-модульної системи в учбовий процес для студентів, що навчаються англійською мовою. Готувала методичні розробки до практичного зайняття для іноземних слухачів підготовчого відділення, що навчаються російською мовою. Підготувала англійською мовою методичні розробки до практичних занять з розділів "Медична паразитологія" і "Медична ботаніка". З 2012 року читала лекції для слухачів підготовчого відділення з англійською формою навчання і студентів фармацевтичного факультету. З листопада 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри медичної біології (диплом 12ДЦ № 036723). Є автором 65 наукових робіт і 10, виданих англійською мовою, методичних посібників.

smirnov

СМІРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д.мед.н., д.б.н.,
Вчене звання - професор

smirnovml

СМІРНОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ

Посада - доцент

babkova

БАБКОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Посада - асистент кафедри

 

   Закінчила Кремінське медичне училище у 1994 році за спеціальністю «Сестринська справа». Закінчила ЛДМУ 2000 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

   Після закінчення університету працювала в практичній охороні здоров'я дільничним терапевтом.

   У 2007- 2015 роках працювала у Кремінському медичному училищі викладачем терапії, також викладала патоморфологію і онкологію.

   У 2015 році прийнята на посаду асистента кафедри медичної біології, гістології та ембріології, мікробіології та гігієни. Займається викладацькою та методичною діяльністю, є співавтором методичних рекомендацій для підготовки студентів до практичних занять з гістології, цитології та ембріології та альбома для практичних занять з гістології, цитології та ембріології.

marzebasov

МІРЗЕБАСОВ МАКСИМ АБДУЛАХОВИЧ

Посада - асистент кафедри

hanina

ХАНІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Посада - асистент кафедри

  У 2011 році закінчила ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація «лікар». У 2014 році закінчила інтернатуру у ХМАПО за спеціальностю «Патологічна анатомія» і здобула кваліфікацію лікаря-патологоанатома. У 2016 році у ХМАПО проходила курси підвищення кваліфікації за спеціальностю «Судово-медична гістологія». З 2017 року – асистент кафедри біології, гістології та ембріології. Викладає дисципліни «Біологія» та «Гістологія» на медичному факультеті.

peretyatko

ПЕРЕТЯТКО АННА МИКОЛАЇВНА

Посада - старший лаборант кафедри

    У 2008 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( м.Рубіжне) за спеціальністю «Економіка підприємства».

chumak

ЧУМАК НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

Посада - старший лаборант кафедри

  У 1999 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин», здобула кваліфікацію інженер-технолога. Працювала інженер-технологом на підприємстві ТОВ «НВП «ЗОРЯ».
  З 2020 р. працює старшим лаборантом кафедри біології, гістології та ембріології ДЗ «Луганський державний медичний університет».