Положення про кафедру

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ДО 2014 РОКУ

Кафедра медицини катастроф, військової медицини з анестезіологією та інтенсивною терапією.

  У грудні 1992 року в Луганському медичному інституті була створена кафедра анестезіології, реаніматології та медицини катастроф. Кафедру очолив доктор медичних наук, професор, член правління асоціації анестезіологів України та республіканської проблемної комісії Олег Миколайович Спіцин, учень і продовжувач справ Заслуженого діяча науки і техніки України, професора Г. А. Можаєва. О.М. Спіцин пройшов шлях від анестезіолога-реаніматолога Сєвєродонецької міської лікарні до головного анестезіолога Луганської області. Під його досвідченим чуйним керівництвом, кафедра стала єдиним колективом, який зробив великий науковий внесок в роботу університету.

0 1
д.мед.н., професор О.М.Спіцин

  У джерел створення кафедри стояли доценти Носов В.В., Крайнова С.Б., асистент Лашина І.М., лаборант Ковальова Н.І. Вони винесли на своїх плечах нелегкий період створення кафедри, заклавши фундамент її подальшого розвитку.

  Станом на 2006 рік, всі співробітники кафедри – учні рідного університету. Це й доцент, завуч кафедри Сацута Сергій Васильович, старожил кафедри – доцент Лашина Ірина Михайлівна, доцент Соколов Андрій Станіславович – куратор студентського наукового гуртка і доцент Ніконова Олена Михайлівна, заступник декана лікувального факультету. Всі вони є кандидатами медичних наук, склали міцне наукове ядро кафедри, яка, незважаючи на порівняно молодий вік, вже має на своєму рахунку 2 монографії, понад 100 друкованих праць, 50 методичних розробок для студентів та інтернів. За 12 років роботи кафедри підготовлено понад 120 лікарів «Медицини невідкладних станів».

  Науковим напрямом кафедри була розробка і впровадження методів реґіонарної імуномодуляції та імунокорекції у пацієнтів, які знаходяться у критичних станах. Співробітниками кафедри був розроблений препарат – «Молозин», який не мав аналогів в Україні. Він призначений для місцевої імунокорекції.

  Співробітники кафедри активно проводили лікувальну роботу на клінічних базах кафедри МЛ№3, ДМЛ №1, ЛОДКЛ. На базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії МЛ №3 у грудні 1993 року був створений міський центр інтенсивної терапії. У січні 2002 року співробітниками кафедри була організована і проведена перша міжнародна конференція лікарів-анестезіологів з питань реґіонарної анестезії в різних галузях хірургії. (Матеріал взято з книги «50 років Луганському державному медичному університету» авторів: Івченко В. К., Вовк Ю. М., Германов В. Т.)

  У листопаді 1993 року в зв’язку з розформуванням військово-медичної кафедри при Луганському державному інституті для збереження підготовки офіцерів запасу медичної служби до кафедри на правах предметно-методичної комісії добавили навчальні дисципліни військового та військово-спеціального спрямування. Кафедра наказом ректора набула назви «Кафедра медицини катастроф, військової медицини з анестезіологією та інтенсивною терапією». Заступником завідуючого кафедри став підполковник медичної служби Дорогань Анатолій Петрович. Функції і завдання кафедри лишилися, як і у військової кафедри, але кафедра тепер повністю підпорядкувалася ректору університету. За час існування кафедри суттєво зміцнилася навчальна база. В такому складі кафедра проіснувала до 2010 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. № 1025 «Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» кафедру анестезіології, медицини катастроф та військової медицини було ліквідовано 30 жовтня 2010 року. В подальшому кафедра продовжила роботу, але без військово-медичної компоненти.

Кафедра загальної практики, сімейної медицини та поліклінічної справи

  Організована кафедра була у грудні 1986 року. Це була перша та єдина кафедра поліклінічної терапії серед медичних ВУЗів України з 1986 до 1990 року. З 1990 року вона стала опорною кафедрою серед інших кафедр поліклінічної терапії медичних вузів України.

  Перші співробітники кафедри:

к.мед.н, доцент Левченко Г.Ф. – з 1986 до 1990 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри, після – працювала доцентом кафедри;

к.мед.н. Дядичева Т.О. – працювала на кафедрі з 1986 до 1988 року на посаді доцента, потім була переведена на кафедру госпітальної терапії №1;

Афанасьєвський С.Г. – почав працювати на кафедрі з 1986 р., захистив кандидатську дисертацію у 1992 р., автор 56 наукових робіт, 20 методичних рекомендацій;

Батарчуков О.В. – працював з 1986 до 1991 рр. на посаді асистента, після захисту кандидатської дисертації був переведений на кафедру клінічної імунології, алергології та генетики;

Дорогова Н.В. – працювала з 1986 до 1991 рр. на посаді асистента кафедри, потім перейшла працювати в практичну охорону здоров’я;

Салієнко Н.М. - працювала з 1986 до 1991 рр. на посаді асистента кафедри, потім перейшла працювати в практичну охорону здоров’я;

  Трофименко О.М. – з 1986 до 1990 рр. – старший лаборант кафедри, після захисту кандидатської дисертації переведений на посаду асистента, з 1996 р. – доцент кафедри. Закінчив Ворошиловградський державний медичний інститут у 1984 році, отримав диплом «з відзнакою». З 1981 до 1986 рр. був головою профспілки студентів медичного інституту, у 1985 році був прийнятий на посаду старшого лаборанта кафедри туберкульозу, а у 1987 був перевединий на таку ж посаду кафедри поліклінічної терапії. З 1988 до 1992 рр заочно навчався в аспірантурі Київського НДІ фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського, і у 1992 році захистив кандидатську дисертацію. У 1996 році присвоєно наукове звання доцента. З 1992 до 1996 рр працював заступником декану з побуту, а з 1997 року був призначений на посаду проректора з соціально-побутових питань. Є автором 37 наукових праць, 14 навчально-методичних посібників.

  Клодченко М. М., кандидат медичних наук, з 1988 року почав працювати на кафедрі, а у 1999 році виконував обов’язки завідуючого кафедри. Закінчив Ворошиловградський інститут у 1965 році. Працював анестезіологом-реаніматологом в обласній лікарні. У 1975-1978 рр. працював у Алжирі. З 1978 до 1980 рр. був завідуючим ендоскопічним відділенням обласної лікарні. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію. З 1980 року почав працювати в інституті, спочатку асистентом кафедри факультетської терапії, потім поліклінічної терапії, далі – доцентом тієї ж кафедри. Опублікував 43 наукових праці, 15 методичних рекомендацій, 7 раціоналізаторських пропозицій.

  Пащенко В.Г., кандидат медичних наук, з 1991 року почав працювати на кафедрі. У 1984 році заочно закінчив аспірантуру при Київському НДІ туберкульозу і пульмонології і захистив кандидатську дисертацію. Завідував ліцензійно-патентною службою університету. Є автором 205 наукових праць, 400 раціоналізаторських пропозицій, 5 монографій, 1 навчального посібника, 12 методичних рекомендацій, має 34 винаходи. Нагороджений 16 медалями, «Заслужений раціоналізатор України», «Винахідник СРСР».

0 2

к.мед.н., доцент, Г.Ф. Левченко

  Левченко Галина Федорівна у 1963 р. закінчила Луганський медичний інститут і до 1981 року працювала у практичній охороні здоров’я м. Луганська дільничим терапевтом, клінічним ординатором, головним лікарем туберкульозного диспансеру, заступником головного лікаря обласного туберкульозного диспансеру з медичної роботи. Заочно закінчила аспірантуру на кафедрі фтизіатрії Київського медичного інституту та у 1977 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1981 року почала працювати асистентом кафедри внутрішніх хвороб №3, з 1983 до 1986 – асистентом кафедри терапії, а з 1986 р. – доцентом кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини Луганського медичного інституту. Доцент Левченко Г.Ф. з 1986 до 1990 рр. виконувала обов’язки завідуючого кафедри, першої кафедри такого профілю в Україні. Опублікувала 69 наукових робіт, з них 2 монографії, 38 методичних рекомендацій.

0 3

д.мед.н., професор С.І. Шелігін

  Шелигін С.І., доктор медичних наук, професор, завідував кафедрою з 1990 до 1998 року. Сергій Іванович Шелігін у 1977 році закінчив Ворошиловградський медичний інститут, отримав диплом «з відзнакою». З 1978 до 1980 рр. працював лікарем швидкої допомоги у м. Луганську, з 1980 до 1986 рр – лікарем профпатологічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію. З 1986 до 1990 рр. працював асистентом кафедри внутрішніх хвороб №2, а з 1990 до 1998 рр. був завідувачем кафедри поліклінічної медицини. Вчене звання професора присвоєно у 1991 році.  Опублікував 105 наукових робіт та 13 навчально-методичних посібників, автор 2 винаходів та 100 раціоналізаторських пропозицій. Підготував 5 кандидатів наук.

  Кулагіна Г.О. почала працювати на кафедрі з 1993 року, де з 1993 до 1995 рр. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі, потім з 1995 до 1996 рр. працювала на посаді асистента а з 1996 року – старший лаборант кафедри і почала роботу над кандидатською дисертацією.

Морозов О.О. – працював асистентом кафедри з 1994 до 1996 рр., потім перейшов на посаду старшого лаборанта і з 1997 року звільнився і пішов працювати в практичну охорону здоров’я.

Карецька І.Г. – була асистентом кафедри з 1996 до 2002 року, з 2002 року була призначена на посаду доцента кафедри і з 2003 року переведена на кафедру сімейної медицини ФПДО.

Бурмак Ю.Г. – доктор мед.наук, професор, виконував обов’язки завідуючого кафедрою з 1998 до 1999 рр, а з 1999 року очолив кафедру сімейної медицини ФПДО.

Романенко І.В. – доктор медичних наук, професор, був завідувачем кафедри з 2000 до 2004 рр., переведений на кафедру неврології ФПДО.

0 4

д.мед.н., професор Л.В. Шкала

  Шкала Любов Володимирівна – доктор медичних наук, професор, почала завідувати кафедрою з 2004 року. Закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1978 році, отримала диплом «з відзнакою». З 1979 року працювала у 11 поліклініці м. Луганська цеховим терапевтом, завідуючою цеховим терапевтичним відділенням заводу лужних акумуляторів. Під час роботи в практичній охороні здоров’я захистила кандидатську дисертацію. З 1990 року почала працювати в університеті, спочатку на кафедрі госпітальної терапії №1, з 2001 року – завідуючою кафедри загальної практики-сімейної медицини та поліклінічної справи. У 2003 р. захистила докторську дисертацію, у 2004 році присвоєно вчене звання професора. Автор 107 наукових праць, 4 патентів на винаходи, 29 методичних рекомендацій та 2 навчально-методичних посібників, а також 9 раціоналізаторських пропозицій. Головним напрямком науково-дослідної роботи була сімейна медицина, розробка та впровадження в роботу лікарів загальної практики нових методів реабілітації при поєднаній соматичній та ендокринологічній патології в амбулаторних умовах.

  У 2006 році на кафедрі поліклінічної терапії працювало 8 співробітників: 1 професор, 3 доценти, 2 асистенти, 1 старший лаборант і 1 лаборант.

  Основним напрямом наукової роботи кафедри була і залишається педагогіка вищої школи. У 1996 – 2000 рр. виконувалася кафедральна НДР «Алгоритм підготовки сімейного лікаря на базі кафедри поліклінічної терапії», за темою НДР видано 12 наукових праць, монографія «Сімейна медицина» та посібник «Медсестринство в сімейній медицині». З 2000 до 2004 рр. виконувалася НДР «Психосоматична патологія в практиці сімейного лікаря». За темою цієї НДР було видано21 наукових праць та методичних розробок. За роки існування кафедри захистили 7 кандидатських дисертацій, її співробітниками було надруковано 662 наукових праці, 146 методичних рекомендацій, 7 монографій, 30 навчальних посібників, отриманий 41 патент на винахід, зареєстровані 521 раціоналізаторських пропозицій.

  Кожний співробітник кафедри проводив консультативний прийом на клінічних базах кафедри. Професор Шкала Л.В. консультувала хворих у 12-й поліклініці, асистент Афанвсьєвський С.Г. проводив функціональні дослідження серцево-судинної системи, старший лаборант Кулагіна Г.О. проводила дослідження психосоматичного статусу хворих. Доцент Левченко Г.Ф. проводила консультативний прийом у 11-й поліклініці, асистент Пащенко В.Г. там-же консультував з питань фізичної реабілітації при різних захворюваннях. Доценти Клодченко М.М. та Трофименко О.М. базувалися у 10-й поліклініці. Щорічно співробітники кафедри виконували приблизно 11 тисяч консультацій хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах

0 5

1ряд з ліворуч на праворуч: Іванова В.І., Шкала Л.В., Левченко Г.Ф., Кулагіна Г.О. 2 ряд: Пащенко В.Г., Трофименко О.М., Афанасьєвський С.Г., Колодченко М.М. (Матеріал взято з книги «50 років Луганському державному медичному університету» авторів: Івченко В. К., Вовк Ю. М., Германов В. Т.)

  Кафедра сімейної медицини ФПДО

  Офіційною датою заснування кафедри слід вважати вересень 2003 року. Клінічними базами кафедри стали провідні клінічні заклади обласного і міського підпорядкування. Кафедра була розташована у новому сучасному Центрі сімейної медицини, де вона мала лекційну аудиторію, конференц-зал, комп’ютерний кабінет, достатню кількість навчальних кімнат.

0 6

д.мед.н., професор Ю.Г. Бурмак

  Завідувач кафедри Бурмак Юрій Григорович – доктор медичних наук, професор, керівник регіонального навчально-практичного центру сімейної медицини, голова Луганської обласної асоціації лікарів загальної практики – сімейної медицини, член Координаційної ради та головний спеціаліст управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації з питань сімейної медицини. У 1990 році захистив кандидатську, а у 1996 році - докторську дисертацію. Опублікував більш 160 друкованих праць, монографію, 14 методичних рекомендацій, автор 35 раціоналізаторських пропозицій та 2 патентів на винахід.

  Карецька І.Г. – к.мед.н., доцент, секретар Координаційної ради управління охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації з питань сімейної медицини. Автор 58 наукових публікацій, 12 методичних рекомендацій, 2 раціоналізаторських пропозицій.

     Ковальов В.Б. – к.мед.н., асистент кафедри. Дисертацію захистив у 2001 році, автор 25 друкованих праць.

     Комарова О.Б. – к.мед.н., асистент кафедри. Дисертацію захистила у 2002 році, автор 21 наукової публікації, 2 методичних рекомендації, мала патенти на винаходи.

     Черепахін Л.П. – к.мед.н., асистент кафедри, Автор 24 наукових публікацій, 2 методичних рекомендацій.

  Кафедра проводила підготовку бакалаврів за предметом «Медсестринство у сімейній медицині», лікарів за програмами первинної і вторинної спеціалізації за фахом «загальна практика – сімейна медицина», проводила курси підвищення кваліфікації викладачів медичних навчальних закладів ІІ – ІІІ рівнів акредитації «Сучасні аспекти навчання в медицині», а також тематичні удосконалення з актуальних питань діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів. Середнє річне навантаження кафедри за кількістю осіб, які пройшли навчання складало понад 100 осіб. Співробітниками кафедри підготовлено значну кількість методичних матеріалів для лікарів, викладачів, базових керівників інтернатури, а також методичні матеріали з питань впровадження сімейної медицини в практику охорони здоров’я.

0 7

1 ряд з ліворуч на праворуч: Бурмак Ю.Г., Карецька І.Г.
2 ряд з ліворуч на праворуч: Губєнко І.М., Черепахіна Л.П., Ковальов В.Б., Комарова О.Б.

  Головним напрямом наукової діяльності кафедри була розробка програм оптимізації діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань внутрішніх орагнів на стаціонарному та амбулаторному етапах. В контексті вищезазначеного напряму виконувалися пошукові роботи з питань вивчення структурно-функціонального стану кісткової системи у населення промислового регіону Донбасу. Співробітниками кафедри запропоновано більше 40 рацпропозицій, отримано 3 патенти на винахід, видані галузеві інформаційні листи.

  Співробітники кафедри сімейної медицини ФПДО в повному об’ємі виконували лікувально-діагностичну роботу в провідних лікувально-профілактичних установах м. Луганська.

(Матеріал взято з книги «50 років Луганському державному медичному університету» авторів: Івченко В. К., Вовк Ю. М., Германов В. Т.)


  

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПІСЛЯ 2014 РОКУ

 Кафедра неврології та сімейної медицини

  Новий етап у житті кафедри розпочався в грудні 2014 року з переїздом ДЗ «ЛДМУ» до м. Рубіжного у зв’язку зі складною військово-політичною обстановкою, склалася в Луганській області.

  Кафедра об’єднала в собі як у назві, так і за змістом роботу у царинах неврології та загальної практики – сімейної медицини і при до дипломній підготовці спеціалістів, і при післядипломному освітньо - методичному    процесі

  В непростий час нового становлення кафедру неврології та сімейної медицини очолив д.мед.н., професор Ігор Володимирович Романенко.

01

д.мед.н., професор Ігор Володимирович Романенко

  Зусиллями колективу кафедри створюється та розвивається наявна освітньо-методична та матеріально-технічна бази кафедри для здійснення на високому рівні діяльності у педагогічному, клінічному та науковому (науково – практичному) напрямках.

  Перша проблема, яка постала – це був кадровий дефіцит. З професорсько-викладацького складу колишнього університету був тільки д. мед. н., професор Ігор Володимирович Романенко. З метою вирішення кадрового питання до штату кафедри залучено висококваліфікованих фахівців з практичної охорони здоров’я як в галузі первинної медико – санітарної допомоги , і в неврології. Так співробітниками кафедри разом із д. мед. н., професором Ігорем Володимировичем Романенком та  к. мед. н., доцентом Лілією Миколаївною Кузьміною стали:

  Наталія Володимирівна Івановська – завідувач поліклінічного відділення Рубіжанської центральної міської лікарні – асистент кафедри,

  Алла Олександрівна Родіонова – заступник головного лікаря Рубіжанського міського центру первинної медико-санітарної допомоги – асистент кафедри,

  Тетяна Ростиславівна Фрончко – дитячий невролог поліклінічного відділення Рубіжанської центральної міської лікарні – асистент кафедри,

  Володимир Васильович Андрійчук – головний лікар Кремінського районного центру первинної медико-санітарної допомоги – асистент кафедри,

  Олександр Миколайович Новицький – завідувач неврологічного відділення Кремінського районного територіального медичного об’єднання (центральної районної лікарні) – асистент кафедри,

  Олександр Анатолійович Бевз – лікар загальної практики/ сімейної медицини – асистент кафедри,

  Юлія Анатоліївна Сачковська – лаборант кафедри,

  Анна Олександрівна Красильнікова – лаборант кафедри,

  Ірина Сергіївна Риженко – лаборант кафедри,

  Єлизавета Сергіївна Кияшко – лаборант кафедри.

  З перших днів в м. Рубіжному кафедра розпочала роботу зосередившись на науково – практичному та педагогічному напрямках. З 02.02.2015 р. розпочався навчальний рік. Навчальними аудиторіями стали приміщення лікувально-діагностичного корпусу санаторію «Озерний» у Кремінському районі, а його спальний корпус став гуртожитком. Ті студенти різних курсів, які не захотіли повертатися на окуповану територію, або виїхали з відти, склали навчальний контингент. Тому навчально-методичне забезпечення треба було створювати з нуля і в ході навчального процесу. І тут постала друга проблема. Всі співробітники кафедри, крім керівника, на мали педагогічного досвіду. Тому разом з студентами навчалися і викладачі. В таких екстремальних умовах формувалася педагогічна майстерність молодого кафедрального колективу. Кафедра розмістилася на базі неврологічного відділення Кремінського РТМО, яке і стало клінічною базою. Третя проблема мала витоки з другої – відсутність навичок створення і роботи з методичними матеріалами. Функції завуча кафедри виконував ас. Бевз О.А., який прийшов з практичної медицини. За 2015-2016 та 2016-2017 навчальні роки була створена достатня навчально-методична база, яка в повній мірі відповідала вимогам навчального плану підготовки спеціаліста, сформувався кафедральний колектив з найбільш досвідчених фахівців та керівників галузі і розширилася клінічна база. Кафедра стала потужним стабільним навчальним підрозділом, здатним виконувати покладені на неї завдання.

  Кафедра сімейної, соціальної, військової медицини та організації охорони здоров’я

  У серпні 2017 року шляхом переформування кафедри неврології та сімейної медицини і кафедри соціальної медицини, організації управління та економіки охорони здоров’я була створена кафедра сімейної, соціальної, військової медицини та організації охорони здоров’я. В університеті розпочалася підготовка магістрів медицини, в навчальному плані яких з’явилася навчальна дисципліна – «підготовка офіцерів запасу», тому виникла необхідність покласти викладання її на профільну кафедру. Тому виникла потреба у створенні відповідної кафедри.

02

к.мед.н., доцент Висоцький А.А.

  Також причиною формування кафедри у такому організаційно-навчальному форматі стала значне погіршення стану здоров’я завідувача кафедри соціальної медицини, організації управління та економіки охорони здоров’я, к.мед.н., доцента Висоцького Анатолія Антоновича.

03

полковник медичної служби запасу, к.мед.н., доцент Скляр С.І.

  Кафедру сімейної, соціальної, військової медицини та організації охорони здоров’я очолив полковник медичної служби запасу, к.мед.н., доцент Скляр Сергій Іванович, який мав стаж військової служби понад 30 років, 20 з яких, прослужив у українській військово-медичній академії, де 10 рокі очолював кафедру військової загальної практики та сімейної медицини. В склад об’єднаної кафедри увійшли: на посадах доцентів - к.мед.н., доцент Висоцький Анатолій Антонович, к.мед.н., доцент Напрасніков Сергій Миколайович, асистенти Бевз Олександр Анатолійович, асистент Дерев’янко Галина Леонідівна, асистент на 0,5 ставки Черепаха Юрій Іванович і старший лаборант Усманова Олена Миколаївна. На умовах погодинної оплати на кафедрі працювали Родіоноа Алла Олександрівна, Фесенко Інна Валентинівна. Змінилося розміщення кафедри. В навчальному корпусі на вул. Володимирській буд. 4, кафедра отримала 4 приміщення, загальною площею 86,1 м2, з яких найбільші були обладнані навчальними класами. На кафедру були видані технічні засоби навчання, мультимедійний проектор. Почалося створення навчальної матеріально-технічної бази. План педагогічного навантаження у 2017 – 2018 навчальному році складав 5314 навчальних годин, майже 50% - це проведення навчальних занять з студентами, а решту – з інтернами та курсантами ФПДО.

  На кафедру було покладено викладання історії медицини, соціальної медицини, організації охорони здоров’я, економіки охорони здоров’я, сімейної медицини, домедичної допомоги в екстремальних умовах, основ організації медичного забезпечення військ та цивільного захисту, цивільний захист для студентів та загальну практику – сімейну медицину, управління охороною здоров’я і дерматовенерологію для інтернів і курсантів ФПДО у вигляді вторинної спеціалізації, передатестаційних циклів, тематичних удосконалень. В цей час прийшлось розпочати підготовку робочих програм та інших методичних документів для підготовки магістрів практично за всіма навчальними дисциплінами.

  В науковому плані, кафедральний колектив почав розробляти суміжну тематику, зокрема – «Особливості медичного забезпечення населення на території проведення АТО» і «Земська медицина Луганської Слобожанщини».

04

Підсумкова наукова конференції Студентського наукового товариства ДЗ «Луганський державний медичний університет», секція сімейної медицини, доповідь студентки 6 курсу Солод Катерини Володимирівни

  Розпочався підготовчий етап до впровадження підготовки студентів за програмою «Підготовки офіцерів медичної служби запасу» з двохрічним терміном навчання. Для цього в грудні 2017 року між ДЗ «Луганський державний медичний університет» і Українською військово-медичною академією було укладено Договір про співпрацю. Розпочався процес підготовки методичної документації і навчальної матеріальної бази. Почато співпрацю з 59 військовим мобільним госпіталем. У лютому 2018 року для студентів університету офіцери госпіталя провели відкрите заняття з розгортання автоперев’язувальної, збір та евакуація поранених з поля бою.

05

Колектив кафедри з особовим складом 59 ВМГ у лютому 2018 року співробітники кафедри з ліва на право: Пономарьова Ю.М., Черепаха Ю.І., Усманова О.М., Скляр С.І., Дерев’янко Г.М., Напрасніков С.М.

  В наступному, 2018 – 2019 навчальному році відбулися певні зміни в кадровому складі кафедри. На початку навчального року звільнився к.мед.н., доцент Висоцький Анатолій Антонович, к.мед.н., у грудні звільнилася асистент Дерев’янко Галина Леонідівна, на повну ставку почав працювати асистент Черепаха Юрій Іванович, у грудні на посаду асистента прийшов Стожко Іван Миколайович, у березні влаштувався на посаду асистента, досвідчений організатор охорони здоров’я Маслов Єгор Олександрович. На посаду лаборанта з деканату ФПДО була переведена Пономарьова Юлія Володимирівна. На умовах погодинної оплати на кафедрі почали працювати Андрійчук Володимир Василоьович і Зуган Костянтин Борисович. Продовжувалося преумноження навчальної матеріально-технічної бази. Виконання педагогічного навантаження за попередній навчальний рік склало 4253 навчальні години. План педагогічного навантаження у 2018 – 2019 навчальному році складав 7561 навчальних годин, з них – 4390 - це проведення навчальних занять з студентами, а решту – з інтернами та курсантами ФПДО.

  Перелік навчальних дисциплін покладених на кафедру суттєво не змінився. Слід зазначити, що було знято викладання історії медицини і з цього року почалося створення наскрізних навчальних програм. Кафедра розпочала підготовку 5 інтернів за спеціальністю – «дерматовенерологія».

  Більш сталася наукова тематика кафедри. Почала розроблятися ініціативна науково-дослідна робота «Земська та сімейна медицина Луганщини (Луганської Слобожанщини): організаційно-структурні, правові, професійні і морально-етичні паралелі», яка в рівній мірі була цікава і в історичному плані, з точки зору сімейної медицини і організації охорони здоров’я.

  Клінічними базами кафедри стали: КУОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Рубіжанської міської ради,  КУ «Кремінський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», ДУ «ТМО МВС України по Луганській обл.».

  Розпочалася підготовка студентів за програмою «Підготовки офіцерів медичної служби запасу» з двохрічним терміном навчання. Було зроблено перший набір з студентів 4 та 5 курсів. У травні 2019 року прийняли військову присягу перші три випускника курсів підготовки офіцерів запасу.

06

Під час приведення курсантів курсів підготовки офіцерів запасу до військової присяги у 4.05.2019 року. На фото з ліва на право: Кравченко Д.К., Хватунцов М.А., Звєрєв Г.Г.

 

  Кафедра сімейної, паліативної та військової медицини.

  Новий 2019 – 2020 навчальний рік почався з реорганізаційних заходів. Тому кафедра була розділена на дві – кафедра сімейної, паліативної та військової медицини, яка залишилася під керівництвом к.мед.н., доцента Скляра Сергія Івановича і кафедра соціальної медицини, управління охорони здоров’я і поліклінічної роботи, яку очолив к.мед.н., доцент Напрасніков Сергій Миколайович. Включення в назву кафедри паліативної медицини було продиктовано вимогами часу і тенденціями розвитку національної системи охорони здоров’я. На кафедрі продовжили працювати: к.мед.н., доцент Скляр Сергій Іванович, асистент Бевз Олександр Анатолійович, асистент Черепаха Юрій Іванович, асистент Стожко Іван Миколайович, лаборант Пономарьова Юлія Володимирівна. У жовтні 2019 року на кафедру прийшов на посаду асистента Іванов Олексій Сергійович – лікар ортопед-травматолог, випускник Луганського державного медичного університету 2013 року, заочний аспірант Харківської медичної академії післядипломної освіти. На посаду старшого лаборанта прийшла Куклішіна Світлана Василівна з листопада 2019 року. На посаді доцента 0,5 ставки продовжував працювати Напрасніков Сергій Миколайович і на посаді 0,5 ставки асистента – Маслов Єгор Олександрович. На умовах погодинної оплати на кафедрі продовжили працювати Андрійчук Володимир Василоьович, Родіонова Алла Олександрівна. У зв’язку з уведенням у експлуатацію навчального корпусу на вул. Будівельників 38, значно покращелося роміщення кафедри. Додатково отримали 3 приміщення, що дозволило обладнати 4 навчальних класи, лаборантську, доцентську і кабінет завідуючого кафедрою. Загальна площа кафедри 141,7 м2. Зміцнилася матеріально-технічна навчальна база кафедри. Було отримано і введено в навчальний процес 4 високотехнологічних симулятора для відпрацювання навичок надання невідкладної допомоги, отримали термінал для доступу у симулятор «Body Interakt». Також кафедра отримала ще технічні засоби навчання та оргтехніку. Виконання педагогічного навантаження за попередній навчальний рік склало 7162 навчальні години. План педагогічного навантаження у 2019 – 2020 навчальному році складав 3380 навчальних годин, з них – 2263 - це проведення навчальних занять з студентами, а решту – з інтернами та курсантами ФПДО. Слід зазначити, що з березня 2020 року колективу кафедри прийшлось опановувати методологію організації навчального процесу в умовах протиепідемічних заходів.

  На кафедру було покладено викладання сімейної медицини, паліативної і хоспісної медицини, домедичної допомоги в екстремальних умовах, основ організації медичного забезпечення військ та цивільного захисту, воєнно-польової терапії, воєнно-польової хірургії, воєнної гігієни для студентів та загальну практику – сімейну медицину і дерматовенерологію для інтернів і курсантів ФПДО у вигляді вторинної спеціалізації, передатестаційних циклів, тематичних удосконалень. В цей час почалася реформа післядипломної освіти, тому виникла потреба у формуванні нової концепції планування циклів тематичних удосконалень.

   В науковому плані, виникла потреба переглянути тематику ініціативної науково-дослідної роботи.  Клінічна робота проводилась на клінічних базах. Додатково клінічною базою стало відділення паліативної та хоспісної допомоги для дорослих КУ «Кремінське РТМО»

07

Практичне заняття з групою підготовки офіцерів запасу з дозиметрії 2020 рік, проводе доц. Скляр С.І.

  Продовжувалась підготовка студентів і інтернів за програмою «Підготовки офіцерів медичної служби запасу» з двохрічним терміном навчання. Було зроблено черговий набір з студентів 4, 5, 6 курсів та інтернів. У травні 2020 року прийняли військову присягу 12 випускників курсів.

08

Спільне фото після приведення курсантів курсів підготовки офіцерів запасу до військової присяги у 2020 році. На фото з ліва на право: ас. Черепаха Ю.І., доц. Скляр С.І., Славінскас М.С., Решетнікова С.О., Скрипник С.С., Дубина С.О., Ректор проф. Іоффе І.В., Карнаух Д.О., Клименко М.К., Муснікова А.Ю., Добренький М.Ю., Костєнніков С.А., Мартинчик О.С., Подольський Д.О., Столяр Ю.Є., ас. Стожко І.М.

  Наступний 2020 – 2021 навчальний рік продовжився в умовах дотримання протиепідемічних заходів. У березні 2021 року на кафедру прийшов на посаду асистента Тищенко Сергій Вікторович, який у 2013 році закінчив Запорізький державний медичний університет, захистив дисертацію, та отримав вчене звання - Доктор філософії галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» у 2019 році і до 2019 року працював старшим викладачем на кафедрі патологічної фізіології цього ж університету. Працювали посаді 0,5 ставки асистента – Маслов Єгор Олександрович, Інкелевич Юрій Валентинович, Єлецька Юлія Миколаївна. На умовах погодинної оплати на кафедрі працював Андрійчук Володимир Василоьович. Удосконалювалася матеріально-технічна навчальна база кафедри. Було отримано обладнання для пункта телемедицини. Виконання педагогічного навантаження за попередній навчальний рік склало 3315 навчальних години. План педагогічного навантаження у 2020 – 2021 навчальному році складав 5607 навчальних годин, з них – 3500 - це проведення навчальних занять з студентами, а решту – з інтернами та курсантами ФПДО. Весь навчальний рік колектив удосконалював методичну майстерність проводити навчальні заняття у дистанційному форматі.

09

Кафедра у травні 2021 року. На фото з ліва на право: асистент Стожко І.М., асистент Іванов О.С., зав кафедри, к.мед.н., доцент Скляр С.І., асистент Бевз О.А., асистент, PhD Тіщенко С.В., асистент Черепаха Ю.І.(співробітники зняли маски тільки на момент фотографування)

  На кафедрі була створена оригінальна наскрізна програма навчальної дисципліни «підготовка офіцерів запасу», розроблений комплекс програм для підготовки з питань домедичної допомоги немедиків і комплекс робочих навчальних програм циклів тематичних удосконалень для сімейних лікарів області.

  Була сформульована нова тематика ініціативної науково-дослідної роботи «Медико-соціальне обґрунтування модифікації регіональної моделі організації паліативної допомоги населенню, що проживає та території мало інтенсивної військової активності та складних соціо-економічних і демографічних умовах». Клінічна робота проводилась на клінічних базах.

  Продовжувалась підготовка студентів і інтернів за програмою «Підготовки офіцерів медичної служби запасу» з двохрічним терміном навчання. Було зроблено черговий набір з студентів 4, 5, 6 курсів та інтернів. У квітні 2021 року урочисто прийняли військову присягу 13 випускників курсів. Ця подія була висвітлена регіональними засобами масової інформації.

10

Спільне фото після приведення курсантів курсів підготовки офіцерів запасу до військової присяги у 2021 році. На фото з ліва на право перший ряд: заст. Директора ДОЗ ЛОДА Інкелевич Ю.В., ас. Черепаха Ю.І., доц. Скляр С.І., член призидії Ради ветеранів Ващук Н. О. ветеран Другої Світової війни, полковник медичної служби у відставці – Шехвіць Г. О., в.о. Ректора проф. Гудзенко О.П., заступник мера м. Рубіжного – Стародубцев В. В., голова Ради ветеранів міста Рубіжного – Негребецька Л. А., ,ас. Стожко І.М.; другий ряд: Чижик М.М., Семиряжко О.В., Смирнова Н.О., Ошека Ю.Ю., Реутова О.М., Кірілін Р.Р., Віннікова О.В., Бондаренко Д.Р., Масленніков А.С., Кулаков С.С., Бобровник Р.Ю., Борзов О.М.