Положення про кафедру

  Перша кафедра педіатрії у Ворошиловградському медичному інституті була заснована в 1959 році. Її завідувач – д. мед. н., професор Єренков Володимир Андрійович – блискучий організатор, видатний вчений, автор більше 200 наукових праць і 26 монографій – об’єднав навколо себе колектив однодумців. Під його керівництвом на кафедрі було виконано 3 докторських і 17 кандидатських дисертацій. Особливу увагу на кафедрі приділяли питанням гострої ревматичної лихоманки у дітей, особливостям клінічної картини, діагностики та лікування інших найбільш розповсюджених захворювань дитячого віку, а також методиці клінічного обстеження дитини. За роки роботи кафедри змінювались її клінічні бази, колектив, завідуючі, але залишались без змін високопрофесійні традиції навчального процесу, наукової і лікувальної роботи,.

  З часом поступово збільшувалась кількість кафедр педіатричного профілю у медичному виші Луганської області. У 2013-2014 н.р. у ДЗ «Луганський державний медичний університет» функціонувало чотири таких кафедри: 1) пропедевтики педіатрії з доглядом за хворими, 2) педіатрії з дитячими інфекціями, 3) педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією, 4) педіатрії факультету післядипломної освіти. Після початку антитерористичної операції на території Луганської області навесні 2014 р. серед завідувачів зазначених вище кафедр тільки д. мед. н., професор Маменко М. Є., яка очолювала кафедру педіатрії післядипломної освіти, залишилась працювати на підконтрольній Україні території. Натепер вона є деканом педіатричного факультету Національний університет охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика.

  Після евакуації ДЗ «Луганський державний медичний університет» з грудня 2014 року кафедра педіатрії з дитячими інфекціями базується у м. Рубіжне. Відтоді і дотепер її очолює к. мед. н., доцент Волошин О. М. Разом з ним розпочинали відновлення роботи кафедри на новою юридичною адресою наступні викладачі ДЗ «ЛДМУ»: к. мед. н., доцент Донцова К. М. (кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти), к. мед. н., асистент Гєтта О. М. (кафедра педіатрії з дитячими інфекціями і дитячою хірургією) та к. мед. н., доцент Осичнюк Л. М. (кафедра педіатрії з дитячими інфекціями).

  Окрім зазначених вище науково-педагогічних працівників, з часу поновлення роботи кафедри у м. Рубіжне у її штаті також перебували та продовжують перебувати висококваліфіковані лікарі-педіатри та лікарі-неонатологи лікувально-профілактичних закладів м.м. Рубіжне, Сєверодонецьк та Кремінна: Дженчако О. О. (головний педіатр м. Рубіжне), Чередніченко Г. М. (завідуюча дитячим відділенням центральної міської лікарні м. Рубіжне), Чумак О. Ю. (лікар-неонатолог пологового будинку центральної міської лікарні м. Рубіжне), Дарченко А. В. (завідувач дитячим відділенням центральної районної лікарні м. Кремінна), Лесик І. А. (лікар-педіатр-неонатолог педіатричного відділення міської багатопрофільної лікарні м. Сєверодонецьк), Бражнікова Т. О. (завідуюча відділенням інтенсивної терапії перинатального центру Луганської обласної клінічної лікарні м. Сєверодонецьк) та ін.

  На початку 2021-2022 н.р. штат кафедри педіатрії з дитячими інфекціями склали: к. мед. н., доцент Волошин А. Н. (завідувач кафедри), д. мед. н., професор Ващенко Л. В., к. мед. н., доцент Осичнюк Л. М., к. мед. н., доцент Донцова К. М., к. мед. н., доцент Гайдаш І. А., к. мед. н., асистент Ярошенко Н. В., асистент Чумак О. Ю., асистент Ракова К. В., асистент Лесик І. А., асистент Дарченко А. В., старший лаборант Зарва Д. В. та лаборант Іванова О. В.

  Кафедра має навчальні кімнати у наступних лікувально-профілактичних закладах Луганської області: центр первинної медико-санітарної допомоги (м. Рубіжне), обласний будинок дитини № 2 (м. Сєверодонецьк), TОВ «Мікротестлаб» (м. Сєверодонецьк), дитяче відділення центральної районної лікарні (м. Кремінна), дитяче відділення міської дитячої лікарні (м. Сєверодонецьк). Усі навчальні кімнати мебльовані належним чином. Навчальний процес здійснюється з використанням комп’ютерів, ноутбука, мультимедійних проекторів та іншої офісної техніки. Викладачі кафедри проводять навчання як з вітчизняними, так і з іноземними англомовними студентами.

  Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, є наступними: пропедевтика педіатрії (ІІІ курс), педіатрія (ІV курс), педіатрія з дитячими інфекціями (V, VІ курси («Медицина»)), педіатрія з дитячими інфекціями хворобами та фтизіатрією (VІ курс («Педіатрія»)), виробнича практика для студентів ІІІ-VІ курсів. На кафедрі також навчаються англомовні клінічні ординатори за спеціальністю «Педіатрія», лікарі-інтерни за спеціальностями «Педіатрія» і «Неонатологія», підвищують свою професійну кваліфікацію практикуючі лікарі на курсах тематичного удосконалення, циклах стажування та вторинної спеціалізації за спеціальностями «Педіатрія», «Неонатологія» і «Дитячі інфекції».

  Станом на 2021-2022 н.р. на кафедрі виконуються дві ініціативні науково-дослідні роботи: «Актуальні аспекти впливу перинатальних чинників на формування соматичної патології у дітей віком 1-14 років», номер держреєстрації 0117U003041 (термін виконання – 01.2017-12.2021) та «Особливості адаптації дітей перших трьох років життя на тлі несприятливих перинатальних чинників», номер держреєстрації 0120U104050 (термін виконання – 02.2020-01.2025), а також одна докторська дисертація (к. мед. н., доцент Волошин А. Н.) та одна дисертація на здобуття PhD ступеня (асистент Чумак О. Ю.).

  Викладачі кафедри здійснюють належний обсяг лікувальної та лікувально-консультативної роботи у лікувально-профілактичних закладах м.м. Рубіжне, Сєверодонецьк, Кремінна. З 2016 р. викладачі кафедри організовують роботу та забезпечують проведення заходів Луганського обласного осередку Асоціації педіатрів України.

         Актуальні напрямки роботи кафедри:

  • Розробка модулів оригінального програмного забезпечення та створення відповідного оригінального контенту для оцінювання знань студентів ІІІ-IV курсів за педіатричними дисциплінами.
  • Видання навчальних посібників з практичних питань педіатрії.
  • Завершення дисертаційних робіт, що виконуються.
  • Удосконалення методів лікування дітей, що страждають на рекурентні респіраторні захворювання.
  • Вивчення соматичних аспектів невротичних розладів у дітей.
  • Комплексна оцінка стану здоров’я новонароджених дітей.