Пропозиції, питання та зауваження
стосовно змісту освітніх та освітньо-наукових програм