Доброго дня, шановні колеги

  Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Наукового симпозіуму з міжнародною участю «Проблемні питання функціональних розладів органів травлення та коморбідності у загальнолікарській практиці, особливості фармацевтичної опіки», який відбудеться на online платформі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України
В рамках роботи симпозіуму Ви будете мати можливість прослухати доповіді провідних фахівців у різних галузях медицини, а також пройти низку майстер-класів з можливістю отримати додаткові бали безперервного професійного розвитку.
Дводенний симпозіум - 16 год (10 балів) + п’ять майстер-класів (5 балів) згідно з наказом МОЗ України № 446 (додаток 5) від 22.02.2019 року.
Реєстрація учасників симпозіуму доступна на сайті ГО «Асоціація сімейної медицини Тернопільщини» за посиланням https://www.gp.te.ua/
Звертаємо Вашу увагу, що доступ до навчальних матеріалів та сертифікатів надається лише для зареєстрованих на подію учасників.
Реєстрація доступна до 10.00 16.12.2021.
Офіційні мови симпозіуму– українська, англійська
Регламент роботи:
- доповідь на пленарних засіданнях – до -20 хв,
- виступи при обговоренні – до 3 хв,
- майстер-класи – до 40 хв,
- виступи на презентації посібника «Нутритивний статус пацієнта у загальнолікарській практиці»– до 5 хв.
Розсилка електронних сертифікатів всім зареєстрованим учасникам симпозіуму здійснюватиметься протягом 10 робочих днів після закінчення симпозіуму: основний сертифікат (10 балів) і сертифікат за майстер-класи (5 балів).
1-Й ДЕНЬ
ЧЕТВЕР 16 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
Відкриття симпозіуму
09.30-10.00
Вступне вітальне слово голови оргкомітету, ректора Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, професора М.М. Корди.
Вітальне слово начальника управління охорони здоровя Тернопільської обласної держадміністрації О.М. Ярмоленко.
ОСНОВНА ПРОГРАМА
10.00-15.30
Головуючі: професор М.М. Корда, професор А.Г. Шульгай, професор І.М. Кліщ, професор С.Й. Запорожан, професор Л.С. Бабінець, професор Самогальська О.Є., доцент Н.І Корильчук, доцент І.О. Боровик, М.Н. Сельська.
1. 10.30-10.50 Професор Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Функціональні розлади травлення за Римськими критеріями-ІУ: стандарти діагностики, можливості комплексного лікування»
2. 10.50-11.10 Професор Губергріц Н.Б., м. Миколаїв «Смертельный квартет (патология органов пищеварения при метаболическом синдроме)».
3. 11.10-11.30 Професор Л.В. Андріюк, м. Львів, Федяєва С.І., професор Гарник Т.П., м. Київ «Голодування як розвантажувальна та дієтична терапія»
4. 11.30-11.50 Доцент Колесник П.О., м. Ужгород «Жирова хвороба печінки на тлі метаболічного синдрому. Доказові кроки у веденні пацієнтів. Розбір клінічного випадку»
5. 11.50-12.10 Професор Бабінець Л.С., Махніцька І.В., м. Тернопіль «Можливості оптимізації лікування гастродуоденальних змін у пацієнтів із коморбідними станами системи травлення»
6. 12.10-12.30 Професор Дорофеєв А.Е., м. Київ «Ураження кишечника в умовах пандемії COVID 19»
7. 12.30-12.50 Професор Банадига Н.В., м. Тернопіль «Забезпечення адекватних нутрітивних потреб у дітей з харчовою алергією до білка коров'ячого молока»
8. 12.50-13.10 Доцент Колесник П.О., м. Ужгород «Тривалий прийом ІПП. Як судять громадою,той невинному дістається»
9. 13.10-13.30 Професор Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Потенційні мішені мультитаргетного препарата нутрієнтного типу при постковідному синдромі і гастроентерологічній поліморбідності»
10. 13.30-13.50 Професор Самогальська О.Є., м. Тернопіль «Особливості больового синдрому при функціональній патології органів травлення»
11. 13.50-14.10 Професор Сірчак Є.С., м. Ужгород «Зв'язок мікрофлори кишечника та роботи гепатобіліарної системи, можливості їх корекції»
12. 14.10-14.30 Prof. Bohumil Seifert, Чеська республіка «Management of functional gastrointestinal disorders in primary care»
13. 14.30-14.50 Професор Ярема Н. І., м. Тернопіль «Хвороба Фабрі у кардіологічній практиці»
14. 14.50-15.10 Доцент Корильчук Н.І., м. Тернопіль «Метаболічний синдром і харчування»
15. 15.10-15.30 Доцент Тюріна В.Ф., м. Тернопіль «Симптоматичне лікування печії, особливості фармацевтичної опіки пацієнтів»
СТУДІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ
15.30-17.00
1. Доцент Лопух І.Я., м. Київ «Алгоритм гастроентерологічного обстеження при залізодефіцитній анемії»
2. Доцент Боровик І.О., м. Тернопіль «Амбулаторний прийом. Консультування пацієнта з диспепсією»
СТУДІЯ ДОПОВІДЕЙ НАУКОВЦІВ ЗА ФАХОМ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»
Дистанційно на online платформі MSTeams ТНМУ імені І.Я.Горбачевського
10.30-17.00
Головуючі: доцент Н.І. Корильчук, доцент Н.Є. Боцюк, доцент В.М. Творко.
1. Білуха А.В., м. Тернопіль «Особливості перебігу коронавірусної хвороби у осіб з псоріатичним артритом» 2. Юськевич В.В., м. Тернопіль «Стратифікація факторів ризику хронізації Лайм-артриту у пацієнтів з мігруючою еритемою в анамнезі» 3. Маховська О.Ю., м. Тернопіль «Детермінанти клінічного перебігу COVID-19 у пацієнтів з подагрою» 4. Бідованець Т.Ю., м. Тернопіль «Ожиріння як фактор ризику несприятливого перебігу ревматоїдного артриту» 5. Кородюк В. І., м. Тернопіль «Головокружіння в практиці сімейного лікаря» 6. Ястремська І.О., Швед М.І., м. Тернопіль «Профілактика реперфузійних порушень ритму і провідності у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з метаболічним синдромом» 7. Маєвська Т.Г., м. Луцьк «Можливості корекції трофологічних порушень при коморбідному перебігу Остеоартрозу і хронічного панкреатиту» 8. Шевченко Н.О., м. Одеса «Вікові порушення при хронічному панкреатиті, шляхи подолання проблем» 9. Онуфрик З.Я., м. Миколаїв «Можливості різних методів рефлексотерапії при тютюнопаління на тлі хронічного панкреатиту» 10. Хомин Г.О., м. Тернопіль «Місце гепатопротекторів при коморбідному перебігу хронічного панкреатиту і хронічного вірусного гепатиту С» 11. Свистун Р.В., Поляцко К.Г., м. Тернопіль «Нутрітивна підтримка в комплексному лікуванні гострого панкреатиту» 12. Гощинський В.Б., м. Тернопіль «Нутрітивна підтримка при облітеруючому атеросклерозі» 13. Паничев В.В., м. Тернопіль «Нутрітивна підтримка в комплексі терапії гострого холециститу» 14. Шайген О.В., м. Тернопіль «Комплексна біорегуляційна терапія хронічного панкреатиту на тлі персистенції вірусного гепатита С» 15. Мігенько Б.О., м. Тернопіль «Періопераційна нутрітивна підтримка. Клінічні рекомендації» 16. Махніцька І.В., м. Тернопіль «Динаміка морфологічних змін під впливом комплексного лікування у пацієнтів із гастродуоденальними змінами на тлі хронічного панкреатиту» 17. Ястремська І.О., Швед М.І., м. Тернопіль «Вплив інсулінорезистентності та порушень вуглеводневого обміну на перебіг гострого інфаркту міокарда» 18. Редьква О.В., м. Тернопіль «Визначення варіабельності серцевого ритму у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та супутньою екзокринною недостатністю підшлункової залози та його значення у практиці сімейного лікаря» 19. Маланчук Л.М., м. Тернопіль «Роль сімейного лікаря в профілактиці вроджених вад розвитку у плода» 20. Сабат З.І., м. Тернопіль «Інформативність лейкоцитарних індексів для діагностики ендотоксикозу у пацієнтів з хронічним панкреатитом на амбулаторному етапі» 21. Мігенько Л. М., м. Тернопіль «Нутрітивна підтримка при діабетичній ентеропатії»
2-Й ДЕНЬ
П’ЯТНИЦЯ 17 ГРУДНЯ 202І РОКУ
ОСНОВНА ПРОГРАМА
10.00-15.00
Головуючі: професор М.М. Корда, професор А.Г. Шульгай, професор І.М. Кліщ, професор С.Й. Запорожан, професор Л.С. Бабінець, професор Самогальська О.Є., доцент Н.Є. Боцюк, доцент І.О. Боровик, М.Н. Сельська.
1. 10.00-10.20 Професор Катеренчук І.П., Рустамян С.Т., м. Полтава «Коморбідні стани у пацієнтів на діалізній терапії: можливості сімейного лікаря по профілактиці та терапії»
2. 10.20-10.40 Професор Ярема Н.І., м. Тернопіль «Артеріальна гіпертензія та коморбідність: Огляд сучасних рекомендацій»
3. 10.40-11.00 Професор Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Коморбідні стани у загальнолікарській практиці: можливості додаткової корекції супутніх функціональних розладів»
4. 11.00-11.20 Професор Мощич О.П., м. Київ «Застосування сучасних лікарських засобів біорегуляційної дії при коморбідній патології в практиці сімейної медицини»
5. 11.20-11.40 Професор Господарський І.Я., м. Тернопіль «Підходи до імунокорекції у пацієнтів з гострими інфекціями верхніх дихальних шляхів»
6. 11.40-12.00 Професор Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Ефекти натуропатичного солютабельного засобу біофлавоноїдів гречки і цинку при ГРЗ і не тільки…»
7. 12.00-12.20 Професор Тодоріко Л.Д., м. Чернівці «Проблемні питання запалення при SARS-Cov-2, профілактика тромбоутворення при постковідному синдромі»
8. 12.20-12.40 Професор Ярема Н.І., Коцюба О.І., м. Тернопіль «Юперіо: Сучасний стандарт терапії хронічної серцевої недостатності із зниженою фракцією викиду»
9. 12.40-13.00 Професор Терьошин В.О., м. Харків «Місце цинку в заходах профілактики респіраторних вірусних інфекцій: дані доказової медицини та позиція міжнародних експертів»
10. 13.00-13.20 Професор Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Коморбідність і поліпрагмазія: Чи є вихід? Призначення «багатопрофільних» препаратів»
11. 13.20-13.40 Доцент Мандзій З.П., м. Тернопіль «Гепато-лієнальний синдром – орієнтир на хворобу Гоше»
12. 13.40-14.00 Професор Михайловська Н.С., м. Запоріжжя «Менеджмент хворих з хронічним коронарним синдромом, асоційованим з неалкогольною жировою хворобою печінки, в період пандемії COVID-19»
13. 14.00-14.20 Професор Ждан В.М., лоцент Бабаніна М.Ю., Кітура Є.М., Ткаченко М.В., м. Полтава «Артеріальна гіпертензія у поєднанні із серцевою недостатністю в загальнолікарській практиці»
14. 14.20-14.40 Професор Михайловська Н.С., м. Запоріжжя «Алгоритм дії сімейного лікаря при коморбідності серцево-судинних захворювань та патології печінки»
СТУДІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ
15.00-17.00
1. Професор Левицька С.А., м. Чернівці « Хворе горло: п’ятдесят відтінків червоного»
2. Професор Андрейчин Ю.М., м. Тернопіль «Діагностика та лікування ексудативного отиту»
3. Радьога К.М., лікар-офтальмолог, м. Тернопіль «Червоне око в практиці сімейного лікаря»
СТУДІЯ ДОПОВІДЕЙ
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА
«Нутритивний статус пацієнта у загальнолікарській практиці»
Дистанційно на online платформі MSTeams ТНМУ імені І.Я.Горбачевського
10.30-17.00
Головуючі: доцент Н.І. Корильчук, доцент Н.Є. Боцюк, доцент Б.О. Мігенько, доцент О.О. Воронцов.
1. Шекера О.Г., м. Київ «Здоров'я людей - майбутнє України»
2. Висоцька О.І., Виноградова Г.М., Висоцький В.І., Бакуліна А.А., м. Київ «Харчування та здоров’я»
3. Вадзюк С.Н., Шмата Р.М., м. Тернопіль «Фізіологічні основи раціонального харчування»
4. Мельник Н.А., Бабінець Л.С., м. Тернопіль «Харчування як основна детермінанта здоров’я»
5. Банадига Н.В., м. Тернопіль «Сучасні погляди на нутрітивні потреби дітей раннього віку»
6. Венгер О.П., Сас Л.М., м. Тернопіль «Розлади харчової поведінки»
7. Рябоконь С.С., м. Тернопіль «Закономірності вікових змін енергетичного обміну. мальнутриція. принципи нутритивної підтримки в геронтології»
8. Ждан В.М., Кітура Є.М., Бабаніна М.Ю., Кітура О.Є., Кир’ян О.А., м. Полтава «Роль нутрицевтиків в терапії дисліпідемії у пацієнтів з помірним і низьким з кардіоваскулярним ризиком»
9. Лотоцька О.В., Кучер С.В., м. Тернопіль «Значення раціонального харчування у профілактиці розвитку ускладнень вагітності та збереженні здоров’я майбутньої дитини (огляд літератури)»
10. Михайловська Н. С., Лісова О. О., Кулинич Т. О., Грицай А. В., Шершньова О. В., Стецюк І.О., м. Запоріжжя «Порушення вуглеводного, ліпідного та пуринового обмінів у хворих на ішемічну хворобу серця після перенесеного q-інфаркту міокарда з метаболічним синдромом»
11. Маланчин І.М., Мартинюк В.М., м. Тернопіль «Харчування під час вагітності»
12. Творко В.М., м. Тернопіль «Раціональне харчування при серцево - судинних захворюваннях»
13. Боцюк Н.Є., м. Тернопіль «Дієтотерапія при алергічних захворюваннях у дітей з позицій сучасної нутриціології»
14. Бабінець Л.С., Гулій М.А., Гірін С.В., Попович С.В., м. Київ «Універсальні можливості комплексних біорегуляційних препаратів в енергометаболічній підтримці нутритивного статусу пацієнта»
15. Криськів О.І., м. Тернопіль «Розвантажувально-дієтична терапія - дієвий альтернативний метод корекції нутритивного статусу»
16. Михалків М.М., Івануса І. Б., Кернична І.З., Фурка О.Б., Вронська Л.В.,
м. Тернопіль «Nigella sativa як джерело біологічно активних речовин для профілактики та лікування різних захворювань»
17. Галабіцька І.М., м. Тернопіль «Патогенетичні особливості нутрітивного статусу пацієнтів із зовнішьньосекреторною недостатнісю підшлункової залози та коморбідними станами»
18. Бабінець Л.С., Величко Л.М., Гусєв С.М., м. Одеса «Потенційні мішені мультитаргетного препарата нутрієнтного типу: фактори хронічного запалення, імунного статусу, фіброзування і онкогенезу органів травної системи»
19. Гулій М.А., Соловйова В.С., м. Київ «Комплексна програма терапії та реабілітації пацієнта з хронічним панкреатитом на основі інтегральної оцінки стану організму»
20. Олійник Н.М., м. Тернопіль «Метаболічний синдром і роль порушень ліпідного обміну в прогресуванні печінкової патології»
21. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І., м. Тернопіль «Дієта як метод лікування епілепсії»
22. Маланчук С.Л., м. Тернопіль «Сучасні можливості біорегуляційних препаратів у лікуванні та профілактиці дисфункції плаценти»
23. Катеренчук І.П., м. Полтава «Сучасні проблеми харчування пацієнтів на діалізній терапії: зміна парадигм» (Лекція)
24. Боровик І.О., м. Тернопіль «Корекція зниження щільності кісткової тканини при патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту»
25. Романюк Л.Б., Кравець Н.Я., м. Тернопіль «Мікробіота ротоглотки, її роль у розвитку гострих респіраторних інфекцій у пацієнтів різного віку та вибір тактики лікування з врахуванням бактеріологічного статусу»
26. Кицай К.Ю., м. Тернопіль «Трофологічні розлади при поєднаному перебігу хронічного біліарного панкреатиту і ожиріння»
27. Сірчак Є.С., Барані В.Є., Москаль О.М., Коваль В.Ю., м. Ужгород «Особливості трофологічного статусу у хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет 2 типу»
28. Салій З.В., Салій М.І., м. Тернопіль «Нейронутріціологія при мігрені»
29. Кицай К.Ю., Грималюк Н.В., м. Тернопіль «Харчування при подагрі»
30. Мігенько Б.О., Мігенько Л.М., м. Тернопіль «Періопераційна нутрітивна підтримка клінічні рекомендації»
31. Боровик І.О., м. Тернопіль «Сучасні підходи до діагностики та менеджменту целіакії»
32. Банадига А.І., м. Тернопіль «Особливості нутритивного статусу у пацієнтів хірургічного стаціонару з діагнозом гострого панкреатиту»
33. Волошин О.І., Волошина Л.О., Власик Л.І., Горевич С.С., м. Чернівці «Досвід застосування оздоровчого харчування та спецій в реабілітаційному лікуванні хворих із постковідним синдромом» 34. Мандзій З.П., м. Тернопіль «Діагностика мукополісахаридозу»
35. Перцева Т. О., Конопкіна Л. І., Бєлослудцева К.О., Мироненко О.В., Ботвінікова Л. А., Щудро О. О., Губа Ю. В., м. Дніпро «Особливості ураження шлунково-кишкового тракту при коронавірусній хворобі (COVID-19) у різні хвилі пандемії»
36. Воронцова Т.О., Федорців О.Є., Крицький І.О., Гощинський П.В., Дживак В.Г.,
м. Тернопіль «Ефективність корекції дієтичного харчування дітей із функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту харчовими продуктами для спеціальних медичних цілей»
37. Ткаченко П., Білоконь С., Лохматова Н., Доленко О., Коротич Н., Попело Ю., Резвіна К., Труфанова В., м. Полтава «Зміни кількості і якісних властивостей ротової рідини у дітей при хронічному еритематозному гастриті зі збереженою кислотоутворюючою функцією в період загострення»
38. Шушман І..В., Колесник П.О., Колесник Н.О., Русановська О.В., Чінчева В.В.,
м. Ужгород «Обізнаність та основні джерела знань пацієнтів щодо факторів первинної профілактики серцево-судинних ризиків»
39. Величко В.І., Лагода Д.О., Данильчук Г.О., м. Одеса «Нутрієтивний (нутріційний) статус пацієнтів, які живуть з надмірною масою тіла або ожирінням в амбулаторній практиці»
40. Гулій М.А., Соловйова В.С., м. Київ «Персоніфіковані програми м’язово-скелетної реабілітації»
41. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б. м. Тернопіль «Значення води і різних напоїв в нутриціології»
ОБГОВОРЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ СИМПОЗІУМУ
ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ
Розсилка електронних сертифікатів здійснюватиметься всім зареєстрованим учасникам симпозіуму протягом 10 робочих днів по закінченню конференції до 31.12.2021: основний сертифікат (10 балів) і сертифікат за майстер-класи (5 балів).