Сертіфікати

 

На кафедрі хірургії та хірургії ФПО проводиться науково-дослідні роботи (НДР):

  1. Механізм горизонтального трансферу ДНК у модуляції диференціювання і хоумінгу мезенхімальних стовбурових клітин №0118U001024

  За минулий рік співробітниками опубліковано 10 наукових праць в різних періодичних наукових виданнях, і 20 наукових та навчально-методичних матеріалів, створених викладачами кафедри. Вони були присвячені актуальним питанням сучасної хірургії. На кафедрі була продовжена винахідницька діяльність. Отримано 1 патент на винахід (корисну модель) - Патент на корисну модель №123882.  Насадка-дисектор для електричного вакуумного аспіратора, Зєльоний І.І., Афонін Д.М., Вовк Ю. М., Малахов С.С., Бондаренко С.І.

 Були продовжені ініціативні кафедральні наукові роботи, які присвячені вивченню якості життя у хворих зі складними формами вентральний грижа в ході всього реабілітаційного періода, лікуванню внутрішньочеревних післяопераційних ускладнень та використанню біосумісних матеріалів в проктології. Вони мають велике практичне значення.

Участь викладачів кафедри в наукових конференціях та семінарах-нарадах за 2018-2019 навчальний рік:

  1. Суперчутливі і невирішені питання абдомінальної хірургії», м. Одеса, 7-8 червня, 2018
  2. 6th International conferens Science and society, Hamilton, Canada, 3 августа 2018.
  3. ХХІV з’їзд хірургів України присвячений 100-річчю з дня народження академіка О.О. Шалімова, м. Київ, 26-28 вересня 2018 року
  4. 26th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), London Unated Kingdom, 30 May – 1June 2018.
  5. Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії, м. Київ, 4 травня 2019 року
  6. Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії, м. Київ, 4-5 жовтня 2019 року.
  7. Фахова експертиза тестових завдань ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК 2. Загальна лікарська підготовка, 4-6 лютого 2020 року.