Студентський науковий гурток

  Студентське наукове товариство кафедри соціальної, медицини, організації охорони здоров'я та поліклінічної роботи, об’єднує студентів медичного факультету, які зацікавлені в поглибленні своїх знань та проведенні науково-дослідницької роботи.

  Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі.

  Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками працівників кафедри. Щорічно відбуваються засідання гуртка, на яких розглядаються актуальні питання реформування системи охорони здоров’я, перспективи процесів децентралізації в сфері охорони здоров’я України.

  Старостою СНГ на кафедрі є студентка  6 курсу медичного факультету Попова Надія. Навчається на «відмінно», до навчання ставиться сумлінно. Бере активну участь в громадському житті університету. За час навчання зарекомендувала себе з позитивної сторони: проявила себе відповідальною, чесною, старанною, наполегливою та дисциплінованою студенткою. Серед особистих якостей окремо треба відзначити постійне прагнення до розвитку та самовдосконалення. Працює у СНГ на кафедрі з 2020 року, активно бере участь у засіданнях гуртка, має досить виражені лідерські здібності, цікавиться соціально-медичними проблемами сьогодення.

  На сьогоднішній день у студентському науковому гуртку на кафедрі соціальної, медицини, організації охорони здоров'я та поліклінічної роботи займається 10 студентів.

  Студенти-гуртківці беруть участь у всеукраїнських конференціях,  міжкафедральних семінарах, а також систематично відвідують щомісячні студентські наукові засідання, які проводяться на нашій кафедрі. Студенти нашої кафедри Брали участь у XIX Міжнародній науковій конференцій студентів, молодих вчених та фахівців "Актуальні питання сучасної медицини".

  Студентський науковий гурток на кафедрі соціальної, медицини, організації охорони здоров'я та поліклінічної роботи створено у 2017 році.

  В 2020-2021 навчальному році керівником гуртка був асистент Інкелевич Ю.В. В 2021 – 2022 навчальному році асистент Маслов Є.О.

  Студенти-науковці активно залучаються до виконання планової науково-дослідної роботи кафедри «Організація медичної допомоги населенню в зоні ООС».

  Основні напрямки діяльності кафедри: Соціальна медицина та громадське здоров’я, економіка та фінансування галузі охорони здоров’я, маркетинг та менеджмент в системі охорони здоров’я, управління закладами ОЗ та їх підрозділами.

 На кафедрі проводились науково-практичні конференції за темами:

1 «Організація медичної допомоги населенню в зоні проведення об’єднаних сил»;

2 «Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров’я України»;

3 «Морально – етичні аспекти втручання в охорону здоров’я»;

4 «Методичні основи дослідження тягаря хвороби. Значення результатів для системи громадського здоров’я».