Положення про кафедру

  Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я заснована у 1959 році. Першою завідувачкою кафедри була призначена кандидат медичних наук, доцент Тетяна Сергіївна Гальчук. Під її керівництвом проходило матеріально-технічне та кадрове становлення кафедри, організовано та проведено величезну роботу зі створення музею університету та музею історії медицини.

galchuk

Доцент, к. мед. наук, Тетяна Сергіївна Гальчук

  З 1978 р. до 2011 р. кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Г.В. Безполудіна. У 1975 році Галина Василівна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диспансерне спостереження за дітьми, які страждають на хронічну пневмонію та перспективи його поліпшення (за матеріалами спеціального дослідження)», а в 1992 році – докторську дисертацію на тему: «Комплексне соціально-гігієнічне дослідження образу та поширеності бронхолегеневих захворювань серед населення промислового регіону». 1992 року їй присвоєно вчене звання – професор.

002

Доцент Бесполудіна Г.В., доцент Гальчук Т.С. (Готується до захисту докторська дисертація Безполудіної Г.В.)

  Під науковим керівництвом Г.В. Безполудіною захищено 8 кандидатських дисертацій. На кафедрі підготовлено 6 доцентів та 3 старших викладача. З 90-х років минулого століття кафедра плідніше та динамічніше почала розробляти стратегію розвитку системи охорони здоров'я населення Луганщини.

  Основними напрямками роботи кафедри стало вироблення загальної концепції превентивної медицини в умовах ринкової економіки та біоетичні проблеми сучасної медицини. За цією тематикою надруковано низку наукових статей у провідних спеціалізованих виданнях України. Одним із напрямів наукової діяльності кафедри стало проведення комплексних медико-соціальних досліджень щодо вивчення взаємозв'язку між способом життя та станом здоров'я населення промислового регіону.

  Спільно з кафедрою інфекційних хвороб виконано один із фрагментів роботи «Система імунологічного моніторингу та імунокорекції у програмі оздоровчих та реабілітаційно-профілактичних заходів робітників великого промислового регіону Донбасу» (1989), матеріали якої були представлені в павільйоні «Охорона здоров'я» Всесоюзній ВДНГ). Результатом комплексного вивчення якості життя та рівня здоров'я населення промислового регіону стали докторські дисертації Бесполудіної Г.В., Зюзіна В.О., монографія Жили О.В.

  Починаючи з 2003 року колектив кафедри виконує довгострокове наукове дослідження «Стан здоров'я та питання організації медичного обслуговування населення великого промислового регіону як одна з найважливіших проблем забезпечення регіональної безпеки».

  З 1978 року кафедра була науковим куратором Луганського обласного наукового товариства соціальних медиків та організаторів охорони здоров'я.

  В 2015 році університет переїхав до м. Рубіжне.   Зусиллями колективу кафедри створюється та розвивається наявна освітньо - методична та матеріально-технічна бази кафедри для здійснення на високому рівні діяльності у педагогічному, клінічному та науковому (науково – практичному) напрямках.

  У серпні 2017 року шляхом переформування кафедри неврології та сімейної медицини і кафедри соціальної медицини, організації управління та економіки охорони здоров’я була створена кафедра сімейної, соціальної, військової медицини та організації охорони здоров’я. В університеті розпочалася підготовка магістрів медицини, в навчальному плані яких з’явилася навчальна дисципліна – «підготовка офіцерів запасу», тому виникла необхідність покласти викладання її на профільну кафедру. Тому виникла потреба у створенні відповідної кафедри.

visoc

к. мед. н., доцент Висоцький А.А.

  Також причиною формування кафедри у такому організаційно-навчальному форматі стала значне погіршення стану здоров’я завідувача кафедри соціальної медицини, організації управління та економіки охорони здоров’я, к. мед. н., доцента Висоцького Анатолія Антоновича.

sklyar

полковник медичної служби запасу, к. мед. н., доцент Скляр С.І.

  Кафедру сімейної, соціальної, військової медицини та організації охорони здоров’я очолив полковник медичної служби запасу, к. мед. н., доцент Скляр Сергій Іванович, який мав стаж військової служби понад 30 років, 20 з яких, прослужив у українській військово-медичній академії, де 10 рокі очолював кафедру військової загальної практики та сімейної медицини. В склад об’єднаної кафедри увійшли: на посадах доцентів - к. мед. н., доцент Висоцький Анатолій Антонович, к.мед.н., доцент Напрасніков Сергій Миколайович, асистенти Бевз Олександр Анатолійович, асистент Дерев’янко Галина Леонідівна, асистент на 0,5 ставки Черепаха Юрій Іванович і старший лаборант Усманова Олена Миколаївна. На умовах погодинної оплати на кафедрі працювали Родіоноа Алла Олександрівна, Фесенко Інна Валентинівна. Змінилося розміщення кафедри. В навчальному корпусі на вул. Володимирській буд. 4, кафедра отримала 4 приміщення, загальною площею 86,1 м2, з яких найбільші були обладнані навчальними класами. На кафедру були видані технічні засоби навчання, мультимедійний проектор. Почалося створення навчальної матеріально-технічної бази. План педагогічного навантаження у 2017 – 2018 навчальному році складав 5314 навчальних годин, майже 50% - це проведення навчальних занять з студентами, а решту – з інтернами та курсантами ФПДО.

  На кафедру було покладено викладання історії медицини, соціальної медицини, організації охорони здоров’я, економіки охорони здоров’я, сімейної медицини, домедичної допомоги в екстремальних умовах, основ організації медичного забезпечення військ та цивільного захисту, цивільний захист для студентів та загальну практику – сімейну медицину, управління охороною здоров’я і дерматовенерологію для інтернів і курсантів ФПДО у вигляді вторинної спеціалізації, передатестаційних циклів, тематичних удосконалень. В цей час прийшлось розпочати підготовку робочих програм та інших методичних документів для підготовки магістрів практично за всіма навчальними дисциплінами.

  Новий 2019 – 2020 навчальний рік почався з реорганізаційних заходів. Тому кафедра була розділена на дві – кафедра сімейної, паліативної та військової медицини, яка залишилася під керівництвом к.мед.н., доцента Скляра Сергія Івановича і кафедра соціальної медицини, управління охорони здоров’я і поліклінічної роботи, яку очолив к.мед.н., доцент Напрасніков Сергій Миколайович. У березні влаштувався на посаду асистента, досвідчений організатор охорони здоров’я Маслов Єгор Олександрович.

naprasnikov

к.мед.н., доцент Напрасніков Сергій Миколайович

  В 2020 – 2021 навчальному році відбулися певні зміни в кадровому складі кафедри. На посаду асистента прийшли Інкелевич Ю.В. та Недбайло О.В.

privitannya
Привітання завідуючого кафедри Напраснікова С.М. з Новорічними святами від іноземних студентів

  В 2021-2022 навчальному році в жовтні посаду професора прийшов доктор медицинських наук,  професор Кочін Ігор Васильович, асистент Яценок Артем Анатолійович,  старший лаборант  Патріарх Тетяна Василівна та лаборант Гутеньова Тетяна Валеріївна. Продовжується збільшення навчальної матеріально-технічної бази кафедри, вдосконалення учбового процесу, розробка нових методичних матеріалів для студентів та інтернів.

  З 1 січні  2022 року кафедра соціальної медицини, управління охорони здоров’я і поліклінічної роботи та кафедра сімейної, паліативної та військової медицини  були реорганізовані  в кафедру  поліклінічної терапії, сімейної, паліативної, військової медицини та організації управління охороною здоров’я, яку очолив к.мед.н., доцент Напрасніков Сергій Миколайович.