Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

  В українському законодавстві дотримання авторського права та захист інтелектуальної власності гарантують Конституція, Кодекс про адміністративні порушення, Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс, а також закон «Про авторське право та суміжні права». У 2017 році у ст. 42 закону «Про освіту» на офіційному рівні ввели термін «академічна доброчесність» та визначили основні засади її дотримання.

Основні принципи академічної доброчесності:

  • старанність, самостійність у навчанні;
  • відповідальність за власні вчинки і чесне здобуття оцінок;
  • толерування думок інших, взаємоповага та підтримка;
  • гідна та моральна поведінка під час навчального процесу та поза ним.

Чому це важливо?

  • забезпечує довіру до результатів навчання;
  • передбачає здобуття власних знань і розвиток власних здібностей;
  • забезпечує чесний вступ до університету, а потім – гарну роботу;
  • зараз світ глобалізований: щоби навчатися за кордоном, потрібно дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Перевірка на «АНТИПЛАГІАТ»

 Для перевірка всіх видів робіт на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду: проводиться за допомогою програмно-технічних засобів, які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки зі встановленням факту наявності чи відсутності текстових та ілюстративних запозичень. В Університеті використовуються лише ті програми, із розробниками, власниками, представниками яких укладено договір або надано дозвіл на використання створених в Університеті.

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти ДЗ "ЛДМУ"

Кодекс академічної доброчесності ДЗ "ЛДМУ"