gaidasch m

ГАЙДАШ ІГОР СЛАВОВИЧ

Посада - професор, завідувач кафедри
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор
Почесне звання – заслужений діяч науки і техніки України

  Після закінчення середньої школи №25 міста Луганська працював токарем-фрезерувальником на тепловозобудівному заводі імені Жовтневої Революції. З 1979 по 1981 рік служив в лавах Радянської Армії. В 1981 році поступив на вечірнє підготовче відділення Ворошиловградського медичного інституту, і в 1982 році став студентом цього ВУЗу.

  З 1986 року Гайдаш І.С. – перший і найактивніший член студентського наукового гуртка кафедри інфекційних хвороб і епідеміології, керованого професором В.М. Фроловим – завідувачем кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. Поза програмою навчання в ВУЗі поглиблено вивчав імунологію, оволодів широкою низкою імунологічних методик. На 6-му курсі навчання пройшов стажировку в імунологічній лабораторії Латвійського гепатологічного центру академіка Латвійської АН Блюгера А.Ф. (м. Рига). Залучався до виконання хозрозрахункових наукових тем медичного інституту. За студентські роки в співавторстві мав 14 наукових праць. Результати наукових досліджень доповідав на конференціях від студентського до всесоюзного рівней в Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Махачкалі, Новосибірську.

  Після закінчення з відзнакою у 1988 році Ворошиловградського медичного інституту навчався в клінічній ординатурі і аспірантурі кафедри інфекційних хвороб і епідеміології. За час навчання мав стажировки в лабораторії стрептококових інфекцій НДІ епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалеї (м. Москва), в лабораторіях цитогенетики і імуногенетики НДІ генетики (м. Москва).

  Ступінь кандидата медичних наук здобув у 1991 році (м. Луганськ, шифр спеціальності – інфекційні хвороби). Тема дисертації: «Клінико-патогенетичне значення імуногенетичних показників і лікування бешихи». Наукові керівники: професор В.М. Фролов, професор Н.О. Пересадін.

  З 1991 по 1992 роки працював асистентом кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, в 1992-1994 роки – асистент кафедри терапії факультету поза дипломної освіти Луганського медичного інституту (завідувач – професор В.Я. Плоткін). З 1994 року – асистент кафедри інфекційних хвороб і епідеміології.

  Ступінь доктора медичних наук здобув у грудні 1996 році (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, шифр спеціальності – інфекційні хвороби). Тема дисертації: «Питання патогенезу і лікування вірусних гепатитів А, Є і мікст (А+Є) у дітей». Наукові консультанти; член-кореспондент НАН України, АМН України, Російської АМН, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Анатолій Федорович Фролов; академік АНВШ України, Нью-Йорської АН, доктор медичних наук, професор Валерій Митрофанович Фролов. Офіційні опоненти: завідувач біохімічної лабораторії київського НДІ інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, Заслужений діяч науки УРСР, професор Громашевська Любов Леонтіївна; завідуюча лабораторією імунології Інституту фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського, член-кореспондент АМН України доктор медичних наук, професор Чернушенко Катерина Федорівна; завідувач кафедри педіатрії медичного інституту УАНМ, академік АНВШ України та УАОІ, Нью-Йоркської академії наук, професор Мощич Петро Степанович.

  З 1996 року виконував обов’язки доцента кафедри мікробіології Луганського державного медичного університету. Вчене звання доцента кафедри мікробіології присвоєно у 1997 році, вчене звання професора цієї ж кафедри - в 2001 році. Керував кафедрою мікробіології Державного закладу «Луганський державний медичний університету» з вересня 1997 року по 19 січня 2016 року.

  З 1.04.2016 року – виконуючий обов’язки завідуючого кафедрою мікробіології, вірусології та імунології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України.

  Загальний стаж роботи 36 років, педагогічний стаж – 25 років.

  Наукова спрямованість - імуносупресивні властивості мікроорганізмів; запалення і апоптоз, як дія бактерій; імунний і метаболічний статус хворих інфекційними хворобами; мікробіологічний, імунний і метаболічний статус спортсменів; вплив промислових хімічних токсикантів на метаболічний стан лейкоцитів і червоної крові людини.

  Автор 338 наукових праць, у тому числі 41 винаходу, 16 монографій; 5 підручників та 3 навчальних посібників з мікробіології з грифом МОЗ України.

  Указом Президента України №1542 від 25 грудня 2004 року професору Гайдашу І.С. присвоєно Почесне Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (АБ №109034).

schabelnik

ШАБЕЛЬНИК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Посада - доцент
Науковий ступінь – к.б.н.
Вчене звання – доцент

   Педагогічну діяльність розпочав у 2000 році. В Луганському державному медичному університеті працює з 2005 року. Загальний стаж роботи 17 років, педагогічний стаж - 16 років. Вчений ступінь кандидата наук отримав у 2005 році (м. Луганськ) по темі дисертації «Вплив різних методів інактивації токсинів сальмонел на продукцію цитокінів і циклічних нуклеотидів моноцитами, нейтрофілами та энтероцитами in vitro».

   З березня 2005 року – асистент, з 2007 року - доцент кафедри мікробіології Луганського державного медичного університету. З вересня 2016 року – доцент кафедри мікробіології, гігієни та екології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України (м. Рубіжне).

   Наукова спрямованість – імуносупресивні властивості умовно-патогенних бактерій. Має 44 наукових робіт, в тому числі 1 монографію та 4 методичні розробки, 2 патенти.

КЕРІМОВ ТАРІЕЛЬ РОМАНОВИЧ

посада - асистент

ВІННИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Посада -лаборант