Кафедра мікробіології, гігієни та екології є об'єднаною. До її складу входять: 

Кафедра мікробіології

   Організатором кафедри мікробіології був у червні 1956 року вихованець Харківської школи доцент кафедри мікробіології Харківського медичного інституту Повелиця Федір Дмитрович. Автор 9 експериментальних наукових праць. Трудовий шлях розпочав з посади лаборанта кафедри загальної гігієни Харківського медінституту (одночасно з навчанням). Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений медалями "За відвагу", "За оборону Москви", "За перемогу над Німеччиною", знаком "Відміннику охорони здоров'я". Кандидат медичних наук з лютого 1951 р., доцент кафедри мікробіології з червня 1951 р., заступник ректора (директора) з науково-навчальної роботи Ворошиловградського медінституту з червня 1956р., директор Луганського медінституту з травня 1960р. 

kaf9.2

  У листопаді 1963р. доцент Повелиця Ф.Д. вибув у Київський інститут удосконалення лікарів. Завідувачем кафедри був обраний доцент Шкапо Леонід Омелянович. Кандидатська дисертація (1958): Передача яєць гельмінтів деякими синантропними комахами. Автор і співавтор 36 наукових праць, підготував одного кандидата медичних наук - Нуромську О.А.. Тривалий час доцент Шкапо Л.О. виконував обов’язки декана лікувального факультету Луганського медичного інституту. За успіхи в роботі нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю "За доблесну працю", грамотою Президента України, нагрудним знаком "Відмінник вищої школи". 

kaf9.3

   З 1986р. по 1994р. кафедрою мікробіології завідував професор Ларіонов Георгій Михайлович. Автор 4 монографій, 3 навчальних посібників, понад 130 друкованих праць, 22 авторських свідоцтв на винахід, 5 надрукованих міжкафедральних програм. Підготував 5 кандидатів медичних наук, в тому числі із двох аспірантів кафедри мікробіології, яку очолював – Гайворонського В.В. і Клімочкіну О.М.. Професор Ларіонов Г.М. нагороджений званнями «Винахідник СРСР» та «Відмінник охорони здоров'я».

   Після вибуття професора Ларіонова Г.М. в Київ (медичний інститут Української Асоціації народної медицини) завідування кафедрою до вересня 1997р. було покладено на доцента Шкапо Л.О. 

kaf9.4

З 1997 року завідувачем кафедри став доктор медичних наук, доцент Гайдаш Ігор Славович.

Кафедра гігієни та екології

   У січні 1958 року в правому крилі першого поверху будівлі медичного училища, що і нині знаходиться на території Луганської обласної дитячої лікарні, була розгорнута кафедра гігієни. Очолив кафедру Ган Георгій Станіславович - доктор медичних наук, професор. 

kaf9.5

   Для роботи в Луганську професор Ган Г.С. був запрошений ректором Луганського медичного інституту професором Пальчевським Є.І.. Крім того, що професор Ган Г.С. виявився фундатором кафедри гігієни, він ще став першим керівником студентського наукового товариства Луганського медичного інституту.

   Після смерті професора Г.С. Гана з 1965 року виконуючим обов'язки завідувача кафедрою був призначений асистент Пащенко Микола Петрович, який займав цю посаду протягом трьох років.

   В кінці 1967 року завідувачем кафедри була обрана кандидат медичних наук, доцент Колчина Галина Василівна, яка обіймала цю посаду протягом 10 років (1967-1978 рр.). 

kaf9.6

   З 1987 до 1989 року завідувачем кафедри був доктор медичних наук Булгаков В.В., а з 1989 до 1991 року обов'язки завідуючого кафедрою виконував кандидат медичних наук доцент Акулінін Володимир Іванович.

   З 1991 до 2009 року завідувачем кафедрою гігієни та екології був доктор медичних наук, доцент Вітріщак Валентин Якович. 

kaf9.7

   2 грудня 2009 року на посаду завідувача кафедрою гігієни та екології була обрана доктор медичних наук, доцент Вітріщак Світлана Валентинівна. 

kaf9.8

 

Сучасна кафедра мікробіології, гігієни та екології

   Згідно з наказом Ректора Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, Заслуженого лікаря України, професора І.В. Іоффе (Наказ №30 від 17.03.2016р. «Про реорганізацію кафедральної структури ДЗ «Луганський державний медичний університет»), кафедра біології, гістології та ембріології, мікробіології, гігієни та екології була розподілена на дві самостійні кафедри: кафедру біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством (завідувач – доцент О.П. Сисоєнко) і кафедру мікробіології, гігієни та екології (завідувач – професор, заслужений діяч науки і техніки України І.С. Гайдаш).

   Як структурний підрозділ університету, кафедра мікробіології, гігієни та екології почала функціонувати з 01.04.2016 року.