Положення про інформаційно-обчислювальний центр

  • ведення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) – державного освітнього електронного реєстру, автоматизованої системи накопичення, оброблення, зберігання, верифікації та захисту даних щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб;
  • забезпечення працездатного стану комп’ютерної і оргтехніки;
  • організації доступу та підтримки роботи мережі Internet;
  • забезпечення технічної підтримки веб-сайту;
  • збору та підготовки документації для проведення засідань комісії з питань розгляду звернень громадян.