glazkov

ГЛАЗКОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада - завідувач кафедри,
Науковий ступінь - доктор медичних наук,
Вчене звання - доцент

   Глазков Едуард Олександрович закінчив Луганський медичний університет у 1995 році за спеціальністю «Педіатрія». Інтернатуру за спеціальністю «Неонатологія» проходив у центральній дитячій лікарні м. Стаханов у 1995-1997 рр.

   Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою: «Роль інтенсивних фізичних навантажень у виникненні метаболічних та імунних порушень організму та їх корекція кверцетином» була захищена у 2009 р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

   Доктор медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою: «Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-географічних умов перебування у громадян з Середньої та Східної Азії» була захищена в 2016 р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

   Учене звання доцента присвоєне в 2011 році.

   З 2009-2014 р.р. працював на кафедрі фізичної реабілітації і валеології та кафедри безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

   З 2014 р. доцент кафедри здоров’я людини Херсонського державного університету.

   З 2015 року по теперішній час завідувач кафедри.

   Основним напрямком наукової діяльності є дослідження впливу ендогенних та екзогенних факторів на стійкість організму до патогенних подразників. Автор понад 100 наукових друкованих робіт, 3-х монографій, навчально-методичного посібника, 1 патента на корисну модель та однієї раціоналізаторської пропозиції. Очолює спілку патофізіологів Луганської області. Є постійним учасником наукових конференцій різного рівня та з’їздів патофізіологів.

ruban

РУБАН ЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - кандидат біологічних наук,
Вчене звання - доцент

У 1988 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Біологія», кваліфікація «Біолог. Викладач біології і хімії».

Кандидат біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – «Гігієна та професійна патологія» з 2010р.

Дисертація за темою «Токсикологічні характеристики і гігієнічні умови праці у виробництві металокомплексних азобарвників (ріазоланів)» була захищена у спеціалізованій Вченій раді Д 26.554.01 в ДУ «Інститут медицини праці АМН України».

У 2012 році було присвоєне вчене звання доцента.

З 2016 року доцент кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології. Викладає дисципліну «Фізіологія».

kovalenko

КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - кандидат сільськогосподарських наук,
Вчене звання - доцент

   У 1981 році закінчила Луганський сільськогосподарський інститут.

   Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 ? «Розведення та селекція тварин» з 1989 р.

   Дисертація за темою «Удосконалення оцінки кнурів-плідників за якістю нащадків методом контрольної відгодівлі».

   У 2002 році було присвоєне вчене звання доцента.

   З 1984 по 2017 рік асистент, доцент, завідувач кафедри розведення та генетики тварин Луганського національного аграрного університету.

   З 2018 року доцент кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології. Викладає дисципліну «Фізіологія» на медичному факультеті.

   Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. двох навчальних посібників.

   Основні напрямки наукової діяльності: «Обґрунтування системи селекційно-генетичних методів удосконалення популяцій тварин в сучасних умовах розвитку тваринництва».

levchenko

ЛЕВЧЕНКО АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада - aсистент кафедри

У 2011 році закінчив «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» за спеціальністю «Біологія», магістр біолог, викладач біології.

З 2014 року навчається в аспірантурі заочної форми за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Працює над кандидатською дисертацією. На кафедрі виконує обов’язки секретаря кафедри, відповідає за виховну роботу серед студентів.

Проводить практичні заняття з дисципліни «Фізіологія», «Патологічна фізіологія» зі студентами очної та заочної форми навчання на медичному і фармацевтичному факультетах.

Очолює роботу студентського наукового гуртка з патологічної фізіології «Логос».

efimceva

ГОРОБЕЦЬ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІНА

Посада - aсистент кафедри

   У 2016 році закінчила «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка» за спеціальністю «Біологія», вчитель біології. Профорг кафедри. Викладає дисципліну «Фізіологія» на медичному і фармацевтичному факультетах. Очолює роботу студентського наукового гуртка з фізіології «Софос».

galicka

ГАЛИЦЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Посада - aсистент кафедри

У 2007 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію еколога.

У 2014 році Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію еколога, вчителя середнього навчально-виховного закладу.

У 2016 році вступила в Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біологія», магістр, викладач біології.

Веде практичні заняття з дисципліни «Фізіологія» зі студентами очної форми навчання на медичному факультеті.

nosal

НОСАЛЬ ТЕТЯНА СЕРГІЙОВНА

Посада - лаборант кафедри

У 2013 році закінчила «Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Носаль Т.С. є відповідальною за техніку безпеки і протипожежну безпеку на кафедрі.