logo   Кафедра патофізіології Луганського державного медичного університету була організована в 1957 році і розташована в приміщенні обласної клінічної лікарні. Після завершення будівництва першого корпусу в 1967 році на території медичного містечка кафедру перевели в нове приміщення. З 1982 р кафедра знаходилась на третьому поверсі корпусу № 2 в будинку ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2015 р. кафедра розміщується у м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32.

smikСмик Михайло Михайлович
   Організатором кафедри і її першим завідувачем був доктор медичних наук, професор Смик Михайло Михайлович (1910-2005 рр.), Який працював на цій посаді до 1974 року. До цього Михайло Михайлович організував кафедри патофізіології: в 1936 році в Вінницькому медичному інституті, в 1948 році в Станіславському (нині Івано-Франківському) медичному інституті. Смик М.М. закінчив в 1933 році Одеський медичний інститут, після чого навчався в аспірантурі при кафедрі патофізіології Одеського інституту удосконалення лікарів, яку закінчив в 1935 році. Під час навчання в аспірантурі працював в інституті курортології, а потім - асистентом кафедри біохімії Одеського медичного інституту.

   У 1937 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив гіпофіза на функцію нирок», в 1956 році - докторську дисертацію на тему: «Про патогенез порушень деяких функцій печінки та обміну речовин при туберкульозі». Працюючи в різних навчальних закладах, професор Смик М.М. проявив себе ерудованим науковцем, який читав лекційний курс на високому науковому та теоретичному рівні, вмілим організатором експериментальної, лабораторної, наукової і виховної роботи. Він був широко освіченою людиною, при ньому було відкрито аспірантуру з патологічної фізіології. Вільно володів італійською, німецькою, французькою та англійською мовами, підтримував наукові зв’язки з вченими інших країн. М.М. Смик вивчав запалення й лікування запальних процесів суглобів, хребта; спонтанний тромбоз у воротній вені, зміни функцій органів при туберкульозі, пептоновому шоку, ефективність лікувального використання ультразвуку і т.п.

   Нагороджений орденом Червоної Зірки і трьома медалями. Двічі був нагороджений Почесними Грамотами Міністерства охорони здоров’я УРСР. Був постійним учасником республіканських і Всесоюзних наукових конференцій та з’їздів патофізіологів. Під його керівництвом виконано п’ять докторських і сім кандидатських дисертацій. Він - автор 55 друкованих робіт, у тому числі монографії «Вплив ультразвуку на організм». Проф. М.М. Смик - фундатор і перший голова правління Луганського обласного науково-методичного товариства патофізіологів.

   Згідно з рішенням вченої ради Луганського державного медичного університету від 12 листопада 1995 р, В честь 40-річчя Луганського державного медичного університету, за великі заслуги в його розвитку, становленні та організації доктору медичних наук, професору Смик Михайлу Михайловичу присвоєно високе звання «Почесний професор», його портрет поміщений в портретній галереї університету.

gusachГусач Петро Петрович
   Доктор медичних наук, професор Гусач Петро Петрович (1924-1997 рр.). Співробітник кафедри патофізіології з 1957 року. Кафедрою завідував з 1974 року по 1991 рік, потім працював професором кафедри. Був проректором з навчальної роботи з 1977 по 1987 рік.

   Гусач П.П. у 1953 р. закінчив Харківський медичний інститут, у 1955 р. - клінічну ординатуру з хірургії, у 1956 році - аспірантуру з нормальної фізіології. У Луганському медичному інституті працював з 1956 р., спочатку асистентом кафедри нормальної фізіології, потім - на кафедрі патологічної фізіології. У 1957 р. - захистив кандидатську дисертацію, у 1965 р. - затверджений у званні доцента. Із 1971 р. - доктор медичних наук, з 1976 р. - професор. Докторська дисертація виконана на тему: «Особливості розвитку запального процесу за умов порушеної функції щитоподібної залози». Гусач П.П. - автор 132 наукових друкованих робіт. Під його керівництвом захищені чотири кандидатські дисертації. Нагороджений медалями за участь у Великій Вітчизняній війні, “Відмінник вищої школи СРСР”, заслужений працівник вищої школи Української СРСР, Заслужений діяч науки і техніки. Організував напрямок досліджень з педагогіки вищої школи, з цих питань опублікував 31 роботу.

kazimirkoКазімірко Ніла Казімірівна
   З 1991 року по березень 2017 р. кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Казімірко Ніла Казімірівна, учениця професора Смика М.М., другий аспірант кафедри. Докторська дисертація на тему: «Особливості постгеморагічного відновлення крові в умовах попереднього уведення гідрокортизону». Учене звання професора присвоєне в 1992 році.

   Працювала проректором університету з навчальної роботи з 1991 року по 2000 рік. Була членом спеціалізованої вченої ради по ревматології та патологічної фізіології при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького. Очолювала спеціалізовану Вчену Раду Д 29.600.02 за спеціальністю патологічна фізіологія (біологічні та медичні науки) при ДЗ «Луганський державний медичний університет» з 2005 по 2014 рік. У 2006 році стала засновником і головним редактором журналу «Загальна патологія та патологічна фізіологія».

   За тематикою кафедри опублікувала близько 380 робіт, присвячених особливостям захисно-пристосувальних реакцій, постгеморагічному еритропоезу на фоні порушення функції кори надниркових залоз, цукровому діабеті, патогенній дії чинників зовнішнього середовища, педагогіці вищої школи, в тому числі 12 монографій і 4 підручники (у співавторстві), 4 методичних посібника з грифом МОН України, 3 навчальні посібники для англомовних студентів. Підготувала 21 кандидата наук, 3-х докторів наук. Член товариства анатомів Німеччини.

glazkovГлазков Едуард Олександрович
   Глазков Едуард Олександрович закінчив Луганський медичний університет у 1995 році за спеціальністю «Педіатрія». Інтернатуру за спеціальністю «Неонатологія» проходив у центральній дитячій лікарні м. Стаханов у 1995-1997 рр.

   Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою: «Роль інтенсивних фізичних навантажень у виникненні метаболічних та імунних порушень організму та їх корекція кверцетином» була захищена у 2009 р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

   Доктор медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – «Патологічна фізіологія». Дисертація за темою: «Адаптаційні реакції організму при зміні клімато-географічних умов перебування у громадян з Середньої та Східної Азії» була захищена в 2016 р. у спеціалізованій Вченій раді Луганського державного медичного університету МОЗ України.

   Учене звання доцента присвоєне в 2011 році.

   З 2009-2014 р.р. працював на кафедрі фізичної реабілітації і валеології та кафедри безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

   З 2014 р. доцент кафедри здоров’я людини Херсонського державного університету.

   З 2015 року по теперішній час завідувач кафедри.

   Основним напрямком наукової діяльності є дослідження впливу ендогенних та екзогенних факторів на стійкість організму до патогенних подразників. Автор понад 100 наукових друкованих робіт, 3-х монографій, навчально-методичного посібника, 1 патента на корисну модель та однієї раціоналізаторської пропозиції. Очолює спілку патофізіологів Луганської області. Є постійним учасником наукових конференцій різного рівня та з’їздів патофізіологів.

vetka