Протокол №4 
засідання ректорату 
ДЗ «Луганський державний медичний університет» 
від 22.01.2020 року

Порядок денний

 

  1. Звіт Уповноваженого з антикорупційної діяльності, та стан правової роботи за 2019 рік.
Доповідач: Уповноваженого з антикорупційної діяльності Шпілєвий С.Е.

  2. Про стан охорони праці в структурних підрозділах університету
Доповідач: фахівець з питань цивільного захисту I категорії Черепаха Ю.І.

  3. Про стан пожежної безпеки в структурних підрозділах університету
Доповідач: фахівець з питань цивільного захисту I категорії Черепаха Ю.І.

  4. Про стан навчально – методичного забезпечення кафедр університету
Доповідач: керівник навчально – методичного відділу Асєєва О.А.