Протокол №9
засідання ректорату 
ДЗ «Луганський державний медичний університет» 
від 04.05.2022 року

Порядок денний

1. Про підготовку кафедр та деканатів до проведення державної атестації. 
Доповідачі – секретарі атестаційних комісій: Помпій Е.С., Журба О.А., Чеберніна І.О., Котова В.В.

2. Затвердження цін на навчання на 2022-2023 н.р.
Доповідач – ректор, професор Смірнов С.М.

3. Про роботу інформаційно-обчислюваного центру.
Доповідач – начальник інформаційно-обчислюваного центру Дерев’янко О.О.

4. Поточні питання.