Олімпіада буде проходити у 3 етапи:

    І етап –  тестування з усіх розділів  освітнього компоненту «Анатомія людини», включаючи питання з банку «Крок-1»  (базовий підручник Анатомія людини: підручник у 3 томах / А.С. Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р.Сапін, А.І.Парахін, О.І.Ковальчук – Вид. 7-тє, доопрацьоване – Вінниця: Нова книга, 2019. – 1200 с. : іл.Анатомія людини : підручник : у  3-х т. Т.3-й підручник / А.С. Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р. Сапін та [ін.] – Вид. 3-тє, доопрацьоване – Вінниця : Нова книга, 2015. – 376 с. :  іл.   Анатомія людини : підручник  у  3-х т. Т.2-й підручник / А.С. Головацький,  В.Г.Черкасов, М.Р. Сапін та [ін.] – Вид. 3-тє, доопрацьоване – Вінниця : Нова книга, 2016, 2017. –456 с. :  іл. Анатомія людини: підручник : у  3-х т. Т.1-й підручник / А.С. Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р. Сапін та [ін.] – Вид. 3-тє, доопрацьоване – Вінниця : Нова книга, 2016,2017. – 368 с. :  іл.)

   ІІ етап – дати письмову відповідь на теоретичні питання (протягом 45 хвилин) – 4 питання по 10 балів кожне.

   ІІІ етап – продемонструвати на препаратах анатомічні утвори, вказані у білеті. 20 питань без обмеження часу. Вірна відповідь на кожне питання – 1 бал, а з використанням латинської термінології – 2 бали. Усього 40 балів.

Максимальна оцінка за три етапи  олімпіади – 120 балів. 

  Місце проведення: кафедра анатомії фізіології та патофізіології, м. Рівне, вул. Саймона Сміта, 3