Лікарі за всіх часів вважалися елітою націй, професія лікаря зобов’язує не лише у фаховому, а й в загальноосвітньому, світлоглядному, культурному, моральному сенсах.

   Анатомію називають філософією медицини – тому анатоми – теж певною мірою філософи, які чудово усвідомлюють цінність здоров’я і людського життя. Отож, перебування на кафедрі анатомії, спілкування з викладачами об’єктивно сприяє формуванню не лише клінічного мислення, а й загальнолюдських цінностей.

   Відомо, що найкращі результати у вихованні досягаються власним прикладом. Співробітники кафедри переважно культивують відповідності етичним нормам, непримиренність до корупційних проявів (як щодо навчального процесу, так і загалом у житті), взаємоповагу і взаємодопомогу.

   Ознайомлення з історією та здобутками кафедри, залучення студентів до наукової роботи і індивідуальне спілкування – це «цеглинки» для «вибудови» особистості сучасного лікаря і громадянина великої європейської держави.

   Виховна робота на кафедрі ведеться за такими напрямками:

  • Організація відпрацювань пропущених студентами занять і заходів спрямованих на дотримання навчальної дисципліни;
  • Контроль за відвідуванням занять та дотриманням навчальної дисципліни студентами та викладачами кафедри;
  • Організація консультацій з дисципліни анатомія людини;
  • Організація професійної консультативної допомоги структурним підрозділам університету;
  • Організація та проведення внутрішньоуніверситетської олімпіади з анатомії людини;
  • Організація та проведення конкурсу анатомічної моделі;
  • Оформлення навчальних кабінетів;
  • Проводити бесіди серед студентів про здоровий спосіб життя;
  • Підготовка студентів до участі у ІІ етапі олімпіади з анатомії людини;
  • Проведення бесід із студентами з питань правил проживання, техніки безпеки в гуртожитках.
001
002
003
004
005
006
007
008
009