001

  Студентське наукове товариство «Anatomicus» кафедри анатомії людини - це студентська організація, кожен студент якої має унікальну можливість до більш ретельного та поглибленого пізнання анатомії людського тіла. Кожен член СНТ активно працює з інтерактивною дошкою та анатомічними моделями, що представлені в музеї кафедри. Також усі члени товариства беруть активну участь у щорічному конкурсі анатомічних моделей, що дає можливість отримувати практичні навички під час вивчання анатомії людини.

 Мета СНТ: поглибити анатомічні знання обдарованої молоді в галузі анатомії людини, залучення студентів до наукової діяльності, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

 Місце зустрічі гуртка: кафедра анатомії людини ДЗ «ЛДМУ».

  Роботу СНТ кафедри анатомії людини очолює студентка 2 курсу - Сєрік В. О.

  Керівник СНТ кафедри  анатомії людини - асистент Шаповалова О. О.

  Основні принципи роботи СНТ кафедри анатомії людини:

1) залучення студентів до наукової роботи,  її популяризація серед студентської молоді;

2) створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;

3) сприяння опануванню теоретичними знаннями та практичними навичками;

4) виховання прагнення до  професійного самовдосконалення;

5) розробка та втілення кафедральних та загальноуніверситетських наукових проектів і програм;

6) забезпечення умов для участі студентів у Всеукраїнській олімпіаді з анатомії людини.

План роботи

002
003
003
004
006
007
008
009

Більше можете побачити тут: Google Photo