Замало мати гарний розум,
головне – вміти його застосовувати
Р. Декарт

  Лікувальна робота кафедри акушерства та гінекології ДЗ «ЛДМУ» організована і проводиться у повній відповідності до «Положення про лікувальну роботу співробітників клінічних кафедр».

   Кафедра акушерства та гінекології є самостійним лікувально-діагностичним структурним підрозділом ДЗ «ЛДМУ», який здійснює теоретичну та практичну підготовку на додипломному та післядипломному рівнях, проводить лікувально-діагностичну та профілактичну роботу, розташований на клінічних базах м. Рубіжне (гінекологічне та пологове відділення, жіноча консультація) та м. Сєвєродонецьк (перинатальний центр ІІ рівня надання медичної допомоги) у відповідності до договору про сумісну діяльність.

   Колектив кафедри виконує навчальну, навчально-методичну, науково-дослідницьку та лікувальну роботу з акушерства та гінекології.

kaf3lik002   Мета лікувальної роботи співробітників кафедри акушерства та гінекології посідає в організації теоретичної і практичної підготовки лікарів і інтернів, що навчаються на кафедрі, впровадження в практичну охорону здоров’я передового досвіду із забезпечення здоров’я жіночого населення, створення умов для підвищення кваліфікації і перепідготовки медичних кадрів, участь в наданні жіночому населенню в зоні обслуговування діагностичних та лікувальних послуг на високому рівні. 

kaf3lik003   Сьогодні колектив кафедри акушерства та гінекології приймає участь в організації і проведенні клінічних, клініко-анатомічних і науково-практичних конференцій, що сприяють підвищенню ефективності лікувально-діагностичного процесу і впровадженню в клінічну практику акушерсько-гінекологічних підрозділів міських і районних лікарень області, виконує консультативно-лікувальну роботу безпосередньо на базах кафедри.

   Співробітники кафедри проводять заняття з лікарями акушерами-гінекологами, виступають з доповідями на засіданнях асоціації акушерів-гінекологів області, проводять майстер-класи з питань надання акушерсько-гінекологічної допомоги. 

kaf3lik004kaf3lik005

    Усі співробітники кафедри акушерства та гінекології мають першу або вищу кваліфікаційну категорію і проводять консультативні прийоми пацієнтів з ендокринною гінекологічною патологією (доцент Корнієць Н.Г.), вагітних з екстрагенітальною патологією (асистент Тертична С.В.), вагітних з постковідним синдромом (асистент Кравцова Ю.А.), а також дітей та підлітків з гінекологічними хворобами (доцент Слєпічко Ю.М.).

kaf3lik006kaf3lik007kaf3lik0080025

  На радіо «Пульс» к.мед.наук, доцент Корнієць Н.Г. з червня 2019 року веде цикл радіопередач з актуальних питань акушерства та гінекології «Доброго Вам здоров’я».

kaf3lik011

  Впродовж навчального року за підтримки філії суспільної міжнародної асоціації "MEDICOS DEL MUNDO" в Україні співробітниками кафедри акушерства та гінекології ДЗ "Луганський державний медичний університет" для лікарів та осіб середнього медичного персоналу за спеціальністю "загальна практика-сімейна медицина" зони розмежування Луганської та Донецької областей проведено 11 тренінгів "Охорона репродуктивного здоров'я жінки", в якому загалом прийняли участь 103 лікаря та 77 медичних сестер та фельдшерів. Найбільш важливими для учасників тренінгу стали питання скринінгу раку шийки матки та молочних залоз, планування вагітності та прегравідарної підготовки, медичний супровід фізіологічної вагітності та надання невідкладної допомоги вагітним із невідкладними станами, менеджмент пацієнток із клімактеричними порушеннями та діагностика запальних захворювань жіночої статевої сфери. Особлива увага на тренінгах приділялася опануванню практичними навичками, які ретельно відпрацьовувались на симуляторах, та вирішенню клінічних кейсів. Професійність консиліумів, які проводилися учасниками тренінгів під час розбору клінічних випадків, не залишають сумнінів: жіноче населення, що постійно мешкає в зоні розмежування на теріторії Луганської та Донецької областей, завжди має можливість отримувати кваліфіковану медичну допомогу.

00260027