korinec

КОРНІЄЦЬ НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА

Посада - завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент.

  Трудовий шлях. Закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1983 році за спеціальністю "лікувальна справа". Інтернатуру за спеціальністю «акушерство та гінекологія» проходила в ЦМЛ м. Сєвєродонецьк. В 1984-1988 рр. працювала лікаркою акушером-гінекологом ЦРБ м. Борзя Читинської області. В 1988-1990 рр. очолювала гінекологічне відділення військового шпиталю в м. Чойболсан МНР. Протягом 1990-1991 р.р. працювала лікаркою акушером-гінекологом жіночої консультації міської багатопрофільної лікарні № 8 м. Луганська. З 1 листопада 1991 року прийнята на роботу в Луганський державний медичний університет в якості асистентки. В 2004 році призначена на посаду доцентки кафедри. В період з 1993 по 1997 р.р. за зовнішнім сумісництвом очолювала жіночу консультацію Центру охорони материнства та дитинства м. Луганськ. З 2015 року завідувачка кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Клінічний досвід. Проведення всіх видів консервативного лікування захворювань жіночої статевої сфери, надання допомоги пацієнткам з гінекологічною ендокринологічною патологією, безпліддям, визначення раціональних методів контрацепції з урахуванням віку, стану соматичного та гінекологічного здоров’я, ведення вагітності і розродження пацієнток з групи високого ризику щодо невиношування та недоношування, прееклампсії, а також вагітних з екстрагенітальною патологією. Лікувальна робота і консультації проходять на базі відділення репродуктології людини перинатального центру Рівненської обласної ради.

  Кваліфікація. Лікарка акушер-гінеколог вищої категорії.

  Академічна освіта. 1993 рік дисертація на здобуття наукового ступеня кандидатки медичних наук: «Особливості перебігу вагітності при загрозі її переривання у первородящих юного та зрілого віку» захищена в НДІ ПАГАМН (м. Київ) за фахом 14.01.01 – «акушерство та гінекологія».

  Основні напрямки наукової діяльності. Розробка стандартів та алгоритмів діагностики та лікування пацієнток з лейоміомою матки, ендометріозом, аномальними матковими кровотечами, гіперпластичними процесами ендометрія.

  Участь у роботі громадських організацій. Членкиня:

  1. асоціації акушерів-гінекологів України;
  2. громадської організації «Всеукраїнська асоціація психосоматичного акушерства та гінекології»;
  3. координаційної ради з питань розгляду випадків материнської і дитячої смертності департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної державної адміністрації.

Публікації. Понад 130 наукових робіт, співавтор 16 інформаційних листів, 2 патентів на корисну модель.

tertichna

ТЕРТИЧНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Посада - асистент кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.

 

  Трудовий шлях. Тертична С.В. закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа», здобула кваліфікацію лікар та пройшла інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія». 2003 -2011 р.р. – працювала лікарем акушером-гінекологом та лікарем-гінекологом дитячого та підліткового віку в пологовому будинку №1 Суворовського району ім. З.С. Клименко м. Херсон. З 2011 по 2012 р. - лікар акушер-гінеколог пологового будинку м. Стаханов Луганської області. З 2015 по 2018 р.р. – аспірант кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2015 року – асистент кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет», вільно володіє англійською мовою (рівень володіння англійською мовою – В2).

  Клінічний досвід. Проведення всіх видів консервативного лікування захворювань жіночої статевої сфери, надання допомоги пацієнткам з гінекологічною патологією, безпліддям, визначення раціональних методів контрацепції з урахуванням віку, стану соматичного та гінекологічного здоров’я, проведення діагностики та лікування дітей та підлітків з гінекологічними захворюваннями, ведення вагітності у жінок з обтяженим акушерським та соматичним анамнезом, ведення вагітності у пацієнток з групи високого ризику щодо невиношування та недоношування, прееклампсії, а також вагітних з екстрагенітальною патологією.

  Кваліфікація. Лікар акушер-гінеколог першої категорії.

  Академічна освіта. 2020 рік дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: «Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних-переміщених осіб» захищена в ДУ ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМНУ (м. Київ) за фахом 14.01.01 – «акушерство та гінекологія».

  Основні напрямки наукової діяльності. Розробка стандартів та алгоритмів діагностики та лікування пацієнток з лейоміомою матки, аномальними матковими кровотечами. Розробка стандартів та алгоритмів діагностики та лікування дітей та підлітків з гінекологічними захворюваннями.

  Участь у роботі громадських організацій. Членкиня:

  1. асоціації акушерів-гінекологів України;
  2. громадської організації «Всеукраїнська асоціація психосоматичного акушерства та гінекології».

  Публікації. Понад 40 наукових публікацій, в тому числі в іноземних виданнях та наукометричних базах Scopus й Web of Sciens. Співавтор монографії та 1 патенту на корисну модель. Неодноразово приймала участь в якості доповідача на міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

  На кафедрі відповідає за роботу з іноземними здобувачами вищої освіти.

talemonuk

ТАЛЕМОНЮК ЮЛІЯ АНДРІЇВНА

Посада - асистент кафедри

  Випускниця 2018 року Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Спеціалізація за фахом «Акушерство і гінекологія». У 2021 р. отримала сертифікат лікаря - спеціаліста за фахом «Ультразвукова діагностика».

  Основні напрямки наукової діяльності. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у ВІЛ-асоційованих вагітних та у вагітних з Covid-19.

.

kulik

КУЛИК СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА

Посада - старший лаборант кафедри

 

  З 2007 по 2018 рік навчалась у середній загальноосвітній школі № 26 м. Лисичанськ.У серпні 2018 року вступила до Державного закладу «Луганський державний медичний університет» на медичний факультет та наразі є студенткою 5 курсу за спеціальністю 222 «Медицина».

  Починаючи з 2018 року, брала активну участь у наукових конференціях, олімпіадах, онлайн - вебінарах (2019 рік - обласна олімпіада з української мови; 2019 рік - олімпіада з медичної біології; 2021 рік - переможниця університетської олімпіади з фармакології).

  Наукові статті:«Обгрунтування раціональності призначення полівітамінних комплексів вагітним» 2022 р. спільно з Чеберніною І.О.«Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок, що багато народжують» у співавторстві з Калашник Д.С., Симонян М.А. 

  У грудні 2021 року була організаторкою та доповідачем на університетському онлайн - вебінарі «Методи контрацепції: переваги та недоліки».