korinec

КОРНІЄЦЬ НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА

Посада - завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент.

   Трудовий шлях. Корнієць Н.Г. закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1983 році за спеціальністю "лікувальна справа". Інтернатуру за спеціальністю «акушерство та гінекологія» проходила в ЦМЛ м. Сєвєродонецьк. В 1984-1988 рр. працювала лікарем акушером-гінекологом ЦРБ м. Борзя Читинської області. В 1988-1990 рр. очолювала гінекологічне відділення військового шпиталю в м. Чойболсан МНР. Протягом 1990-1991 р.р. працювала лікарем акушером-гінекологом жіночої консультації міської багатопрофільної лікарні № 8 м. Луганська. З 1 листопада 1991 року прийнята на роботу в Луганський державний медичний університет в якості асистента. В 2004 році призначена на посаду доцента кафедри. В період з 1993 по 1997 р.р. за зовнішнім сумісництвом очолювала жіночу консультацію Центру охорони материнства та дитинства м. Луганськ. З 2015 року завідуюча кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет».

   Клінічний досвід. Проведення всіх видів консервативного лікування захворювань жіночої статевої сфери, надання допомоги пацієнткам з гінекологічною ендокринологічною патологією, безпліддям, визначення раціональних методів контрацепції з урахуванням віку, стану соматичного та гінекологічного здоров’я, ведення вагітності і розродження у пацієнток з групи високого ризику щодо невиношування та недоношування, пізнього гестозу, а також вагітних з екстрагенітальною патологією. Лікувальна робота і консультації проходять на базі жіночої консультації і пологового будинку ЦМЛ м. Сєвєродонецьк і м. Рубіжне, а також у жіночих консультаціях та пологових відділеннях лікувальних закладів області.

Кваліфікація. Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

Академічна освіта. 1993 рік кандидатська дисертація: «Особливості перебігу вагітності при загрозі її переривання у первородящих юного та зрілого віку» захищена в НДІ ПАГАМН (м. Київ) за фахом 14.01.01 – «акушерство та гінекологія».

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка стандартів та алгоритмів діагностики та лікування пацієнток з лейоміомою матки, ендометріозом, аномальними матковими кровотечами, гіперпластичними процесами ендометрія.

Участь у роботі громадських організацій. Член асоціації акушерів-гінекологів України.

Публікації. Понад 130 наукових робіт, співавтор 16 інформаційних листів, 2 патентів на корисну модель.

slepichko

СЛЄПІЧКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - кандидат медичних наук,
Вчене звання - доцент

   Трудовий шлях. Слєпічко Ю.М. закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1984 році за фахом "лікувальна справа". Стаж работи за спеціальністю – 31 рік.
1984-1985 – проходила інтернатуру за спеціальністю "акушерство і гінекологія" на базі пологового будинку міста Ворошиловград.
1985-1992 – працювала лікарем акушером-гинекологом в ЦРЛ м. Попасна Луганської області.
1992-1995 – працювала лікарем-гінекологом дитячого та підліткового віку Луганської обласної клінічної дитячої лікарні. Позаштатний обласний спеціаліст з дитячої та підліткової гінекології.
З 1995 року – асистент кафедри акушерства і гінекології Луганського державного університету. З 2005 року – доцент кафедри акушерства і гінекології.

   Академічна освіта. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук за спеціальністю акушерство і гінекологія, шифр 14.01.01 «Особливості клініки, діагностики та лікування генітального ендометріозу в дитячому та підлітковому віці» захищена у 2002 році.

   Основні напрямки наукової діяльності. Розробка алгоритмів діагностики і лікування пацієнток з гінекологічною ендокринологічною патологією, дітей та підлітків з гінекологічними захворюваннями, ведення вагітності та пологів у жінок з обтяженим акушерським та соматичним анамнезом.

Участь у роботі громадських організацій. Член Асоціації акушерів-гінекологів України.

Публікації та виступи на конференціях. Має 56 наукових статей, тез та методичних розробок.

tertichna

ТЕРТИЧНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Посада - асистент кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.

 

  Трудовий шлях. Тертична С.В. закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа», здобула кваліфікацію лікар та пройшла інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія». 2001-2011 р.р. – працювала лікарем акушером-гінекологом та лікарем-гінекологом дитячого та підліткового віку в пологовому будинку №1 Суворовського району ім. З.С. Клименко м. Херсон. З 2011 по 2012 р. - лікар акушер-гінеколог пологового будинку м. Стаханов Луганської області. З 2015 по 2018 р.р. – аспірант кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2015 року – асистент кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет», вільно володіє англійською мовою.

  Стаж роботи за спеціальністю – 18 років.

  В жовтні 2020 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

  Основні напрямки наукової діяльності. Розробка алгоритмів діагностики і лікування дітей та підлітків з гінекологічними захворюваннями, ведення вагітності та пологів у жінок з обтяженим акушерським та соматичним анамнезом.

  Участь у роботі громадських організацій. Член Асоціації акушерів-гінекологів України та Асоціації психосоматичного акушерства та гінекології.

  Публікації та виступи на конференціях. Автор 26 наукових публікацій, в тому числі в іноземних виданнях та наукометричних базах Scopus й Web of Sciens, та 1 патенту на корисну модель. Неодноразово приймала участь як доповідач на міжнародних та Всеукраїнських конференціях.

bludova

БЛУДОВА ЮЛIЯ МИКОЛАIВНА

Посада - ст. лаборант кафедри

 

  У 2012 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію економіста. Працювала економістом на підприємстві ТОВ НВП «Зоря».

  З 2015 року є слухачем фармацевтичного факультету ДЗ « Луганський державний медичний університет».

  З вересня 2019 р. прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри акушерства та гінекології.