gaidasch

ГАЙДАШ ОЛЕНА ІГОРІВНА

Посада – в.о. завідувача кафедри
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат медичних наук
Olena HAIDASH, Candidate of Medical Sciences  

  

  Трудовий шлях. У  2004-2010 році навчалася у Луганському медичному  університеті, який  закінчила з відзнакою  за спеціальністю "Лікувальна справа".

  З 2010 року старший лаборант кафедри гігієни та екології. З серпня 2010 переведена на посаду старшого лаборанта  кафедри мікробіологія.  З вересня 2013-2017 рік асистент кафедри мікробіології.  У березні 2019 року закінчила інтернатуру за спеціальністю  "Дерматовенерологія". З квітня 2019 року асистент кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією. З лютого 2020 року доцент тієї ж кафедри.

  З вересня 2020 року в.о. завідувача кафедри дерматовенерології з клінічною анатомією і оперативною хірургією.

  Захистила  пiд керівництвом проф. Іоффе І.В. кандидатську дисертацію.

  Публікації: 16 статей з яких 7 за кордоном, 1 теза та 2 патенти на корисну модель  України.

milavska

МІЛЯВСЬКА МАРІЯ АНДРІЇВНА

Посада – асистент кафедри

 

  З вересня 2020 року асистент кафедри дерматовенерології з клінічною анатомією та оперативною хірургією.

  Закінчіла Державний Заклад «Луганський державний медичний університет» у 2017 році.

babaeva

БАБАЄВА ЯСЯ МИКОЛАЇВНА

Посада – асистент кафедри

  Трудовий шлях.  З 2011 по 2014 рік навчалась в Луганському державному медичному університеті, в 2014 році вступила до Сумського державного університету, який успішно закінчила в 2017 році, отримавши диплом спеціаліста за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію «Лікар». У 2020 році закінчила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія». З 2020 року є асистентом кафедри «Дерматовенерології з клінічною анатомію і оперативною хірургією». В 2021 році пройшла цикл вторинної спеціалізації "Дерматовенерологія".

belokonova

БЄЛОКОНОВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Посада – старший лаборант кафедри

 

  2010 році закінчила Східноукраїнський національний університет ім В.Даля за спеціальністю «Економіка підприємства»

  З 2020 року прийнята на посаду старшим лаборантом кафедри дерматовенерології з клінічною анатомією і оперативною хірургією