Перша кафедра педіатрії у Ворошиловградському медичному інституті була заснована в 1959 році. Її завідуючий – доктор медичних наук, професор Єренков Володимир Андрійович – блискучий організатор, видатний вчений, автор більше 200 наукових праць і 26 монографій - об’єднав навколо себе колектив однодумців. Під його керівництвом на кафедрі виконано 3 докторських і 17 кандидатських дисертацій. Особливу увагу на кафедрі приділяли питанням гострої ревматичної лихоманки у дітей, особливостям клінічної картини, діагностиці та лікуванню інших розповсюджених захворювань дитячого віку, а також методикам клінічного обстеження дитини. Протягом років існування кафедри змінювались база, колектив, завідуючі, але залишались без змін традиції наукової і лікувальної роботи, педагогічного процесу.

   Водночас поступово збільшувалась кількість кафедр педіатричного профілю. У 2013-2014 навчальному році у Луганському державному медичному університеті було 4 таких кафедри: пропедевтики педіатрії з доглядом за хворими, педіатрії з дитячими інфекціями, педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією, педіатрії факультету післядипломної освіти. Після початку антитерористичної операції на території Луганської області серед завідувачів кафедр тільки професор Маменко М.Є., яка очолювала кафедру педіатрії післядипломної освіти, залишилась вірною Україні, переїхала до м.Київ і натепер працює професором кафедри педіатрії №2 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка МОЗ України.

   Після евакуації ДЗ «Луганський державний медичний університет» кафедра педіатрії з дитячими інфекціями з грудня 2014 року базується у м. Рубіжне. Очолив кафедру кандидат медичних наук, доцент Волошин О. М.

   Разом з ним починали відновлення роботи кафедри на новому місці викладачі ДЗ «ЛДМУ» к. мед. н., доцент Донцова Катерина Михайлівна (кафедра педіатрії факультету післядипломної освіти) та к. мед. н., асистент Гєтта Олена Миколаївна (кафедра педіатрії з дитячими інфекціями і дитячою хірургією). На початку 2015-2016 навчального року до них приєдналась к. мед. н., доцент Осичнюк Лілія Михайлівна (кафедра педіатрії з дитячими інфекціями). Зазначені співробітники залишилися відданими своєму навчальному закладу й Україні.

   Окрім зазначених вище викладачів, з часу заснування кафедри у здійсненні навчально-педагогічного процесу приймали і продовжують приймати активну участь наступні висококваліфіковані лікарі лікувально-профілактичних закладів міст Рубіжне, Сєверодонецьк і Кремінна: Дженчако Олександр Олександрович (головний педіатр м. Рубіжне), Чередніченко Галина Михайлівна (завідуюча дитячим відділенням ЦМЛ Рубіжного), Чумак Ольга Юріївна (лікар-неонатолог пологового будинку ЦМЛ Рубіжного), Дарченко Андрій Володимирович (завідувач дитячим відділенням Кремінської центральної районної лікарні), Головина Наталія Валеріївна (лікар-педіатр обласного будинку дитини № 2, м. Сєверодонецьк), Руда Інна Вікторівна (лікар-педіатр дитячого відділення ЦМЛ Рубіжного), Кратько Наталія Володимирівна (лікар-неонатолог пологового будинку ЦМЛ Рубіжного), Лесик Ірина Анатоліївна (лікар-педіатр-неонатолог педіатричного відділення КУ «СМБЛ»), Бражнікова Тетяна Олександрівна (завідуюча відділенням інтенсивної терапії перинатального центру Луганської обласної клінічної лікарні, м. Сєверодонецьк). Важливе значення у забезпеченні функціонування кафедри має також навчально-допоміжний персонал: старші лаборанти – Савченко І.І., Зінова Д.С., Кодацька С.А.; лаборанти – Іванова О.В., Андрєєва А.О, Сінько Т.О.

   Кафедра має навчальні бази у наступних лікувально-профілактичних закладах: центр первинної медико-санітарної допомоги м. Рубіжне, центральна міська лікарня м. Рубіжне, обласний будинок дитини № 2 у м. Сєверодонецьк, центральна районна лікарня м. Кремінна, міська дитяча лікарня у м.Сєверодонецьк. Навчальні кімнати укомплектовані необхідними меблями. Навчальний процес здійснюється з використанням кафедральних комп’ютерів, мультимедійного проектора та офісної техніки.

   Викладачі кафедри проводять навчання як вітчизняних, так і іноземних студентів, яким викладання здійснюється англійською мовою.

   Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі, є наступними: догляд за хворими в педіатрії (ІІ курс), пропедевтика педіатрії (ІІІ курс), педіатрія (ІV курс), педіатрія з дитячими інфекційними хворобами (V, VІ курси), педіатрія з дитячими інфекційними хворобами та фтизіатрією (VІ курс), виробнича практика для студентів ІІІ-V курсів. На кафедрі також навчаються магістранти та клінічні ординатори за спеціальностями «Педіатрія» та «Неонатологія», лікарі-інтерни за спеціальностями «Педіатрія», «Неонатологія», «Загальна практика – сімейна медицина» та «Акушерство та гінекологія», підвищують свою кваліфікацію лікарі з практичної охорони здоров’я на курсах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та стажуванні.

   За час існування кафедри на новій базі проведено повне поновлення її документації, створені нові бази навчальних задач, тестів, завдань для модульних контролів, розпочато кафедральну наукову роботу та дисертаційні роботи. Співробітники кафедри виконують значний обсяг лікувальної роботи у лікувально-профілактичних закладах м.м. Рубіжне, Сєверодонецьк, Кремінна, а також виявляють активну участь у загально університетських урочистих заходах.

   Перспективні напрямки розвитку кафедри на найближчий час:
- Розширення штатного складу викладачів.
- Підготовка викладачів, які можуть здійснювати навчальний процес англійською мовою.
- Виконання дисертаційних робіт та ініціативної кафедральної роботи.
- Створення центру телемедицини з метою покращення якості діагностичної та лікувальної допомоги дитячому населенню Луганської області.
- Підготовка методичних (практичних) посібників для студентів старших курсів та лікарів з грифом Міністерства освіти та науки або Міністерства охорони здоров’я.