ДЗ «Луганський державний медичний університет» інформує про відновлення роботи редакцій наукових журналів та збірників наукових робіт:
- «Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва»;
- «Хірургія Донбасу».

Телефон для довідок щодо публікацій:
050-607-39-05 доцент Круглова Оксана Вікторівна.

 

Правила оформлення статей для авторів журналу
«Хірургія Донбасу»

1. Текст статті друкується на стандартному аркуші форматом А4 (210х297 мм) (не більше 30 рядків на сторінці) шрифтом «Times New Roman» (14 кегль) в 1,5 інтервалі. Поля: верхнє та нижнє - по 25 мм, праве - 15 мм та ліве - 35 мм.

2. Надсилаються статті на E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. 0бсяг оригінальних статей – не більше 15 сторінок (враховуючи список літератури, резюме, ілюстрації та підписи до них). Офіційні мови журналу - українська, російська, англійська. Обсяг оглядових статей узгоджується з редакцією, але не повинен перевищувати 20 сторінок. Повідомлення щодо обміну досвідом, проблем викладання - до 6 сторінок, рецензії - до 4 сторінок.

4. На початку статті вказуються:
1) УДК,
2) Назва статті (всі великі літери, без аббревіатур),
3) Прізвище та ініціали автора (авторів),
4) Назва установи, де виконано роботу.

5. Підрозділи основного тексту статті:
1) вступ
2) зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
3) мета роботи
4) матеріали та методи дослідження
5) результати та їх обговорення
6) висновки

6. Автори рукописів зобов'язані дотримуватися міжнародних номенклатур. Назви фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях Міжнародної системи (СІ).

7. При наданні в матеріалах статей повинні бути використані статистичні методи дослідження.

8. Формули, дози лікарських засобів візуються автором на полях. Формули виконуються за допомогою редактора «MS Equation». Діаграми виконуються в редакторі «MS Graph» або «Excel» та розташовуються у тексті.

9. Таблиці слід друкувати в тексті, на тому місці, де вони повинні знаходитись за змістом. Таблиці повинні мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. Заголовок кожної графи повинен відповідати її змісту. Скорочення в назві таблиць не дозволяються. Цифрові дані подаються зі статистичною обробкою. Зазначається кількість досліджених об’єктів в кожній групі, одиниці вимірювання.

10. Ілюстрації надаються у двох примірниках з позначеннями на одному з них. Вони не повинні займати загалом більше двох сторінок (разом з підписами до них). На звороті ілюстрації вказується її номер, прізвища авторів, назва статті, позначаються верх і низ. Місце для розміщення рисунка в тексті позначається на лівому полі квадратом (з відповідним номером малюнка). Підписи до рисунків розташовуються в тексті. У підписах до фотографій мікропрепаратів необхідно вказувати збільшення об'єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів. На електронограмах рекомендується розміщати масштабний відрізок. Неякісні ілюстрації та їх електронні варіанти до друку не приймаються.

11. Бібліографічні посилання у тексті статті позначаються номерами у квадратних дужках у відповідності до списку літератури. Список цитованої літератури наводиться згідно з вимогами ВАК України до дисертацій. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 20, оглядових - 60. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється.

12. Структура резюме: 1) прізвище та ініціали автора (авторів); 2) назва статті 3)текст резюме; 4) ключові слова

13. До статті додається розширена анотація англійською мовою обсягом не менше 2 сторінок, що містить всі структурні підрозділи статті.

14. Стаття візується авторами. В кінці другого примірника статті зазначається: "При опублікуванні статті у зарубіжних виданнях авторські права передаються редколегії журналу "Хірургія Донбасу". Нижче повідомляються прізвища, імена та по батькові всіх авторів, місце роботи і посада кожного з них, їх науковий ступінь, вчене звання, адреса і номери телефонів. Стаття візується керівником кафедри (відділу, лабораторії). До статті додається супровідний лист (офіційне направлення) до редакції журналу від установи, де виконана робота, акт експертної комісії, а також копія квитанції про сплату послуг.

15. Редакція має право скорочувати і виправляти статті. Статті, що надруковані в інших виданнях або надіслані до інших редакцій, подавати не дозволяється. У випадку невиконання зазначених правил статті до публікації не приймаються та повертаються для доробки.

16. Рукописи, листи, побажання і зауваження надсилайте за адресою: 93000 м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32 медуніверситет, видавничий відділ, редакція журналу.

17. Реквізити для грошового переказу: а) для поповнення у системі Приват24: одержувач Круглова Оксана Вікторівна, р/р 5168742712304652.

NB! У графі «Призначення платежу» обов’язково вказувати прізвища авторів та кількість сторінок. Для кожної статті має бути окремий грошовий переказ

 

Правила оформлення статей для авторів журналу
«Український журнал екстремальної медицини
імені Г.О.Можаєва»

1. Текст статті друкується на стандартному аркуші форматом А4 (210х297 мм) (не більше 30 рядків на сторінці) шрифтом «Times New Roman» (14 кегль) в 1,5 інтервалі. Поля: верхнє та нижнє - по 25 мм, праве - 15 мм та ліве - 35 мм.

2. Надсилаються статті на E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3. 0бсяг оригінальних статей – не більше 15 сторінок (враховуючи список літератури, резюме, ілюстрації та підписи до них). Офіційні мови журналу - українська, російська, англійська. Обсяг оглядових статей узгоджується з редакцією, але не повинен перевищувати 20 сторінок. Повідомлення щодо обміну досвідом, проблем викладання - до 6 сторінок, рецензії - до 4 сторінок.

4. На початку статті вказуються: 1) УДК, 2) ініціали та прізвище автора (авторів), 3) назва статті (з великої літери, без аббревіатур), 4) назва установи, де виконано роботу.

5. Підрозділи основного тексту статті: 1) Вступ 2) Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 3) Мета роботи 4) Матеріали та методи дослідження 5) Результати та їх обговорення 6) Висновки

6. Автори рукописів зобов'язані дотримуватися міжнародних номенклатур. Назви фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях Міжнародної системи (СІ).

7. При наданні в матеріалах статей повинні бути використані статистичні методи дослідження.

8. Формули, дози лікарських засобів візуються автором на полях. Формули виконуються за допомогою редактора «MS Equation». Діаграми виконуються в редакторі «MS Graph» або «Excel» та розташовуються у тексті.

9. Таблиці слід друкувати в тексті, на тому місці, де вони повинні знаходитись за змістом. Таблиці повинні мати номер (якщо таблиць 2 і більше), назву. Заголовок кожної графи повинен відповідати її змісту. Скорочення в назві таблиць не дозволяються. Цифрові дані подаються зі статистичною обробкою. Зазначається кількість досліджених об’єктів в кожній групі, одиниці вимірювання.

10. Ілюстрації надаються у двох примірниках з позначеннями на одному з них. Вони не повинні займати загалом більше двох сторінок (разом з підписами до них). На звороті ілюстрації вказується її номер, прізвища авторів, назва статті, позначаються верх і низ. Місце для розміщення рисунка в тексті позначається на лівому полі квадратом (з відповідним номером малюнка). Підписи до рисунків розташовуються в тексті. У підписах до фотографій мікропрепаратів необхідно вказувати збільшення об'єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів. На електронограмах рекомендується розміщати масштабний відрізок. Неякісні ілюстрації та їх електронні варіанти до друку не приймаються.

11. Бібліографічні посилання у тексті статті позначаються номерами у квадратних дужках у відповідності до списку літератури. Список цитованої літератури наводиться згідно з вимогами ВАК України до дисертацій. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 20, оглядових - 60. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяється.

12. Структура резюме: 1) прізвище та ініціали автора (авторів); 2) назва статті 3)ключові слова 4)текст резюме

13. До статті додається розширена анотація англійською мовою обсягом не менше 2 сторінок, що містить всі структурні підрозділи статті.

14. Стаття візується авторами. В кінці другого примірника статті зазначається: "При опублікуванні статті у зарубіжних виданнях авторські права передаються редколегії журналу "Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва ". Нижче повідомляються прізвища, імена та по батькові всіх авторів, місце роботи і посада кожного з них, їх науковий ступінь, вчене звання, адреса і номери телефонів. Стаття візується керівником кафедри (відділу, лабораторії). До статті додається супровідний лист (офіційне направлення) до редакції журналу від установи, де виконана робота, акт експертної комісії, а також копія квитанції про сплату послуг.

15. Редакція має право скорочувати і виправляти статті. Статті, що надруковані в інших виданнях або надіслані до інших редакцій, подавати не дозволяється. У випадку невиконання зазначених правил статті до публікації не приймаються та повертаються для доробки.

16. Рукописи, листи, побажання і зауваження надсилайте за адресою: 93000 м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32 медуніверситет, видавничий відділ, редакція журналу.

17. Реквізити для грошового переказу: а) для поповнення у системі Приват24: одержувач Круглова Оксана Вікторівна, р/р 5168742712304652.

NB! У графі «Призначення платежу» обов’язково вказувати прізвища авторів та кількість сторінок. Для кожної статті має бути окремий грошовий переказ