У 2021 році за рішенням Вченої ради та наказом Ректора університету в ДЗ «ЛДМУ» реорганізовано відділ міжнародних зв’язків, робота якого скерована на вирішення таких завдань:

 • Організація співпраці із закордонними вищими навчальними закладами на основі двосторонніх і багатосторонніх угод та підвищення ефективності, а також практичної віддачі такої співпраці;
 • Пошук інформації про міжнародні фонди, гранти, конкурси для здобувачів вищої освіти, аспірантів та співробітників Університету;
 • Підготовка та організація прийому делегацій, представників посольств і міжнародних організацій, представників зарубіжних навчальних закладів, які зацікавлені у співпраці з Університетом.

Для реалізації поставлених завдань робота відділу скерована за такими напрямками:

 • Укладання міжнародних угод , як основи міжнародного співробітництва;
 • Консультування та допомога в реалізації програм академічної мобільності;
 • Розширення контактів з міжнародними офісами університетів та освітніх організацій з метою обміну досвідом;
 • Підтримка професійної діяльності молодих вчених шляхом сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
 • Розвиток відносин з міжнародними організаціями з метою проведення практичної підготовки або стажування здобувачів вищої освіти за кордоном;
 • Розширення освітньої діяльності, зокрема запрошення до ДЗ «Луганський державний медичний університет» провідних іноземних викладачів та науковців для читання лекцій та участі в освітніх проєктах та програмах;
 • Сприяння учасникам освітнього процесу в підготовці грантових проєктів та подачі заявок, виконанню фінансових зобов’язань за грантовою угодою;
 • Надання консультативних послуг

 

Міжнародна діяльність