«Мій вибір – військово-медична служба!»

Правові основи

Вступ

Організація навчання, навчальні програми, КТП

Навчально-методичні матеріали до занять

Українська військово-медична академія

Викладачі про свою військову службу

sclyarСКЛЯР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ -
в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент,
Полковник медичної служби запасу

  Скляр Сергій Іванович після закінчення Біловодської середньої школи у 1980 році поступив на 1 курс Військово-медичної академії ім.. С. М. Кірова в м. Ленінграді. Навчався на факультеті підготовки лікарів для Сухопутних та Ракетних військ. Закінчив повний курс академії у 1986 році за спеціальністю – лікувальна справа. По закінченню було присвоєно військове звання лейтенанта медичної служби і був направлений на службу у Туркестанський військовий округ.

  З 1986 по 1988 рр. проходив службу на посаді начальник медичної служби окремого навчального розвідувального батальйону (м. Ашхабад). Здобув досвід організації медичного забезпечення навчальної і бойової підготовки військової навчальної частини в умовах сухого спекотного клімату. Після проходження спеціалізації по терапії в 73 Військовій інтернатурі (м. Ташкент), отримав кваліфікацію лікаря-терапевта.

  З 1988 по 1990 рр проходив службу на посаді старшого ординатора терапевтичного відділення, а з 1990 до 1993 начальник поліклінічного відділення гарнізонного військового госпіталю (м. Нукус). За специфікою госпіталя отримав підготовку лікаря-токсиколога.

  У 1993 році добився переведення з Армії Узбекистану (в яку був автоматично зарахований у 1992 році з часу припинення існування СРСР) до Збройних Сил України. Протягом 1993 р служив ординатор терапевтичного відділення гарнізонного військового госпіталю (м. Лебедин).

  Після розформування госпіталю в кінці 1993 року, поступив до ад`юнктури на кафедру військової терапії Військово-медичного відділення при Українському державному медичному університеті ім.. О.О.Богомольця (м. Київ). Під час навчання в ад’юнктурі захистив кандидатську дисертацію присвячену вивченню впливу малих доз іонізуючого опромінення на перебіг захворювань органів травлення у 1986 році в Спеціалізованій раді НМУ ім.. О.О.Богомольця під керівництвом члена-кореспондента АМН, професора Амосової К. М.

  З 1996 по 2002 рр послідовно займав посади викладача, старшого викладача, доцента та заступника начальника кафедри військової терапії Української військово-медичної академії (м. Київ). Займався питаннями військової терапії, військової клінічної токсикології і радіології, є співавтором відповідних підручників для військових лікарів.

  У 2002 р. був призначений на посаду начальника нещодавно створеної кафедри військової загальної практики – сімейної медицини Української військово-медичної академії (м.Київ). Очолював підготовку військових лікарів для військової ланки медичної служби Збройних Сил України. Отримав наукове звання доцента.

  У 2003 році наказом Міністра оборони України присвоєно військове звання полковника медичної служби.

  У квітні 2013 р – звільнився в запас за вислугою років, присвоєний статус Ветерана Збройних Сил України. Нагороджений відзнаками Міністерства Оборони, Міністерства Освіти і Науки, Міністерства Внутрішніх справ, Командуючого внутрішніми військами, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та транспорту, ряда громадських організацій.