glazkov

ГЛАЗКОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Завідувач кафедри
науковий ступінь - д.мед.н.
вчене звання -доцент

Положення про кафедру

Кафедра є опорною для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисциплін:

Медичний факультет
- «Фізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія, кваліфікації освітньої «Магістр медицини», «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар», «Лікар-стоматолог».
- «Патофізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія, кваліфікації освітньої «Магістр медицини», «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар», «Лікар-стоматолог».

Фармацевтичний факультет
- «Фізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 226 Фармація, кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор».
- «Патофізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 226 Фармація, кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор».

Здійснюється, також, навчання за заочною формою на фармацевтичному факультеті.

Перехід до методичних матеріалів

diplom 001