loskutov

ЛОСКУТОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Посада – в.о. директора, провідний фахівець міжкафедрального навчального центру медичних освітніх симуляційних технологій
Кандидат мед. наук

 

  У 2009 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2009 по 2011 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

  З 2011 по 2014 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби». У жовтні 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні особливості у хворих на хронічний бронхіт з інсулінорезистентністю». Під час навчання в аспірантурі працював асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та асистентом кафедри сімейної медицини ДЗ «ЛДМУ»

  З 2016 по 2019 рр. обіймав посаду асистента кафедри терапії ФПО з клінічною фармакологією. З 2019 по 2020 рр. працював асистентом кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров'я та поліклінічної роботи.

  З 2020 року працює на кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації, викладає клінічну фармакологію студентам 4-го та 5-го курсів медичного факультету, проводить семінарські заняття для інтернів.

З травня 2021 року в.о. директора Міжкафедрального навчального центру медичних освітніх симуляційних технологій ДЗ «ЛДМУ»

  Лоскутов А.Л. є автором більше 30 наукових друкованих праць, 3 з яких внесені до бази цитування Scopus. Також є автором 3 патентів на корисну модель. Володіє англійською мовою на рівні В2, є учасником стажування з внутрішніх хвороб у м. Гронінген, Нідерланди та з питань дистанційної освіти у м. Софія, Болгарія.

drachova

ДРАЧОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - провідний фахівець Міжкафедрального навчального центру медичних освітніх симуляційних технологій

 

У 2013 році закінчила Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Облік та аудіт»

З березня 2015 року працює в Державному закладі «Луганський державний медичний університет»

Працювала на посаді начальника експлуатаційно-технічного відділу.

З червня 2021 року працює в Міжкафедральному навчальному центрі медичних освітніх симуляційних технологій на посаді провідного фахівця.

kovalenko

КОВАЛЕНКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

  В 2014 р. закінчив ІХТ ВНУ ім. В. Даля (м. Рубіжне) за спеціальністю «Інформатика».

  З 2015 року асистент кафедри. Веде практичні заняття з дисципліни «Медична інформатика», «Інформаційні технології в фармації», «Комп’ютерне моделювання у фармації», «Фізичні методи аналізу та метрологія».

  Коло наукових інтересів - статистична обробка медико-біологічних даних.

  З вересня 2021 року працює в Міжкафедральному навчальному центрі медичних освітніх симуляційних технологій ДЗ «ЛДМУ» на посаді провідного інженера.