orlova

ЛОСКУТОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
відповідальна за завідування відділу,
Науковий ступінь - д.мед.н,
Вчене звання - професор

АДРЕСА:

93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ

  Відділ докторантури, аспірантури, магістратури і клінічної ординатури є структурним науково - педагогічним підрозділом університету, діяльність якого, відповідно з «Положенням» спрямована на організацію, планування та управління навчанням аспірантів, магістрантів, докторантів; здійснення контролю за ефективністю навчання, ведення обліку та звітності з питань підготовки науково - педагочічних кадрів.

  Завдання відділу докторантури, аспірантури, магістратури і клінічної ординатури:

 • складання плану підготовки науково - педагогічних кадрів через аспірантуру, докторантуру, магістратуру на підставі потреб кафедр;
 • складання щорічного звіту «підготовка науково - педагогічних кадрів (показники економічного та соціального розвитку України)»;
 • організація та контроль проведення конкурсів по прийому вступних іспитів в аспірантуру, магістратуру, клінічну ординатуру;
 • підговка документів до МОЗ України: матеріали щодо прийому, зарахування та відрахування з аспірантури, клінічної ординатури та магістратури;
 • контроль складання індивідуальних планів підготовки та ходу їх виконання;
 • організація та контроль проведення обов`язкових циклів для аспірантів, магістрантів, клінічних ординаторів;
 • організація та проведення щорічної атестації клінічних ординаторів та аспірантів;
 • підготовка матеріалів до МОЗ щодо персонального розподілу та випуску клінічних ординаторів;
 • підготовка щорічних звітів академії (розділ щодо підготовки кадрів через аспірантуру, докторантуру, клінічну ординатуру) до МОЗ, управління статистики МОЗ та міського статистичного управління м. Києва;
 • організація та проведення кандидатських іспитів з філософії, іноземних мов, спеціальностей та видача відповідних посвідчень для ВАК України;
 • ведення особових справ та підготовка наказів щодо руху контингенту аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів і докторантів.