tkachenko

ТКАЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ
Завідувач відділу
к.фарм.н., доцент

  Метрологічна служба університету забезпечує єдністю вимірювань при виконанні науково-дослідних і дисертаційних робіт, вимірювань в лікувальному і навчальному процесі, та своєчасну метрологічну повірку вимірювальних приладів університету, а також здійснює постійний контроль і нагляд за вимірювальними роботами.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МЕТРОЛОГІЇ

Основні завдання та напрямки діяльності відділу метрології:

- метрологічне забезпечення науково-дослідної діяльності та навчального процесу в університеті;
- проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх виконання;
- організація та проведення робіт, що необхідні для забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до затверджених нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
- визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної техніки та їх подальше впровадження з метою забезпечення ефективності вимірювань;
- надання консультативної та практичної допомоги з питань підготовки науково-дослідних діагностичних лабораторій до проведення державної атестації;
- організація в установленому порядку своєчасного та якісного ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки;
- створення нормативної бази з метою забезпечення діючими стандартами та іншими нормативними документами в галузі метрології, що необхідні для виконання науково-дослідних робіт і оформлення звітних матеріалів;
- організація контролю за дотриманням вимог діючих стандартів та інших нормативних актів у сфері метрології в усіх підрозділах університету;
- метрологічне забезпечення підрозділів університету шляхом вибору, застосування та підтримання в процесі експлуатації метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, організація в установленому порядку їх державної метрологічної атестації, повірки, а також контролю за їх технічним станом на робочих місцях (на місцях застосування);
- проведення консультацій та обґрунтування рекомендацій щодо оснащення наукових і навчальних структурних підрозділів засобами вимірювальної техніки;
- розробка пропозицій щодо оснащення наукових структур засобами вимірювальної техніки та заміни застарілих моделей, виходячи із завдань, які виконуються науковими структурами університету;
- здійснення комплексних заходів з підготовки та проведення метрологічної атестації придбаних імпортних засобів вимірювальної техніки в організаціях, які на це уповноважені;
- взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальним органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення, сприяння органам Державного стандарту України під час здійснення ними Державного метрологічного нагляду;
- виконання вказівок органів Держспоживстандарту України щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок;
- планування та участь у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі метрології;
- участь у роботі з міжнародного співробітництва в галузі метрології та метрологічної діяльності;
- організація робіт щодо підвищення ефективності заходів метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці;
- впровадження сучасних методів і засобів вимірювальної техніки, автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірювально-інформаційних систем, а також стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;
- впровадження державних стандартів та інших нормативних документів, які регламентують метрологічні норми і правила;
- участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з атестації лікувальних закладів та клініко-діагностичних лабораторій;
- ведення обліку засобів вимірювальної техніки, аналізу їх технічного стану та доцільності їх застосування в науковій і навчальній діяльності;
- контроль і аналіз правильності застосування та зберігання засобів вимірювальної техніки в підрозділах університету;
- укладання договорів з технічного нагляду, обслуговування, ремонту, державній атестації і повірці засобів вимірювальної техніки з підприємствами та організаціями, які на це уповноважені;
- здійснення звітності щодо діяльності служби метрології університету.

Основні функції відділу метрології:

1. Метрологічне і стандартизаційне супроводження дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів і пошукачів:
- на етапі планування дисертаційних робіт;
- на етапах щорічних звітів дисертантів;
- на етапах попереднього і офіційного захисту дисертацій.
2. Метрологічна експертиза та нормоконтроль проміжних і заключних звітів з науково-дослідних робіт та рукописів дисертацій.
3. Проведення організаційно-технічних заходів з удосконалення засобів і методів вимірювання, експлуатації засобів вимірювальної техніки.
4. Організація планових заходів з впровадження в підрозділах університету державних і відомчих стандартів та нормативних документів, які регламентують норми точності, методи і засоби вимірювання, використання засобів вимірювальної техніки.
5. Організація робіт із своєчасного ремонту та укладання договорів із технічного нагляду, ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки з організаціями, які мають на це право.
6. Забезпечення контролю за оснащенням наукової та виробничої діяльності всіма необхідними засобами вимірювальної техніки і відповідністю їх застосування вимогам нормативної документації в усіх підрозділах університету.
7. Контроль за укомплектованістю інформаційного фонду стандартів, зберіганням та повіркою в установленому порядку робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки.
8. Організація підвищення кваліфікації працівників служби і осіб, які використовують засоби вимірювальної техніки.
9. Своєчасне представлення звітності в базову організацію стандартизації та метрології.
10. Участь в комісії із списання морально і технічно застарілих моделей засобів вимірювальної техніки.