Науково–дослідна робота кафедри

  Затверджено пошукову НДР у 2018 роцi за темою: «Клініко-патогенетичні особливості періода реабілітації хворих на неважку негоспітальну пневмонію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу» № держреєстрації 0118U006940. 

Патентно-ліцензійна діяльність за 2018 рік

Перелік одержаних охоронних документів на об'єкти промислової власності:

Патент на корисну модель

1. «Спосіб медичної реабілітації хворих з наявністю синдрому екологічного імунодефіциту» Реєстраційний № заявки U 2017 12973, 10.05.2018 р.
Публікація 10.05.2018 р. білют. №9
Андросов Е.Д., Терьошин В.О., Жерновая М.Є., Андрушенко В.В., Ігнатова А.Ю., Руденко І.В.
Патенто-власник: Харківський національний медичний університет

2. «Спосіб лікування хворих з наявністю синдрому екологічного імунодефіциту»
Реєстраційний № заявки U 2018 00841, 25.06.2018 р.
Публікація 25.06.2018 р., білют. №12
Андросов Е.Д., Терьошин В.О., Жерновая М.Є., Андрушенко В.В., Ігнатова А.Ю., Руденко І.В.
Патенто-власник: Харківський національний медичний університет

3. Патент на корисну модель №112284 «Спосіб стимуляції у хворих на хронічний бронхіт і пневмонфї на фоні загострення хронічного некалькульозного холециститу»
Реестр.номер U 201606102.від 06.06.2016.
Публікація 12.12.2016,бюлетень №23, Гайдаш І.С. Руденко І..В., Гайдаш І.А., Євтушенко Ю.Ф., Ігнатова Ф.Ю.
Патенто-власник: Харківський національний медичний університет

Публікації у фахових виданнях:

Доцент Руденко І.В.

Круглова О.В., Руденко І.В.,

Андрушенко О.М., Бондаренко Я.В.

Эффективность современных энтеросорбентов на основе диоксида кремния в терапии больных с заболеваниями ЖКТ (обзор литературы и результаты собственных исследований)

Український  журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва. – 2016. – Том 17, № 2. – с. 51-57.

 

Сацута С.В., Пепенин О.В.,

Руденко І.В., Круглова О.В.,

Бондаренко Я.В.

Профілактика синдрому гострого пошкодження легенів у постраждалих з полі травмою. Диференційована інтенсивна терапія. «Хірургія Донбасу». – 2016. – Т. 5,

№ 4. -  с. 36 – 42.

 

Сацута С.В., Руденко І.В., Круглова О.В.,

Андрушенко О.М., Бондаренко Я.В.

Диференційований підхід до лікування гострої дихальної недостатності у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень.

Український  журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва. – 2016. – Том 17, № 6. – с. 121-126.

 

Бондаренко Я.В., Круглова О.В.,

Руденко І.В., Андрушенко О.М.,

Самарцев В.М., Савченко І.І.,

Саламадзе О.О., Нужний Р.А.

Роль побічних реакцій на прикладі ізоніазіду в успішному лікуванні туберкульозу.

Хірургія Донбасу  т. 7, №1, 2018 р.- с. 5-10.

 

Ігнатова А.Ю., Руденко І.В.,

Комаревцева І.О. Сфінгозин-1-фосфат- біомаркер стану ендотеліального глікокаліксу- прогностичний фактор гіперглікемії і ускладнень у хворих на позалікарняну пневмонію у поєднанні із цукровим діабетом 2 типу. // Український журнал клінічної і лабораторної медицини. – 2019. - №14(1). – с. 60-69.

Ігнатова А.Ю., Руденко І.В. Гликемический статус у больных внегоспитальной пневмонией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа. Український журнал клінічної та лабораторної медицини, т. 13,

№ 4, 2018 р., с. 105-120.

Ігнатова А.Ю., Руденко І.В., Савченко І.І. Показники системи сурфактантів конденсату вологи видихнутого повітря у хворих на негоспітальну пневмонію сполучну з цукровим діабетом 2 типу. Хірургія Донбасу

т. 7, № 4, 2018 р., с. 11-18.

 

2. Доцент Андрушенко О.М.

Круглова О.В., Руденко І.В.,

Андрушенко О.М., Бондаренко Я.В.

Эффективность современных энтеросорбентов на основе диоксида кремния в терапии больных с заболеваниями ЖКТ (обзор литературы и результаты собственных исследований)

Український  журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. – 2016. –

Том 17, № 2. – с. 51-57.

 

О.М. Андрушенко, О.В. Круглова, І.В. Руденко, С.В. Сацута, Я.В. Бондаренко. Застосування ентеросорбції в комплексній терапії хворих з антибіотикасоційованою діареєю. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів” « Діагностика і терапія інфекційних хвороб на різних рівнях надання медичної допомоги» / : Вінниця,

29-30 вересня 2016 року, С. 92-94.

 

Сацута С.В., Руденко І.В., Круглова О.В.,

Андрушенко О.М., Бондаренко Я.В.

Диференційований підхід до лікування гострої дихальної недостатності у хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень.

Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. – 2016. –

Том 17, № 6. – с. 121-126.

 

Андрушенко В.В., Андрушенко О.М. Междисциплінарна інтеграція викладання медико- біологічних та клінічних дисциплін у вищих медичних закладах//Сучасна освіта – доступність, якість, визнання:збірник наукових праць XI Міжнародної науково- методичної конференції, 13–14 листопада 2019 року, м. Краматорськ.- Краматорськ : ДДМА, 2019. с. 14-17.

 

Андрушенко В. В., Андрушенко О. М. Ультраструктура G-клітин дифузної ендокринної системи шлунка статевозрілих щурів при застосуванні індуктора інтерферону - циклоферону.// 3 rd International  scientific  and  practical  conference  “Modern directions  of  scientific  research  development”  (September  1-3,  2021).- BoScience Publisher, Chicago, USA.- 2021.- p. 57-65.

Бондаренко Я.В., Андрушенко О.М.,

Круглова О.В., Руденко І.В., Самарцев В.М., Савченко І.І., Саламадзе О.О., Нужний Р.А. Роль побічних реакцій на прикладі ізоніазіду в успішному лікуванні туберкульозу. Хірургія Донбасу т. 7, №1, 2018 р.- с. 5-10.

 

Андрушенко В.В., Андрушенко О.М. Светооптические, морфометрические и ультроструктурные изучение слизистой оболочки желудка половозрелых животных , получавших циклоферон в терапевтической дозе// Хирургия Донбасу. – 2019 р. т. 8, № 2

с. 5-13.

 

Андрушенко В.В., Андрушенко О.М. Структурно–морфологическая характеристика слизистой оболочки желудка у животных периода старческих изменений, получавших циклоферон в терапевтической дозе.// Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва.- 2020.- Т.20, №1.- с. 5-13.

 

3. Асистент Савченко І.І.

Савченко І.І., Бондаренко Я.В., Круглова О.В., Руденко І.В., Андрушенко О.М., Самарцев В.М., Саламадзе О.О., Нужний Р.А. Роль побічних реакцій на прикладі ізоніазіду в успішному лікуванні туберкульозу. Хірургія Донбасу т. 7, №1, 2018 р.- с. 5-10.

Ігнатова А.Ю., Руденко І.В., Савченко І.І. Показники системи сурфактантів конденсату вологи видихнутого повітря у хворих на негоспітальну пневмонію сполучну з цукровим діабетом 2 типу. Хірургія Донбасу

т. 7, № 4, 2018 р., с. 11-18.

Волошин O. M., Савченко І. І., Кондратов С. О. Вісник проблем біології і медицини, 2020, №3 (157).с. 278-283

Enzymatic activity in microsome, lipid peroxidation. Of mice hepatocytes under the sodium fluoride

Kolisnyk I.,  Voloshyn O.,  Savchenko I.,  Yanchevskyi O.,  Rashidi B.

Georgian medical news №1 (310) 2021, с. 169-176.

 

4. Розробка навчальних програм з

внутрішньої медицини 4-5 курс, з професійної клінічної практичної підготовки 4-5 курсу, з пропедевтики внутрішньої медицини 3 курсу, з медичної генетики 4 курсу, з ендокринології 4 курсу,

з ТУ «Гастроентерології».

Розробка навчально-методичних видань: Методички практичних занять для студентів 4 курсу медичного факультету:

«Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика» - 2020 р., «Хронічні ускладнення ЦД: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Особливості перебігу та лікування ЦД у хірургічних хворих та при вагідності» - 2020 р., «Невідкладні стани за цукрового діабету» -

2020 р., «Захворювання гіпоталамо – гіпофізарної системи, порушення росту. Ожиріння. Механізм дії гормонів гіпоталамуса та гіпофіза. Захворювання статевих залоз» - 2020 р., «Цукровий діабет типу 1. Сучасні методи терапії» - 2020 р.

12. Тези: Савченко І.І., Волошин О.М., Ракова К.В. Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у підлітків з проявами недиференційованої дисплазії сполучної тканини.

Державний заклад «Луганський державний медичний університет», м. Рубіжне,

с. 136-137.

 

Осичнюк Л.М., Ракова К.В., Савченко І.І.

Матеріали регіональної науково-практичної конференції (Тернопіль, 12 березня 2021р.)

с. 46-47. «Міждисциплінарна інтеграція при вивчені клінічних дисциплін»

Волошин О.М., Савченко І.І., Чумак О.Ю. Синдром гіпермобільності суглобів у підлітків. Матеріали науково-практичної конференції: «Актуальні питання біології та медицини» 24-25 травня 2018 р.,

м. Старобільск, - с. 58-60.

Савченко І.І., Ракова К.В., Осичнюк Л.М., Сиротюк К.М. Клінічні ознаки гострого пієлонефриту у дітей та підлітків. Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. Липень-вересень 2018 р,

Савченко І.І., Ракова Т.В., Осичнюк Л.М., Сиротюк К.М. «Клінічні ознаки гострого пієлонефриту у дітей та підлітків. «Актуальні питання біології та медицини», 23-24 травня 2019 р., м. Старобільськ,

с. 57-58.

Ракова Е.В., Осичнюк Л.М., Савченко І.І.

«Вплив негативних соціальних факторів на розвиток психосоматичних розладів у школярів». «Актуальні питання біології та медицини», 23-24 травня 2019 р.,

м. Старобільськ, с. 59-61.

К.В. Ракова, І.І. Савченко.

«Клінічний випадок цукрового діабету у дитини грудного віку»

Всекраїнська НКК молодих вчених, Запоріжжя, с. 185-186 20.11.2020 р.

4.Асистент Ребрик І.В.

  Тези: Круглова О.В., Руденко І.В., Ігнатова А.Ю., Ребрик І.В. Досвід застосування віртуальних стимуляторів у викладанні дисциплін терапевтичного профілю. Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародной участю «Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони» НМАПО ім. П.Л. Шупіка Київ, 09.10.2020 р.368-370 с.