Процес навчання у будь-якому вузі нерозривно пов'язаний з наукою, де студентській науці відводиться особливе почесне місце. Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі.

  Студентський науковий гурток на кафедрі стоматології створено у 2017 році. Керівником гуртка призначено асистента кафедри Помпія О.О. Метою роботи гуртка є залучення до наукових досліджень талановитої молоді у галузях хірургічної, ортопедичної, терапевтичної, дитячої стоматології, а також відпрацювання отриманих практичних навичок та курація хворих.

   16 квітня 2018 року на клінічній базі кафедри стоматології у м. Рубіжне, відбулося підсумкове засідання наукового гуртка кафедри. Відкрив засідання керівник наукового гуртка кафедри асистент кафедри стоматології Помпій Олександр Олександрович.

   Керівник представив здобутки членів гуртка за звітний період. Зокрема, обговорювалися проведені наукові семінари, круглі столи та участь у конференціях. Підтвердженням продуктивної роботи була перемога студентки 3 курсу медичного факультету групи 11с Решетнікової Софії Олегівни у науковому медичному конгресі студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя», що відбувався на базі Донецького національного медичного університету у м. Краматорськ.

   Вперше, з моменту переміщення ДЗ «ЛДМУ» з тимчасово окупованої території, були опубліковані роботи студентів, що навчаються за спеціальністю 221 «Стоматологія» у матеріалах 80-го медичного конгресу молодих вчених. Роботи були проведені студентками 3 курсу медичного факультету Даниленко Л. П. та Решетніковою С.О. під керівництвом асистентів кафедри стоматології Помпій О. О. та Помпій Е.С..

   Традиційно члени гуртка взяли участь у Всеукраїнській стоматологічній олімпіаді, що відбулася у м. Полтава на базі Української медичної стоматологічної академії. Протягом звітного періоду було проведене 14 засідань наукового гуртка кафедри. Завдяки покращенню матеріально-технічного стану кафедри стоматології з’явилась можливість проводити не тільки теоретичну і лабораторну а й клінічну роботу членами гуртка.

   У березні 2018 року у м. Рубіжне була проведена «Перша наукова студентська стоматологічна конференція». Перемогу отримала студентка 3 курсу медичного факультету Даниленко Лілія Павлівна з доповіддю на тему: « Порівняльна характеристика методів вилучення відламків ендодонтичних інструментів з кореневих каналів». Загалом на конференції було заслухано п’ять наукових доповідей, що стосувалися різних галузей стоматології та потребували детального вивчення.

   На завершення засідання були заслухані наукові роботи студентів 5-го року навчання. Учасники наукового гуртка кафедри виступили з змістовними та актуальними докладами з проблем сучасної стоматології. Зокрема, найбільше уваги приділили питанням діагностики та лікування ускладненого карієсу та захворювань пародонту.

   До складу журі входили: в. о. зав кафедри стоматології Паталаха Олена Валеріївна та асистент кафедри стоматології Прокопенко Михайло Федорович.

   Кращими доповідями були визнані: робота студента 5 курсу Штепи Р. С. на тему « Аспекти ортопедичного лікування захворювань СНЩС», робота студентки 5 курсу Сороки І. С. на тему «Методи визначення карієсрезистентності емалі» та робота студентки 5 курсу Литвиненко О.Г. на тему « Визначення найбільш поширених засобів для індивідуальної гігієни порожнини рота у Луганській області».

   Співробітники кафедри стоматології відмітили прогресивну роботу студентського наукового гуртка у звітному періоді та побажали його учасникам та керівництву швидкого розвитку та успіхів у науковій роботі.

Заняття з практикуючім лікарем реаніматологом.

   На сьогоднішній день серед лікарів суміжних спеціальностей нашого регіону існує доволі поширена думка щодо того, що лікарі-стоматологи є представниками суто косметологічної професії. Нажаль, запальні процеси, новоутворення, травми, синдроми з ураженням органів порожнини рота тощо унеможливлюють роботу лікаря-стоматолога тільки у руслі естетичної складової. Окремим актуальним питанням залишаються невідкладні стани, з якими лікарі нашої спеціальності зустрічаються мало не кожного тижня. Вміння діагностувати стан хворого та надати первинну допомогу до приїзду швидкої, є необхідною навичкою для стоматолога, що допоможе врятувати життя хворому.

   23 листопада у рамках проведення практичного заняття для студентів 3 курсу медичного факультету з дисципліни «Хірургічна стоматологія» була розглянута тема: «Загальне знеболення у хірургічній стоматології. Серцево-легенева реанімація». Асистентами кафедри стоматології Прокопенко М. Ф. та Помпій О. О. на заняття був запрошений лікар-реаніматолог відділення інтенсивної терапії та реанімації Рубіжанської ЦМЛ Слотвинський Олександр Олегович. Лікар-реаніматолог пояснив теоретичні аспекти етіології, патогенезу та діагностики невідкладних станів, особливу увагу приділивши такому термінальному стану, як клінічна смерть. Слотвинський О. О. на фантомі продемонстрував алгоритм штучної вентиляції легень та непрямого масажу серця. Згодом для відпрацювання практичних навичок до фантому були запрошені усі присутні студенти, що під контролем запрошеного гостя та викладачів виконали непрямий масаж серця та штучне дихання. Маніпуляції виконувалися студентами парами та по одному. Олександр Олегович вказував та коректував усі невірні рухи майбутніх лікарів-стоматологів. У процесі заняття до нас приєдналися і студенти 4-го курсу, що виказали певну зацікавленість у питаннях невідкладних станів.

   На завершення практичного заняття обговорювали особливості настання невідкладних станів та надання допомоги на стоматологічному прийомі, сучасні методи проведення наркозу у стоматологічних стаціонарах та амбулаторіях, міфи відносно «телевізійних» методів виведення пацієнтів з термінальних станів тощо. Студенти висловили подяку лікарю-реаніматологу за повноцінний майстер-клас з теми практичного заняття та отримали відповідні оцінки від своїх викладачів згідно продемонстрованим навичкам.

004003

001002

Друга студентська науково-практична стоматологічна конференція
«Актуальні питання сучасної стоматології»

   17 квітня 2019 року на кафедрі стоматології ДЗ ЛДМУ була проведена Друга студентська науково-практична стоматологічна конференція «Актуальні питання сучасної стоматології». Викладачі кафедри та студенти різних курсів, лікарі-інтерни першого року навчання зібралися для підведення підсумків студентської наукової роботи на кафедрі. З привітальним словом виступила в.о. завідуючого кафедри стоматології ас. Паталаха О.В.

   Основною тематикою доповідей було висвітлення сучасних аспектів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. Для окремих студентів це був перший виступ. Проте, багато гуртківців вже мали досвід виступів. Усі доповіді було представлено на високому науковому рівні, що викликало значній інтерес і багато запитань – як з боку викладачів, так з боку студентів. Під час виступу на конференції основними завданнями для студента було повне розуміння викладеного матеріалу, його якість та здатність відповісти на запитання аудиторії.

   За результатами конференції переможцем визнали студентку 4-го курсу 11с групи Даниленко Л.П. з доповідью на тему: «Дослідження міцності адгезивного зв’язку між фото композиційним матеріалом та твердими тканинами зубів».

   Диплом ІІ ступеня отримала студентка 4 курсу 11с групи Решетнікова С.О. з доповідью на тему: «Порівняльна характеристика методів обробки кореневих каналів та ефективність ендодонтичного лікування».

   Диплом ІІІ ступеня був присуджений Аматуні О.А. (лікар-інтерн І-го року навчання) за доповідь «Патогенез періодонтитів».

   Після проведення конференції заслухали Голову СНТ кафедри стоматології Помпія О. О., який доповів основні результати роботи наукового гуртка та представив план його роботи наступного року.

001002

Більше фотографій з заходу ви можете побачити тут: Google Photo