На кафедрі виконуються дві планові (ініціативні) науково-дослідні роботи «Актуальні аспекти впливу перинатальних чинників на формування соматичної патології у дітей віком 1-14 років» (термін виконання – 01.2017-12.2021) та «Особливості адаптації дітей перших трьох років життя на тлі несприятливих перинатальних чинників» (термін виконання – 02.2020-01.2025). Всі штатні викладачі кафедри приймають участь в проведенні наукових досліджень в межах цієї наукової роботи.

  Укладенно договори про співпрацю з діагностичними центрами «Мікротестлаб» і «Фармбіотест», де проводяться наукові лабораторні та ультразвукові дослідження. За результатами цих досліджень регулярно публікуються статті та тези доповідей у фахових наукових виданнях.

  В межах означеної науково-дослідної роботи виконуються докторська дисертаційна робота завідувача кафедри Волошина О.М. за темою «Система прогнозування несприятливого впливу недиференційованої дисплазії сполучної тканини на перебіг запальних захворювань респіраторної системи у дітей раннього та дошкільного віку», а також кандитатська дисертаційна робота асистента кафедри Чумак О.Ю. за темою «Особливості імунного статусу у новонароджених дітей з маркерами дисплазії сполучної тканини».

Детальніше про НДР кафедри