З 3.09.2018 на кафедрі розпочато роботу студентського наукового гуртка.

   Керівник: асистент Янчевський О.В.

   Студентське наукове товариство кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством ДЗ "Луганський державний медичний університет" - це організація де студенти мають можливість випробувати себе в якості молодого вченого, розвинути здібності науковця та підвищити свій фаховий рівень.

   Мета роботи гуртка:

  1. Розвиток осмисленого та відповідального ставлення до своєї майбутньої професії через дослідницьку діяльність;
  2. Сприяння оволодінню студентами науковими методами вивчення матеріалу, оволодіння сучасними науково-дослідними методиками;
  3. Розвиток наукових та творчих здібностей, розширення світогляду та наукового підходу до вирішення практичних питань у майбутніх фахівців;
  4. Організаційний супровід самостійного наукового пошуку студентами;
  5. Підготовка майбутніх наукових співробітників університету.

   Діяльність гуртка:

  • залучення студентів до наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді;
  • участь студентів в кафедральних та загально-університетських наукових напрямках та програмах;
  • забезпечення умов для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу;
  • проведення традиційної щорічної студентської наукової конференції;
  • співробітництво з науковими та іншими організаціями нашого університету та інших вузів міста та країни, участь в сумісних проектах.

   Членами гуртка є широке коло студентів університету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

   Графік роботи гуртка: засідання гуртка відбуваються на кафедрі патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством один раз на місяць кожен перший четвер місяця.