На кафедрі патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством виконуються  2 планові науково-дослідні роботи:

  1. «Морфофункціональні зміни в тканинах, органах і системах організму під дією біологічних та антропогених факторів» 0118U004404 (термін виконання – 2018-2022).
  2. «Діагностика прогнозування та закономірності розвитку онкологічних захворювань легень» 0119U002866 (термін виконання – 2019-2023).

   Всі штатні викладачі кафедри активно приймають участь в проведенні наукових досліджень в межах цих наукових робіт.

   За результатами цих досліджень публікуються статті та тези доповідей у фахових наукових виданнях. Також викладачі кафедри регулярно приймають участь у науково практичних конференціях, як доповідачі або слухачі.