Кафедра неврології, психіатрії та наркології розташована на базі Центру відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни Луганського обласного наркологічного диспансеру. Лікувальний заклад має:

- Клініко-діагностичну та хіміко-токсикологічну лабораторію;
- Загальнолікарняний підрозділ;
- Організаційно–методичний консультативний відділ;
- Диспансерне відділення;
- Денний стаціонар;
- Фізіотерапевтичне відділення;
- Відділення реанімації та інтенсивної терапії;
- Центр відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни;
- Наркологічне відділення № 1, 2, 3, 4.

  На кафедрі виконується планова науково-дослідна робота 0116U008649 «Інтеграративний підхід до діагностики, терапії, профілактики та реабілітації осіб з розладами психіки в зоні проведення антітеррорестичної операції» (термін виконання – 08.2016-08.2021).

  Співробітники кафедри приймають участь у НДР університетів споріднених за фахом: «Клініко - патогенетичні особливості перебігу та лікування соматичної та ендокринної патології у наркозалежних хворих» (номер держреєстрації 0114U001956) та «Інтегровані підходи до діагностики, терапії, профілактики та реабілітації в сучасній наркології» (№ державної реєстрації 0114U000515, ХМАПО). Кафедра співпрацює з Головним військово-медичним управлінням Українською військово-медичною академією; Національною академією медичних наук України, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Департаментом охорони здоров'я Луганської облдержадміністрацією.

  Штатні викладачі приймають участь в проведенні наукових досліджень, проводять наукові, лабораторні та діагностичні дослідження. За рахунок отриманих результатів на кафедрі регулярно публікуються статті та тези доповідей у фахових наукових виданнях.

  В межах кафедральної НДР була захищена кандидатська дисертаційна робота здобувача Т.М. Радченко за темою «Клініко-патогенетичні, патопсихологічні та імунологічні особливості перебігу опіоїдної залежності у жінок з коморбідною патологією щитоподібної залози» (2017р.). На кафедрі виконуються дві кандидатські дисертаційні роботи: асистента кафедри Будьонного П.В. за темою «Афективні порушення у близьких родичів хворих на параноїдну шизофренію, які проживають в зоні проведення АТО. Клінічні, патопсихологічні аспекти, лікування», а також асистента кафедри Вербицького Є.Ю. за темою «Посттравматичний стрессовий розлад у вимушених переселенців з зони АТО в Луганській області».

Наукова робота кафедри