ovcharenko

ОВЧАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Посада - в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

    Трудовий шлях. Закінчив Луганський медичний інститут у 1979 році за спеціальністю «лікувальна справа», в 1980 році - інтернатуру з психіатрії на кафедрі «психіатрії та наркології» Луганського медичного інституту. В 1980-1983 рр. - лікар ординатор, дільничний лікар-психіатр, в 1983-1992 рр. – завідувач диспансерного відділення для дорослих, в 1992-1999 рр. – заступник головного лікаря Луганської обласної психоневрологічної лікарні. З 1999 по теперішній час – головний лікар Луганського обласного наркологічного диспансеру.

   З 2004 по 2009 р. – асистент, з 2009 по 2013 – доцент, з 2013 по 2015 теперішній час – професор кафедри «психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією» ДЗ «ЛДМУ», виконуючий обов’язки завідуючого кафедрою, з 2015 по 2017 - професор кафедри «психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією» ДЗ «ЛДМУ», завідуючий кафедрою, з 2017 по теперішній час – професор кафедри «неврології, психіатрії та наркології» ДЗ «ЛДМУ», завідуючий кафедрою.

   Клінічний досвід. Проведення всіх методів лікування хворих з розладами психіки, розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, впровадження сучасних методів надання невідкладної допомоги в психіатрії та наркології, розробка сучасних методів первинної, вторинної та третинної профілактики у наркології, створення багаторівневої системи первинної профілактики адитивних розладів та формування контрадиктивного імунітету у дітей та підлітків «Система послідовної соціалізації дитини». З 1999 р. по теперішній час – головний нарколог та психіатр департаменту здоров’я Луганської обласної державної адміністрації. Лікувальна робота та консультації проходять на базі Сватівської та Лисичанської обласної психіатричної лікарні, у відділенні психонаркології Сєвєродонецької багатопрофільної міської лікарні.

   Кваліфікація. Лікар-психіатр та нарколог вищої кваліфікаційної категорії.

   Академічна освіта. 1994 рік – кандидатська дисертація: «Клинические, патопсихологические и иммунологические аспекты маниакально-депрессивного психоза», захищена у Харківському інституті післядипломної освіти лікарів за фахом 14.01.14 - психіатрія. 2013 р. – докторська дисертація за темою: «Опіоїдна залежність: клініко-патогенетичні, епідеміологічні, патопсихологічні аспекти, методи лікування і профілактики» за фахом 14.01.17 – наркологія.

   Основні напрямки наукової діяльності. Розробка сучасних методів профілактики лікування та реабілітації хворих на опіоїдну залежність із коморбідною патологією (ХГС, ендокринологічна патологія).

   Участь у роботі громадських організацій. Голова Луганського осередку українського товариства неврологів, психіатрів та наркологів.

   Публікації. Має 77 друковані роботи, у тому числі 56 статей у фахових виданнях, 2 декларативний патентів, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, 2 методичних рекомендації, 2 посібника, 1 підручник для студентів вищих навчальних закладів, 2 монографії, співавтор Національного підручника «Наркологія».

romanenko

РОМАНЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

 

gavriw

ГАВРІШ ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

заступник декана медичного факультету
кандидат медичних наук, доцент

Трудовий шлях. Закінчила з відзнакою Луганський медичний інститут у 1991 році за спеціальністю «лікувальна справа», в 1992 році - інтернатуру з оториноларингології на кафедрі оториноларингології Луганського медичного інституту. В 1992-2009 рр. - лікар–отоларинголог ЛОР-відділення Луганської обласної клінічної лікарні.

З 2009 по 2014 р. – асистент, з 2014 р. – доцент кафедри офтальмології та оториноларингології, а потім психіатрії та наркології з офтальмологією та оториноларингологією ДЗ «ЛДМУ». Заступник декану медичного факультету по старших курсах.

Клінічний досвід. Проведення всіх методів консервативного та хірургічного лікування хворих з патологією вуха, горла та носа, впровадження сучасних методів малоінвазивних та ендоскопічних хірургічних втручань та надання невідкладної допомоги в оториноларингології. З 2015 р. – головний позаштатний оториноларинголог департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації. Лікувальна робота та консультації проходять на базі центральної міської лікарні м.Рубіжного.

Кваліфікація. Лікар-оториноларинголог вищої кваліфікаційної категорії. Також має сертифікацію за фахом «дитяча оториноларингологія».

Академічна освіта. 2010 рік – кандидатська дисертація: «Ендоскопічне хірургічне лікування хворих на одонтогенний верхньощелепний синусит», захищена у спеціалізованій Вченій раді ДУ « Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Академії медичних наук» м. Київ за фахом 14.01.19 - оториноларингологія.

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка та вдосконалення сучасних методів профілактики, консервативного та хірургічного лікування хворих з патологією носової порожнини та приносових пазух носа, а саме: хронічних ринітів, гіперпластичних та поліпозних синуїтів, новоутворень та кіст верхньощелепних пазух. Хірургічне малоінвазивне лікування патології на межі двох фахів: офтальмології та оториноларингології (хронічні дакріоцистити, непрохідність слізовідвідних шляхів) стоматології та оториноларингології (стоматогенні сторонні тіла та кісти верхньощелепних пазух).

Публікації. Має 26 друкованих робіт, у тому числі 21 статтю у фахових виданнях, 2 деклараційних патенти, 1 раціоналізаторську пропозицію, автор національного підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів навчальних закладів I-III рівнів акредитації «Медсестринство в оториноларингології», співавтор руководства «Функціональна ендоскопічна ринохірургія».

liniov

ЛІНЬОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент

 

   Трудовий шлях. Закінчив Луганський медичний інститут у 1980 році за спеціальністю «лікувальна справа», в 1981 році - інтернатуру з психіатрії на кафедрі психіатрії та наркології Луганського медичного інституту. В 1981-1983 рр. – лікар ординатор, в 1983-1984 р.р. завідувач загально психіатричним відділенням Лисичанської міської психіатричної лікарні, в 1984-1986 р.р. навчався в клінічній ординатурі з психіатрії на кафедрі психіатрії та наркології Луганського державного медичного інституту, в 1986-1990 р.р. – лікар-консультант організаційно-методичного консультативного відділу Луганської обласної клінічної психіатричної лікарні, в 1990-1992 р.р. асистент госпрозрахункових курсів із психіатрії на кафедрі на кафедрі психіатрії та наркології Луганського державного медичного університету, в 1992-2002 р.р. – асистент, в 2002-2014 р.р. – доцент кафедри психіатрії т наркології ДЗ «ЛДМУ», в 2014-2017 р.р. ординатор загально психіатричного відділення Харьковської обласної психіатричної лікарні № 1, в 2017 р. завідувач соматопсихіатричним відділенням цієї лікарні, з вересня 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри неврології та психіатрії з наркології ДЗ «ЛДМУ».

   Клінічний досвід. Проведення всіх методів лікування хворих з розладами психіки, біологічне лікування та немедикаментозна терапія пацієнтів із ендогенно-процесуальними психозами, розробка методів латеральної терапії, як окремого напрямку лікування ендогенних та екзогенних психічних розладів. Лікувальна робота та консультації проходять на базі Сватівської та Лисичанської обласної психіатричної лікарні, у відділенні психонаркології Сєвєродонецької багатопрофільної міської лікарні.

   Кваліфікація. Лікар-психіатр вищої кваліфікаційної категорії.

   Академічна освіта. 1990 рік – кандидатська дисертація: «Латеральное потенцирование инсулинокоматозной терапии шизофрении», захищена у Московському науково-дослідному інституті психіатрії МОЗ РФ за фахом 14.01.14 – психіатрія.

   Основні напрямки наукової діяльності. Розробка та впровадження методів немедикаментозного лікування та потенціювання біологічної терапії ендогенно-процесуальних психотичних розладів.

   Участь у роботі громадських організацій. Член Луганського осередку українського товариства неврологів, психіатрів та наркологів.

   Публікації. Має 82 друковані роботи, у тому числі 26 статей у фахових виданнях, 7 авторських свідоцтв на винаходи, 1 декларативний патент, 4 методичних посібника.

lupir

ЛУПИРЬ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент

Трудовий шлях. Закінчив Ленінградський педіатричний медичний інститут у 1989 році. Інтернатура за спеціальністю Дитяча офтальмологія - в 1990 році. З 1990 по 1993 роки працював лікарем дитячим офтальмологом у Луганській обласній дитячій клінічній лікарні. З 1993 р. - асистент, а з 2008 р. – доцент кафедри офтальмології Луганського державного медичного університету.

Клінічний досвід. На початку діяльності виконував усі види хірургічного та мікрохірургічного втручання на оці. Зараз основна діяльність сфокусована на патології рефракції – міопії, особливо прогресуючій формі у дітей та підлітків. Останні два роки активно займається спостеріганням за перебігом та лазерним лікуванням ретинопатії недоношених дітей на базі кафедри в НСДЛ «ОХМАТДИТ» у місті Київ. Там же виконує основну консультативну та лікувальну роботу.

Кваліфікація. Лікар-дитячій офтальмолог вищої кваліфікації, у 2002 році отримав сертифікат лікаря-офтальмолога, має вищу кваліфікацію.

Академічна освіта. 1996 рік – кандидатська дисертація «Неврози у дітей з амбліопією».

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка та вдосконалення сучасних методів лікування патології дитячого віку, а саме: аномалії рефракції, косоокості, амбліопії, хронічних захворювань переднього відрізку ока, дегенеративних та запальних захворювань сітківки, ретинопатії надоношених.

Участь у роботі громадських організацій. Член Асоціації дитячих офтальмологів України, з 2004 по 2014 року очолював Луганський осередок Асоціації. Член Офтальмологічного суспільства України та Європейської Академії ортокератології та контролю міопії.

Публікації. Має 105 наукових робіт, у тому числі: 26 у фахових виданнях, в 5 закордонних джерелах, 2 деклараційні патенти та 5 методичних рекомендацій для студентів. Співавтор національного методичного посібника «Комплексний супровід дітей з порушенням зору в умовах навчального закладу» та навчального посібника «Соціалізація слабозорих дітей (комплексне забезпечення)».

vodyanik

ВОДЯНИК ВАДИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Посада - асистент

Лікар-офтальмолог вищої категіїіі, офтальмохірург. Завідувач КУ СГМБ офтальмо-отоларінгологічнім відділенням, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я ЛОВГА - за фахом офтальмологія. Обласний офтальмолог в Луганській області.

Спеціалізація: Оперативне лікування катаракти, глаукоми. Хірургічне лікування короткозорості, далекозорості та астигматизму. Досвід діагностики та лікування очних захворювань більше 15 років.

Освіта: Луганський державний медичний університет. (1996р.) Член Товариства офтальмологів України. Автор наукових публікацій і статей, учасник міжнародних конференцій. За час практичної діяльності виробив більше двадцяти тисяч мікрохірургічних операцій.