zeleniy

ЗЄЛЬОНИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ

Завідувач кафедри
Доктор медичних наук
Професор   

 

  Зєльоний Ігор Іванович після закінчення Луганського державного медичного університету, у 1995 році був направлений для проходження інтернатури за фахом «Хірургія» у хірургічне відділення 1-ої міської клінічної багатопрофільної лікарні м. Луганська. Після завершення інтернатури у 1997 році прийнятий на роботу старшим лаборантом кафедри анестезіології, реаніматології і хірургії ФПО Луганського державного медичного університету. У 1999році успішно захистив кандидатську дисертацію «Хірургічна тактика у хворих із гнійно-некротичними ускладненнями діабетичних ангіопатій судин нижніх кінцівок». Після захисту дисертації прийнятий на роботу асистентом кафедри анестезіології, реаніматології і хірургії ФПО. З 2005 року працював на посаді доцента цієї ж кафедри. З 08.09.2011 року по 08.10.2014 року – на посаді завідувача кафедри загальної хірургії з основами догляду за хворими державного закладу «Луганський державний медичний університет».

  У 2012 році захистив докторську дисертацію «Імунопатогенез ускладнених та рецидивуючих форм бешихи». У 2015 році отримав вчене звання професора.

  З 08.10.2014 року ДЗ «Луганський державний медичний університет» був переміщений за новою юридичною адресою в місто Рубіжне. Разом з університетом перемістився і професор Зєльоний І.І. який очолює кафедру хірургії та хірургії ФПО.

  За час роботи показав себе грамотним, уважним фахівцем, що постійно працює над підвищенням своїх ділових і професійних якостей.

  Активно займається науковою діяльністю, виступає з доповідями на конференціях, фахових з’їздах. Має 188 публікацій з питань хірургії та імунології в наукових збірниках, журналах. Є автором 5-и раціоналізаторських пропозицій, 11-и деклараційних патентів.

  Професор Зєльоний І.І. є членом спеціалізованої наукової ради з захисту дисертаційних робіт Д.29.600.02. під його керівництвом виконують кандидатські дисертації 2 аспіранти. Закінчили клінічну ординатуру 2 іноземних ординатора та 3 вітчизняних клінічних ординатори, 4 магістранти.

  У повному обсязі володіє методами діагностики й оперативної тактики в ургентній і плановій хірургії. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

  За час лікарської діяльності виконав більш 2000 оперативних втручань різного ступеня складності.

ioffe

ІОФФЕ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Професор   

  Після закінчення Ворошиловградського медичного університету, у 1979 році був направлений для проходження інтернатури за фахом «Хірургія»  до міської лікарні м. Рубіжне луганської області. Після завершення інтернатури у 1980 році прийнятий на роботу  лікарем хірургом міської лікарні м. Рубіжне луганської області, а також клінічним ординатором кафедри хірургії Ворошиловградського медичного інституту. З 1986 року завідувач хірургічним відділенням міської лікарні м. Щастя луганської області. З 2001 року завідувач хірургічним відділенням міської лікарні №4 м. Луганськ, (з 1997-2000 р. відрядження в Республіку Ємен для роботи хірургом). З 2000 завідувач хірургічним відділенням міської клінічної багатопрофільної лікарні №1 м.Луганська.

У 2006 році отримав почесне звання «Заслижиний лікар України.

З 2007 року доцент кафедри анестезіології, реаніматології, хірургії факультету післядипломної освіти з виконанням обов’язків завідуючого кафедри Луганського державного медичного університету.

У 2008 році отримав науковий ступінь доктора медичних наук та звання професора.

З 2009 року завідувач кафедри анестезіології, реаніматології і хірургії факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету.

З 2010 року виконуючий обов’язки проректора з науково-педагогічної роботи (клінічної роботи), завідуючий кафедрою хірургії з основами торакальної, кардіоваскулярної і пластичної хірургії на умовах погодинної оплати праці Луганського державного медичного університету.

 У 2010 році отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

З 10.2010 – 11 2011- проректор з науково-педагогічної роботи (клінічної роботи) Луганського державного медичного університету

З 11.2011 по 12.2013  - Проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет».

З 12.2013 – 04.2014 - Виконуючий обов’язки ректора ДЗ «Луганський державний медичний університет».

З 04.2014- 04.2015 - Проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет»

З 10.2014 – 04.2015 - Проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет» з виконанням обов’язків ректора ДЗ «Луганський державний медичний університет».

З 04.2015 – 03 2021 - Ректор ДЗ «Луганський державний медичний університет».

У 2016 році  отримав орден «За заслуги» ІІ ступеня.

З 03.2021 року  - професор кафедри хірургії та хірургії факультету післядипломної освіти ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  За час роботи показав себе грамотним, уважним фахівцем, що постійно працює над підвищенням своїх ділових і професійних якостей.

  Активно займається науковою діяльністю, виступає з доповідями на конференціях, фахових з’їздах.

   У повному обсязі володіє методами діагностики й оперативної тактики в ургентній і плановій хірургії. Лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії.

afonin s

АФОНІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

Науковий ступінь - к.мед.н.,
Вчене звання - доцент.

 

   З 1993 по 1999 р навчався в Луганському державному медичному університеті, закінчив з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

   Інтернатуру проходив по хірургії на базі кафедри ФПДО ЛДМУ і хірургічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні, в цей же час навчався заочно в магістратурі, яку також закінчив з відзнакою в 2001 р.

   2001-2004 - аспірантура по хірургії на базі кафедри госпітальної хірургії ЛДМУ.

   У 2008 році захистив кандидатську дисертацію і перейшов на посаду асистента кафедри хірургії та урології ЛДМУ.

   У 2014 році атестований на 1-ю кваліфікаційну категорію по хірургії, в 2015 р присвоєно почесне звання доцента.

   Автор понад 30-ти наукових статей, двох методичних рекомендацій для іноземних студентів і 2-х винаходів з питань діагностики та лікування хірургічних захворювань.

   В даний час, в.о. зав. кафедрою загальної хірургії, топографічної анатомії з оперативною хірургією.

tutunik

ТЮТЮННІК ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Доцент
Кандидат біологічних наук
 

  З 1988 до 1992 р. навчався у Лісичанському медичному училищі на фельдшерському факультеті. Після закінчення медичного училища працював фельдшером виїзної бригади Северодонецької станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

  У 1993 році поступив до Луганського державного медичного університету на медичний факультет. Після закінчення медичного університету у 1999 році поступив в інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на базі Луганської обласної| клінічної лікарні. Одочасно з проходженням інтернатури навчався у магістратурі за спеціальністю «хірургія», яку закінчив у 2001 році та отримав диплом магістра медицини за спеціальністю «хірургія» з відзнакою.

  Після закінчення магістратури працював старшим лаборантом на кафедрі| анестезіології, реаніматології та хірургії ФПО Луганського державного медичного університету.

  У 2002 році поступив до аспірантури за спеціальністю «хірургія» при кафедрі анестезіології, реаніматології та хірургії ФПО Луганського державного медичного університету.

  У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Регіонарна гемодинаміка, мікроциркуляція при облітеруючому атеросклерозі судин нижніх кінцівок у хворих на хронічну критичну ішемію (особливості патогенезу та обгрунтування способу реваскуляризації)».

  З 2008 року працював асистентом кафедри анестезіології, реаніматології та хірургії ФПО Луганського державного медичного університету.

  З вересня 2009р – асистент кафедри загальної хірургії Луганського державного медичного університету.

  З червня 2013 року – доцент кафедри загальної хірургії ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Доцент Тютюннік О.А. є автором більш 30 наукових публікацій, 2 раціоналізаторських пропозицій та співавтором патенту на корисну модель.

  Крім цього, Тютюннік Олексій Анатолійович протягом тривалого часу працював заступником та начальником інформаційно-аналітичного відділу університету.

  З 2016 року доцент Тютюннік О.А. активно впроваджує в процес сучасні знання щодо надання первинної медичної допомоги у різних умовах. Доцент Тютюннік О.А. є:

  1. Сертифікованим інструктором Департаменту з питань охорони та безпеки Організації Об’єднаних Націй з надання первинної допомоги в польових умовах та при масових нещасних випадках.
  2. Сертифікованим інструктором асоціації Американського хірургічного коледжу (Чикаго), Комітету ACS по травмах, Хартфордского консенсусу, Департаменту оборони США, Департаменту внутрішньої безпеки США, ФБР США щодо контролю кровотечі при травмах.
  3. Сертифікованим спеціалістом Інституту післядипломної медицини (PIM) та Національного постачальника медичних послуг (NHCPS) (США, Лас-Вегас) щодо: Advanced Cardiac Life Support, Pediatric Advanced Life Support, Basic Life Support, CPR, AED & First Aid, Bloodborne Pathogens.
  4. Дійсним членом Асоціації тренерів з охорони здоров'я (Великобританія).

  Доцент Тютюннік О.А. постійно працює над підвищенням рівня кваліфікації приймаючі участь у Національних та Міжнародних науково-практичних конференція, курсах удосконалення лікарів та викладачів Вищої школи України.

antonuk kisil

АНТОНЮК-КИСІЛЬ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Доцент
 

  Закінчив Тернопільський державний медичний університет в 1974 році за спеціальністю лікувальна справа. В 1985 році присвоєно вчений ступінь Кандидата медичних наук. В 2021 захистив дисертацію за спеціальністю хірургії та здобув науковий ступінь доктора медичних наук.За час роботи показав себе грамотним, уважним фахівцем, що постійно працює над підвищенням своїх ділових і професійних якостей. Активно займається науковою діяльністю, виступає з доповідями на конференціях, фахових з’їздах. Має 5 патентів.

gurba

ЖУРБА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада - асистент

   Закінчив ЛДМУ у 2008 році, у 2011 році закінчив інтернатуру за фахом «Хірургія дитячого віку». З 2011 року по теперішній час працює на посаді лікаря-хірурга хірургічного відділення КУ «Кремінське РТМО». З 2017 року асистент кафедри загальної хірургії, топографічної анатомії з оперативною хірургією.

   Має 2 наукові роботи, 1 патент України на корисну модель.

.

gavrish

ГАВРІШ КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ

Посада - асистент

  Трудовий шлях. Закінчив Луганський медичний інститут у 1991 році за спеціальністю «лікувальна справа», в 1992 році - інтернатуру з хірургії на кафедрі хірургії Луганського медичного інституту. У 1992-1993 рр. - лікар–хірург орендної поліклініки №11 м. Луганськ. З 1993 р. по теперішній час лікар-хірург-онколог Луганського обласного клінічного онкологічного діспансера.

  З 2014 р. – асистент за сумісництвом кафедри урології, онкології, радіології та трансфузіології, з 2018 р. – кафедри офтальмології, отоларингології та онкології ДЗ «ЛДМУ», з 2020 р. – кафедри хірургії та хірургії ФПО.

  Клінічний досвід. Діагностика, проведення хірургічного лікування хворих з онкологічною патологією легень, органів шиї та грудної порожнини, впровадження сучасних діагностичних методів, малоінвазивних хірургічних втручань та надання невідкладної допомоги в торакальній онкохірургії. Лікувальна робота та консультації проходять на базі Луганського обласного клінічного онкологічного діспансера.

  Кваліфікація. Лікар-хірург-онколог вищої кваліфікаційної категорії.

.

barchuk

БУРАЧИК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Посада – асистент

Закінчив у 2000 році Буковинську державну медичну академію за спеціальність «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря. В 2019 р. захистив дисертацію за спеціальність «Нормальна анатомія» та здобув науковий ступінь кандидата медичних наук.

bukan

БУКАНЬ АЛІНА РУСЛАНІВНА

Посада - ст. лаборант