Положення про кафедру

   Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії була заснована в кінці 1956 року. Першим завідувачем був доцент Москаленко Павло Іванович. З 1958 по 1963 роки кафедру очолював д.мед.н., професор Бабич Андрій Микитович, який брав активну участь в обладнанні приміщень кафедри. У 1964 році тимчасово виконували обов’язки завідувача кафедри д.мед.н., професор Гречишкін Д.К., а потім доцент Тасіц Р.П. З 1965 до 1990 року кафедрою завідував д.мед.н., професор Беков Дмитро Борисович (випускник Військово-медичної академії м.Санкт-Петербург), який багато зробив для розвитку кафедри, її матеріально-технічної бази, створив наукову школу та підготував перших докторів та кандидатів наук. Професор Беков Д.Б. є автором значних праць з морфології артерій і вен великого мозку, 2-х видатних атласів, монографій про індивідуальну анатомічну мінливість.

  Професор Беков Д.Б. – єдиний в історії університету лауреат Всесоюзної премії ім. академіка В.П. Воробйова. Під його керівництвом підготовлені один доктор наук (Вовк Ю.М., 1991) та 6 кандидатів наук (Ткаченко Д.О., 1972; Будаков В.С., 1975; Вовк Ю.М., 1977; Виноградов О.А., 1982; Дьяченко О.П., 1991; Аронов Є.Г., 1995 (разом з професором Вовком Ю.М.)

  Багато років основним напрямом наукової роботи кафедри є вивчення судинної системи головного мозку та його оболонок з розробкою нових реконструктивних та пластичних операцій на них.

  За всі роки існування кафедри підготовлено 6 докторів наук (професорів), 22 кандидати медичних наук (10 доцентів), опубліковано 11 монографій, більше 1000 статей, більше 300 тезисів. Співробітники кафедри є авторами більше 100 винаходів та більше 200 раціоналізаторських пропозицій.

  Основні здобутки кафедри за роки існування: друкування фундаментальних монографій стосовно артерій і вен головного мозку професора Бекова Д.Б. та його премія імені академіка Воробйова. Вивчені морфологічні особливості вікової та індивідуальної анатомічної мінливості пазух твердої оболонки головного мозку та розроблені нові способи їх реконструкції і пластики, які мають світову новизну. Тільки за останні 5 років виконані та успішно захищені одна докторська та 5 кандидатських дисертацій. За ці роки отримано більше 100 патентів. Опубліковано 8 монографій, 6 методичних посібників, у тому числі посібник англійською мовою.