Виховна робота на Google sites

  Кафедра іноземних мов з латинською та українською мовами будує виховну роботу на основних принципах виховання людини, що викладені у низці законодавчих актів та нормативних документів стосовно питань освіти, виховання, охорони здоров'я, соціально-правового захисту студентської молоді. Серед них – Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», «Національна доктрина розвитку освіти в ХХІ столітті», Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 рр., Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Концепція державної мовної політики в Україні, перспективний план заходів на 2015-2020 рр. щодо виконання КОНЦЕПЦІЇ державної мовної політики, схваленої Указом Президента України від 15 лютого 2010 року №161/2010, Положення про державний вищий навчальний заклад, Статут ДЗ «ЛДМУ», Стратегія розвитку ДЗ «ЛДМУ» на 2015-2019 рр., Концепція освітньої діяльності ДЗ «ЛДМУ» на період до 2020 року.

  Виховна робота на кафедрі охоплює усі напрямки виховання молодої людини та здійснюється згідно з основними положеннями Концепції формування особистості майбутнього лікаря та провізора, здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення.

  Викладацький склад кафедри разом з наставниками академічних груп активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі у поза навчальних освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою в межах роботи студентської навчально-наукової лабораторії.

  У своїй роботі педагоги виходять із того, що виховання – багатогранний і складний процес, який передбачає формування у студента єдиної системи цінностей. У вищій медичні школі ці цінності повинні включати ставлення до себе та оточуючих, ставлення до професії, суспільства, своєї країни. Метою виховної роботи у вищій медичній школі є виховання повноцінного громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань, а головне – успішного ерудованого високоморального фахівця.

  Протягом навчального року викладачі кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами працюють над реалізацією лінгвокультурологічного проекту «Лікар – професія лінгвоактивна». Робота проекту спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, їхнє виховання на високих гуманістичних ідеях українського патріотизму, культурно-духовних надбаннях людства і загальнолюдських цінностях.

  Задля реалізації поставлених цілей та завдань виховної роботи зі студентською молоддю кафедрою іноземних мов з латинською та українською мовами щорічно проводяться та організуються заходи за відповідними напрямами:

 • Національно-патріотичне виховання
 • Громадянсько-правове виховання
 • Професійне виховання та формування засад здорового способу життя
 • Моральне виховання. Волонтерський рух
 • Художньо-естетичне виховання
 • Фізичне виховання й формування здорового способу життя. Трудове виховання
 • Робота з інформування студентів про конкурси, акції, фестивалі, форуми та інші заходи
 • Виховна робота в гуртожитках

Основні види організаційно-виховної роботи:

 • Проведення інформаційних оглядів, тематичних бесід, присвячених вшануванню пам’яті історичних подій, визначних дат та відомих особистостей.
 • Організація студентів для проведення екскурсій, зустрічей, господарських робіт.
 • Робота кінематографічної вітальні, бібліотеки та читального залу кафедри.
 • Організація книжкових виставок, оглядів літератури та фотовиставок, присвячених знаменим датам, історичним подіям та діяльності видатних постатей України.
 • Робота над реалізацією лінгвокультурологічного проекту «Лікар – професія лінгвоактивна».
 • Участь у підготовці і проведенні заходів на рівні факультету або університету.
 • Організація, підготовка і проведення тематичних вечорів зі студентами.
 • Організація, підготовка і проведення культурно-просвітницької зустрічі студентів з представниками творчої інтелігенції, цікавими особистостями.
 • Забезпечення участі студентів у культурно-масових заходах, які проводяться іншими організаторами на факультеті чи в університеті.
 • Організація і відвідування студентами вистав, концертів, інших культурно-просвітницьких заходів.
 • Організація просвітницької роботи з інформування студентів про проведення Всеукраїнських та Міжнародних програм, конкурсів, благодійних акцій тощо.
 • Підготовка, організація і проведення творчих конкурсів серед студентів.
 • Робота з активом академічних груп, індивідуальна виховна робота зі студентами груп, студентами, які проживають у гуртожитках.

   Саме з метою забезпечення студентам можливості розкрити духовний потенціал, актуалізувати набуті знання та навички, підвищити рівень мотивації до вивчення мов на кафедрі було започатковано впровадження лінгвокультурологічного проекту «Лікар – професія лінгвоактивна».

   Наразі у межах цього проекту щорічно проводяться різноманітні заходи:
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

002003

- Фестиваль «Європейські різдвяні традиції»;

004005

- Свято Валентина;
- Поетичний конкурс «Сім струн я торкаю, струна по струні» до Міжнародного дня рідної мови тощо.

006007

- Конкурс сучасної пісні «Чарівна бавиться весна»;
- Творчий вечір: «Іван Франко знаний і незнаний», Віртуальна екскурсія «Вечір у музеї», зустріч «Діалоги з Франком» у Музично-поетичній вітальні, «Saint Valentine`s Day»;

008009

- Ток-шоу «Українці у світі» та інші.

   Крім того, на кафедрі розпочали роботу кінематографічна вітальня, де студенти, викладачі та співробітники університету мають змогу переглядати різножанрові фільми українською та англійською мовами, та читальна зала.

 010

 

Головний скарб кожної університетської кафедри – це наші студенти. Вони – наша самоціль, тому їхня думка для співробітників кафедри дуже важлива:

- Найголовніше – це невгасаючий оптимізм і дитяче бажання жити в дорослих людей. У такій атмосфері приємно вчитися, ти розумієш, що ти з кращими людьми (Золотарьов Д. , ІІ курс, 8л).

- На рахунку кафедри багато проведених заходів, конкурсів, вікторин, конференцій. Усі свята були організовані на високому рівні, що говорить про чудовий досвід викладацького складу. Ми сподіваємося на те, що кафедра й надалі буде працювати в цьому напрямку, бо життя ДЗ «ЛДМУ» неможливо уявити без яскравих фарб (Полухіна А., ІІ курс, 7л).

- Як на мене, найбільше свят дарує нам дружній колектив цієї кафедри. Згадаємо лише зимові колядки чи феєричний конкурс пісні, а скільки стінгазет та дизайнерських виробів створені студентами за підтримкою викладачів. Та неможна забувати й про професійну підготовку студентів. Під час навчання на першому курсі дуже важливо створити фундамент, на якому буде сформовано спеціаліста, а кафедра іноземних мов безсумнівно допомагає нам у цьому (Соломійчук М., ІІ курс, 5л).

- Наша шана кафедрі!!! (ІІ курс, група 3л).