Положення про кафедру

  «Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own!» Goethe
«І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь!» Т.Г. Шевченко

Історія кафедри: з повагою до минулого...

001    Кафедра іноземних мов розпочала свою роботу 1 вересня 1956 року з дня офіційного відкриття в Луганській області Луганського медичного інституту Міністерства охорони здоров’я УССР. Засновником кафедри, людиною, яка була у витоків творення нового структурного підрозділу була випускниця Харківського державного університету ім. М. Горького, старший викладач К.В. Чаплигіна.

   За роки своєї діяльності (1956-1980 рр.) К.В. Чаплигіній вдалося зібрати довкола себе високопрофесійний колектив, суцільно відданий своїй справі. На кафедрі на високому науково-методичному рівні викладалися сучасні іноземні мови (англійська, французька, німецька), а також латинська мова та основи медичної термінології. Також, кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією завжди була осередком виховної роботи зі студентами. Викладачі кафедри завжди приділяли багато уваги позааудиторній роботі зі студентами, створюючи умови для всебічного розвитку студентської молоді.

   Неможна залишити поза увагою значний внесок у розвиток кафедри інших її керівників: старшого викладача Коркишко А.А. (1980-1985рр.), кандидата філологічних наук, доцента Хом’як Н.В. (1985-1994рр.), кандидата педагогічних наук, доцента Порох Д.А. (2012-2014рр.):

002 1002 2002 3

   За весь період своєї діяльності кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією активно впроваджувала новітні методики викладання, працювала над створенням та оновленням навчально-методичної бази, над інтенсифікацією та модернізацією навчального процесу.

   У 70-80-ті роки на кафедрі проходили мовну підготовку більше 300 спеціалістів-медиків для роботи в зарубіжних країнах.

   З 2003 року одним з особливо продуктивних напрямків роботи кафедри стала організація вивчення англійської мови професорсько-викладацьким складом університету, що було значним внеском у розвиток університету в цілому.

   Значне оновлення матеріально-технічної бази кафедри (мультимедійна аудиторія – 11 комп’ютерів і мультимедійна дошка) у 2009 році дало можливість розпочати новий етап у процесі мовної підготовки фахівців із застосуванням сучасних ТЗН.

 

Новітня історія: з вірою – в майбуття!

003   У жовтні 2014 року кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією була евакуйована до м. Кремінна Луганської області в санаторій «Озерний», де відбулося її об’єднання з кафедрою української та російської мов.

   З лютого 2015 р. нову структурну одиницю – кафедру іноземних мов з латинською та українською мовами – очолює доцент, кандидат філологічних наук Карлова Т.Є.

   У важких умовах евакуації почалася копітка робота з відновлення документації, створення нового навчального контенту та організації аудиторних занять зі студентами.

   Студенти, у свою чергу, проявили неабияку силу духу, вірність своїм переконанням та готовність отримувати знання за будь-яких умов з вірою в майбутнє. Вони підтримали прагнення викладачів працювати над створенням по суті вже нового вишу, радо не тільки прийнялися за навчання, використовуючи інтернет-ресурси та е-технології, але й розкрили свій творчий потенціал, допомагаючи відновлювати навчально-методичну базу кафедри.

   Незважаючи на брак кадрів та відсутність звичних умов роботи, колективу кафедри вдалося відновити повноцінний навчальний процес, розробити необхідний мінімум навчально-методичних видань та успішно завершити 2014-2015 навчальний рік.

   У серпні 2015 року кафедра іноземних мов з латинською та українською мовами була переведена до м. Рубіжне й розташована за новою адресою: вул. Леніна (Володимирська), 4.

   Завдяки зусиллям Ректора університету, проф. І.В. Іоффе, кафедра отримала все необхідне матеріально-технічне забезпечення

   На сьогодні на кафедрі працюють вісім співробітників: в. о. завідувача кафедри, доцент, кандидат філологічних наук Карлова Т.Є., завуч кафедри, старший викладач Гришина О.С., завідувач секції англійської мови, викладач Лукаш Ю.М., завідувач секції латинської мови, викладач Куценко О.М., викладач Закотей К.О., викладач Кременчук А.С., старший лаборант/ викладач Чернушина Л.В., лаборант Цикало Н.М.

 004   Три викладачі працюють над дисертаційними дослідженнями (одне на здобуття вченого ступеня доктора наук і два на здобуття вченого ступеня кандидата наук).

   Кожен викладач зміг знайти своє місце в колективі, зберігаючи при цьому самобутність та оригінальність.

   Новий колектив швидко згуртувався на шляху до реалізації головної мети роботи кафедри – формування грамотної, всебічно розвиненої особистості; спеціаліста, який вільно володіє державною та іноземними мовами й повною мірою відповідає вимогам сучасного суспільства, спроможного нарощувати та ефективно використовувати свій фаховий потенціал, будувати своє конкурентоспроможне майбутнє, досягати найкращих результатів в обраній професії.

   У своїй нинішній діяльності колектив кафедри спирається на інтелектуальний потенціал колективу, творчі зусилля викладачів кафедри знаходять своє втілення в нормативних курсах, навчальних програмах додаткових курсів і факультативів.

   Кафедра іноземних мов з латинською та українською мовами зберігає традиції лінгвістичної підготовки, засновані на розумінні неповторної самобутності української та кожної іноземної мови, на усвідомленні фундаментальності класичних мов і безперечної важливості засвоєння лікарем медичної латини, на переважному прагненні до ґрунтовного володіння українською літературною мовою в повсякденно-професійній та офіційно-документальній сфері.

   Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути повноцінним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідні комунікативні спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння рідною та іноземною мовами в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі обумовленої професійними потребами тематики та бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією з іноземних джерел. Усе це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), які вільно володіють як рідною, так й іноземною мовою.

   У зв’язку з цим основним завданням кафедри є розробка навчального контенту дисциплін кафедри та забезпечення викладання іноземних мов, іноземних мов за професійним спрямування, іноземної мови для наукового та ділового спілкування, латинської мови та медичної термінології, української мови за професійним спрямуванням, української мови для іноземних студентів, а також організація виховної роботи (що включає патріотичне, морально-правове, художньо-естетичне, професійне виховання) зі студентами всіх факультетів Університету.

   Усі викладачі ведуть й активну наукову діяльність, беруть участь у наукових конференціях та семінарах, керують науковою роботою студентів у межах СНТ.