karlova

КАРЛОВА ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

Посада - доцент, завідувач кафедри,
Науковий ступінь - кандидат філологічних наук
Вчене звання - доцент

  Викладає навчальні дисципліни: «Латинська мова», « Латинська мова та медична термінологія», «Українська мова як іноземна», «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова (за проф. спрямуванням) (англійська)», «Академічна доброчесність».

 Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, ономасіологія, медична термінологія в когнітивно-ономасіологічному вимірі.

grischina

ГРИШИНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Посада - старший викладач, завуч кафедри
завідувач секції української мови

  Викладає навчальні дисципліни: « Українська мова (за проф. спрямуванням)», « Українська мова як іноземна», «Латинська мова та медична термінологія», « Латинська мова», «Професійна мовна комунікація», «Українська мова та література (ПК для громадян України)».

  Коло наукових інтересів: інтрапрофесійна та інтерпрофесійна мовленнєва комунікація майбутнього лікаря.

kravchuk

КРАВЧУК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук,
Вчене звання – доцент

  Викладає навчальні дисципліни: «Українська мова (за проф. спрямуванням)», «Українська мова як іноземна», «Академічна доброчесність», «Освітні технології та методики навчання». 

   Коло наукових інтересів: лінгвістика тексту, культура мовлення студентів, лінгвістичний аналіз тексту, формування мовної компетентності студентів.

.

kucenko

КУЦЕНКО ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

Посада - викладач, завідувач секції латинської мови

  Викладає навчальні дисципліни: «Латинська мова та медична термінологія», «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова (за проф. спрямуванням) (англійська)»,  КЗВ «Іноземна мова (за проф. спрямуванням) (англійська)», «Латинська мова», «Українська мова як іноземна». 

Коло наукових інтересів: формування готовності майбутніх лікарів до професійного іншомовного спілкування в процесі вивчення іноземної мови.

ogienko

ОГІЄНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - старший викладач

  Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова (за проф. спрямуванням) (англійська)», КЗВ «Іноземна мова (за проф. спрямуванням) (англійська)», « Латинська мова та медична термінологія», «Латинська мова», «Українська мова як іноземна». 

Коло наукових інтересів: комунікативний синтаксис; прикладні аспекти мовознавства; перекладознавство, особливості усного та письмового перекладу в медичній галузі.

lukasch

ЛУКАШ ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Посада - викладач,
завідувач секції англійської мови

  Викладає навчальні дисципліни: « Іноземна мова (англійська)», «Іноземна мова (за проф. спрямуванням) (англійська)», КЗВ «Іноземна мова (за проф. спрямуванням) (англійська)», «Латинська мова та медична термінологія», «Латинська мова», «Українська мова як іноземна», «Іноземна мова для наукового та ділового спілкування». 

Коло наукових інтересів: формування комунікативної компетентності студентів-медиків

.

nasedkina

НАСЄДКІНА ІНЕСА ІВАНІВНА

Посада - старший лаборант

cikalo

ЦИКАЛО НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА

Посада - лаборант